Sverige vil ha mer norsk gass

Pressemelding  •  14-03-2012 11:05 CET

Skangass har signert en storavtale med det svenske raffineriet Preem i Lysekil om leveranse av flytende naturgass LNG (Liquefied Natural Gas). Samtidig er det besluttet å bygge en mottaksterminal for LNG i nær tilknytning til raffineriet. Avtalen gir betydelige miljøgevinster for raffineriet når det konverterer til naturgass.


Skangass skal levere inntil 200 000 tonn LNG i året til Preem. Det gir en årlig kontraktsverdi på rundt en milliard norske kroner de neste 15 årene. Foruten leveransen til Preem vil den nye terminalen benyttes til å forsyne deler av det øvrige svenske markedet. Norsk gass blir dermed for alvor tatt i bruk i Sverige og gir Skangass en ledende posisjon i det norske og svenske LNG-markedet.

- Med avtalen på plass passerer vi en milepæl for produksjonen ved LNG-anlegget i Risavika, og vi har nå et tungt brohode for videre vekst i Sverige, sier Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse. Lyse eier Skangass.

Preem skal i løpet av 2013 legge om hele sin produksjon for å erstatte butan og nafta med naturgass (LNG) i raffineriets produksjonsprosesser. Med dette vil Preem redusere sine miljøutslipp med 130 000 tonn CO2. Dette tilsvarer utslippene fra nærmere 70 000 privatbiler. Konsernsjef i Preem, Michael G:son Löw ser flere fordeler ved konverteringen til LNG.
- LNG er ikke bare økonomisk fordelaktig ettersom den erstatter nafta og butan, men gir også en vesentlig miljøgevinst for vår produksjon. I tillegg kan LNG erstatte olje hos våre industrikunder og dermed også redusere deres miljøpåvirkning, sier Löw.

 

Flere knutepunkt for videre vekst

LNG-gassen skal fraktes med båt fra Skangass sitt LNG-anlegg i Risavika til den nye mottaksterminalen. Denne skal bygges i Lysekil ved raffineriet og er beregnet å koste 460 millioner norske kroner. Den nye mottaksterminalen vil være ferdig bygget mot slutten av 2013. Skangass har fra før en terminal på Øra i Fredrikstad. Med bakgrunn i terminalen på Øra leveres allerede LNG til flere av Sveriges stålverk og papirfabrikker, titanfabrikken Kronos Titan og andre bedrifter i Østlandsområdet.

-Den nye mottaksterminalen i Lysekil er av stor strategisk betydning for Skangass. I tillegg til en betydelig kontraktsverdi i leveransen til Preem, muliggjør terminalen salg av naturgass til andre energikrevende bedrifter i Sverige der vi før ikke har kunnet levere, sier Bjørn Torkildsen, administrerende direktør i Skangass.

 

Energieffektivt og miljøvennlig
Skangass tilbyr skreddersydde leveranser av naturgass direkte til store bedrifter og industriklynger. LNG erstatter blant annet bruk av fyringsolje i bedrifter og dette gir en betydelig miljøgevinst. Nærings- og handelsminister Trond Giske understreket også miljøgevinsten ved bruk av naturgass da han stod for den offisielle åpningen av Skangass i oktober 2011.
- Det er et stort potensial for bruk av norsk gass, både til bruk innenlands i industri, transport og energiforsyning, men også i det globale gassmarkedet. Skangass sitt prosjekt i Risavika er spennende i så måte. Klimagevinsten vi oppnår ved at LNG erstatter bruk av oljeprodukter er også positivt, sa han.

 

Kontaktpersoner for media:
Konserndirektør Energi i Lyse, Ole Gabrielsen. Tlf. 0047 934 88 431
Administrerende direktør i Skangass: Bjørn Torkildsen. Tlf. 0047 934 88 514
Presschef i Preem: Thomas Ögren, Tlf. 0046 070 450 1001
Kommunikasjonsdirektør i Lyse Herbjørn Tjeltveit, Tlf. 0047 475 09 105

For spørsmål om foto kontakt: Kommunikasjonsrådgiver Kristin Støle Kalgraff: Tlf 934 88 432
mail: kskalgraff@lyse.no

Skangass AS provides natural gas in liquefied or gas form to industrial, maritime and automotive customers in Scandinavia. Deliveries are shipped out from the production plant in Stavanger via vessel, train or truck. Skangass also manage a distribution terminal located in Fredrikstad, Norway where from natural gas are distributed via a local grid and LNG are distributed via tank truck to customers in both Norway and Sweden.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.