Skip to main content

- Spennende bioøkonomisatsing

Pressemelding   •   nov 10, 2016 15:13 CET

Norges Bondelag liker Arbeiderpartiets planer om en norsk verdikjede for produksjon av biodrivstoff. 

I sitt alternative statsbudsjett for 2017 setter Arbeiderpartiet mål om å øke innblandingen av biodrivstoff i fossilt drivstoff til 10 prosent i 2020 og 40 prosent innen 2040. De sier samtidig at de vil legge til for norsk industri som vil produsere biodrivstoff basert på norsk skog.

- Dette er en spennende konkretisering av en framtidens bioøkonomi. En norsk biodrivstoff-industri vil legge til rette for flere grønne arbeidsplasser basert på en stor norsk ressurs. Alternativet vil være å øke importen av biodrivstoff. Det er også bra at Arbeiderpartiet tydelig definerer jordbruket som en del av bioøkonomien, og sier at de aktivt vil støtte forskning og innovasjon basert på bioråstoff fra også vår næring, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Drivstoffavgifter må tilbakeføres

Mens Arbeiderpartiet satser på biodrivstoff øker de avgiftene på mineralolje med 30 øre per liter. For landbruket vil det medføre 44 millioner kroner i økte dieselkostnader.

- Vi forutsetter at dette vil tilbakeføres næringa som støtte til klimavennlige løsninger og valg på norske gårder. Det er nemlig slik at økt kostnadsnivå for den norske bonden ikke vil gjøre matproduksjonen vår mer klimasmart, sier han.  

Avviser skatt på investeringer og AS-fradrag

I likhet med både KrF og Venstre avviser Arbeiderpartiet regjeringas forslag om å skattelegge investeringsmidler til unge bønder Distrikts-Norge. I tillegg gjør Ap som KrF og går mot forslaget om å gi jordbruksfradrag til aksjeselskap.

- Det er bra at landets største parti støtter familielandbruket som en hjørnestein i norsk matproduksjon, og ikke er med på regjeringas forsøk på å styrke kapitalsterke selskapers langsiktige tilgang til jorda og matproduksjonen vår. Når også Arbeiderpartiet avviser forslaget om å skattlegge investeringsmidler til unge bønder i distriktene vil dette forslag neppe ha flertall i Stortinget, sier Skorge. 

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.