Skip to main content

NORDBOLIG MØTER MOTSTAND FRA FYLKESMANNEN

Pressemelding   •   jan 26, 2017 20:58 CET

NORDBOLIG møter motstand fra fylkesmann og fylkeskommunen ang. regulering av Styrigrenda til boligformål.

NORDBOLIG har kjøpt 37 dekar tomtegrunn i Styrigrenda som de ønsker å få regulert til boligformål men møter motstand fra fylkesmann og fylkeskommunen.

Området er avsatt til boligformål i Kommuneplanens arealdel som ble vedtatt så sent som i mars 2015. Vi finner det derfor helt urimelig at fylkesmann og fylkeskommune ønsker at arealet skal tas ut av kommuneplanen og arealet tilbakeføres til LNF-areal, sier konsernsjef og eiendomsutvikler Oddvar Haugen i NORDBOLIG.

Eidsvolls politikere vedtok kommuneplanen så sent som i mars 2015. Vi er derfor spent på hvordan de samme politikerne nå forholder seg til fylkesmannens og fylkeskommunenes innspill.

Vi ønsker å utvikle og bygge 50-60 boenheter bestående av eneboliger, rekkehus og gjerne noen leiligheter i flermannsboliger på området som ligger øst for Styrivegen i vestvendt skrånende terreng. Den typiske boligkjøperen vil være førstegangsetablerende og barnefamilier. Det vil derfor være viktig for oss å tilrettelegge for gode ute- og fellesarealer til lek og opphold samt trafikksikkerhet i og til området.

Styrivegen er en smal og trafikkert veg og vi vil derfor gå i dialog med kommunens ledelse og andre utbyggere i området om å finne løsninger for felles tiltak for å sikre trafikksikker adkomst i området. Et slikt tiltak vil være et betydelig trafikksikringstiltak for hele området og ikke bare vår eiendom.

Vårt mål er å få levert inn forslag til reg.plan i løpet av våren 2017 med en mulig byggestart på området vinteren 2017/2018, sier Haugen

Eidsvoll har blitt et attraktivt sted å bo, sier boligkonsulent Jan Erik Lindberget. Av de 10 siste solgte boenheter i Eidsvoll kommune så er 7 innflyttere henholdsvis fra Oslo, Lørenskog og Bergen. Prisutviklingen i Oslo samt den gode kommunikasjon til Oslo medfører at mange har fått opp øynene for Eidsvoll. Vi mener derfor det er et stort behov for flere attraktive boliger i Eidsvoll, avslutter Lindberget.

NORDBOLIG ble etablert 1992, med hovedkontor på Hamar og avdelingskontor på Gjøvik, Elverum og i Lillestrøm. NORDBOLIG er et selskap i BEIAS gruppen som jobber innenfor fagområdene bolig- og eiendomsutvikling, salg, boligproduksjon og elementproduksjon for boliger. Konsernet har ca. 65 ansatte, med bolig- og eiendomsutvikling som primærområder. Konsernet har en tomtereserve på ca. 700 boenheter og den er stadig økende.

Omsetning 2016 : 267 mill. (foreløpige tall)
Igangsatte boliger 2016:132 enheter
Solgte boliger 2016:117 enheter

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy