Skip to main content

Husdyrene trenger beskyttelse nå

Pressemelding   •   jul 04, 2013 14:19 CEST

Situasjonen for beitedyra er så langt denne beitesesongen kritisk på grunn av rovviltsituasjonen. Det er allerede konstatert store dyrelidelser og tap. Flere av dyretragediene som bøndene nå opplever har også blitt kjent for offentligheten gjennom oppslag i mediene.

- Norges Bondelag kan ikke akseptere at tapene fortsetter og krever av det settes inn ekstraordinære tiltak for hindre tapene, heter det i et brev som ble sendt til departementet i dag. 

I Sverige er det registrert rekordmange ynglinger av ulv. Det medfører at antallet unge ulver som vandrer vestover og inn i Norge er stort. De unge ulvene angriper i første rekke sau og andre mindre dyr.

- Ulven biter seg fast, river av deler av skinnet og skadebiter langt flere dyr enn den dreper direkte. De dyrevelferdsmessige problemene er svært store. I tillegg medfører situasjon store mentale belastninger for bonden, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke.

Norges Bondelag mener departementet nå må ta i bruk alle relevante tiltak. Et eksempel kan være å gi dispensasjoner for bruk av hund ved uttak av rovvilt.

-  Det må tilføres tilstrekkelig med midler for å gjennomføre nødvendige uttak. Rovviltforliket må følges opp ved at rovvilt som representerer et ”skadepotensial” i prioriterte beiteområder tas ut. I rovviltområdene må den todelte målsettingen om at det skal legges til rette for
både beitedyr og rovvilt etterleves, sier Bjørke som forventer en snarlig tilbakemelding fra departementet.

Kontaktperson:

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. 90 15 06 24


Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

 

Vedlagte filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy