Skip to main content

Frir til grunnskolene for å øke interessen for tømrerfaget

Pressemelding   •   mai 23, 2017 09:55 CEST

Tore Runeberg (Daglig leder) og Frode Ripsrud (avd.leder/salg) ønsker samarbeid for å skape større interesse rundt yrkesfag.

NORDBOLIG frir til grunnskolene i Hedmark om et samarbeid for å skape større interesse rundt yrkesfag.

Det har vært nedgang i antall søkere til yrkesfag i flere år, og selv om det nå er en liten oppgang er rekrutteringen for liten. - Vi ønsker å være med å påvirke grunnskolen til å stimulere barn og ungdom til å velge yrkesfag i større grad enn i dag. Først og fremst med tanke på rekruttering til vår egen bransje, men også generelt yrkesfag, forklarer daglig leder i NORDBOLIG Hamar, Tore Runeberg.

Skape nysgjerrighet
Gjennom tilrettelagt undervisningsmateriell kan interessen og nysgjerrigheten for yrkesfaget skapes allerede i grunnskolen. Runeberg viser til BoligABC som tilrettelagt undervisningsmateriell som alle skolene kan benytte seg av. Undervisningsmateriellet er knyttet til kompetansemålene i læreplanen og med referanse til hvert årstrinn. Hovedtemaene er anskaffelse av bolig, boligproduksjon, ute-/grøntanlegg, universell utforming, arkitektur, økonomi og yrker i byggenæringen.

Dette oppfyller intensjonene i læreplan for grunnskolen, og det gir fagene norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, kunst og håndverk og programfag et praktisk og nyttig innhold.

Praktiske og teoretiske øvelser

Undervisningsmateriellet i BoligABC knyttes opp mot forskjellig type øvelser.
Øvelsene kan gjennomføres med skolens egne krefter eller i et partnerskap med et byggefirma. NORDBOLIG vil gjerne være et slik firma som skolen kan knytte kontakter med. Det finnes både praktiske og teoretiske øvelser. F.eks. kan en oppgave i personlig økonomi knyttes opp til temaet «hvordan pusse opp rommet mitt» Her kan man tegne og beskrive eget rom, man kan sette opp overslag se på muligheter for møbler, farger, lys og lignende.


Yrkesfag gir mange muligheter

NORDBOLIG er en godkjent lærebedrift og tar hvert år inn 2-3 nye lærlinger i tømrerfaget. Med en utdanning innen bygge- og anleggsnæringen, har du gode muligheter for å få en spennende jobb når du er ferdig. Dette gjelder enten du tar fag-/svennebrev eller du tar videreutdanning ved en teknisk fagskole, en høgskole eller et universitet, sier Runeberg og håper at mange grunnskoler i virksomhetens nærområde takker ja til et samarbeid fra skoleåret 17/18.

BEIAS gruppen AS er morselskapet i BEIAS gruppen som jobber innenfor fagområdene bolig- og eiendomsutvikling, salg, boligproduksjon og elementproduksjon for boliger. BEIAS gruppen AS er medlem i BLINK HUS kjeden som er en av landets største boligleverandører. 

BEIAS gruppen har som oppgave å videreutvikle selskapene i gruppen, forvalte de verdier som skapes i datterselskapene og ha eierinteresser i annen relevant virksomhet av strategisk betydning for kjernevirksomheten. I sum har konsernet ca 60 ansatte, med bolig- og eiendomsutvikling som primærområder.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.