This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Siste nytt

Kommende events

Sosiale medier

Sertifiseringsordningen er en svært viktig og bra ordning, som har stor betydning for sikkerheten til arbeidstakeren på Norske arbeidsplasser. 

Vil du vite mer om dette...? Delta på vår bransjekonferanse!

Sertifiseringsordningen er en svært viktig og bra ordning, som har stor betydning for sikkerheten til arbeidstakeren på Norske arbeidsplasser. Vil du vite mer om dette...? Delta på vår bransjekonferanse!

Vi ønsker velkommen til vår Personløfter- og utleiekonferanse fra 18. til 19. mars!

Registrer deg her 👇

👉 https://bit.ly/2RBDmQy 👈

#lift #liftutleie #personløfterutleie #maskinutleie #liftopplæring #liftkurs #personløfterkurs

Vi ønsker velkommen til vår Personløfter- og utleiekonferanse fra 18. til 19. mars! Registrer deg her 👇 👉 https://bit.ly/2RBDmQy 👈 #lift #liftutleie #personløfterutleie #maskinutleie #liftopplæring #liftkurs #personløfterkurs

Vi ønsker velkommen til vår Farlig Gods Konferansen fra 18. til 19. mars ☺️

Registrer deg her 👇

👉 https://bit.ly/314UBwM 👈

#farliggods #byggoganlegg #sikkerhetskompetanse #trafikksikkerhet #transporttransportfarliggods
#emballereavfall #ADR #klassifisertsikkerhetsrådgivere
#Landtransporforskriften #nasjonaleforskrifter
#sikkerhetskrav #lastebilkjøretøy
#eksplosjonsvernlovens #landtransport #landtransportforskriften
#eksplosiver #tennmidler #varebilsjåfør #sjåførfarliggods #trafikkulykke

Vi ønsker velkommen til vår Farlig Gods Konferansen fra 18. til 19. mars ☺️ Registrer deg her 👇 👉 https://bit.ly/314UBwM 👈 #farliggods #byggoganlegg #sikkerhetskompetanse #trafikksikkerhet #transporttransportfarliggods #emballereavfall #ADR #klassifisertsikkerhetsrådgivere #Landtransporforskriften #nasjonaleforskrifter #sikkerhetskrav #lastebilkjøretøy #eksplosjonsvernlovens #landtransport #landtransportforskriften #eksplosiver #tennmidler #varebilsjåfør #sjåførfarliggods #trafikkulykke

Pressekontakt

Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse (NOORSI) er en non-profit medlemsorganisasjon.

NOORSI er paraplyorganisasjon for andre bransjeforeninger og faggrupper som arbeider med sikkerhet og sikkerhetsrelaterte tema, herunder instruktører, tekniske/sakkyndige kontrollører, forlag, sikkerhetsrådgivere, håndterere av farlig gods, tungbilskoler og etterutanningsinstitusjoner, videregående skoler, utrykningsinstruktører og andre som arbeider med sikkerhetskompetanse.

Noorsi
Kilengaten 15
3117 Tønsberg
Norway