Skip to main content

Tags

Clarion

Quality

Comfort

Petter Stordalen

Samfunnsansvar

Nordic Choice Hotels Tertial Rapport 2

Nordic Choice Hotels Tertial Rapport 2

Dokumenter   •   18-09-2018 08:50 CEST

Nordic Choice Hotels resultater første tertial 2018.
Nordic Choice Hotels tertialrapport første fire måneder 2018

Statusrapport for People, Planet og Profit første tertial 2018. Første tertial i 2018 har overrasket positivt, selv med en utfordrende utvikling i enkelte markeder. Summen er svært positiv, og vi ser at tiltak og investeringer vi har gjort har lønt seg. Vi har aldri vært i nærheten av slike resultater tidligere, og er veldig fornøyde med en pangstart på 2018, sier Torgeir Silseth.

Norstat-undersøkelse på vegne av Nordic Choice Hotels - Nordmenn og doggy bag