Skip to main content

Store endringer kommer - hvis EUs mobilitetspakke godkjennes

Pressemelding   •   apr 10, 2019 11:21 CEST

Hvis EUs vegpakke innføres slik den foreligger i dag, vil både sjåførene og bilene måtte returnere til opphavslandet minst en gang i måneden. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

Innførsel av utstasjoneringsregler ved tredjelandskjøring, plikt for både retur til opphavslandet for sjåføren og utførsel av minst ett oppdrag i hjemlandet i løpet av en måned, samt innførsel av tachograf i varebiler er bare noen av høydepunktene i EUs mobilitetspakke slik den foreligger etter avstemningen 4. april. Nå venter forhandlingsprosessene før avtalen endelig forsegles.

– Totalt sett mener jeg vi kan være fornøyd med dette innholdet. Hvis forslaget blir stående også gjennom forhandlingene i trilogprosessene, har vi fått gjennomslag for langt mer enn det vi ble forespeilet i de inngående forhandlingene, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Her er de foreslåtte endringene

De positive detaljene i EUs mobilitetspakke slik den nå foreligger, er mange. Listen under er basert på tilgjengelig informasjon fra EU-parlamentet på nåværende tidspunkt.

Kjøre- og hviletid:

 • Ordinær ukehvil etter maksimalt to uker opprettholdes. Denne skal fortsatt tilbringes utenfor kjøretøyet.
 • Man ønsker regler for at sjåfører må returnere til hjemlandet minimum hver fjerde uke.

Kabotasje:

 • Kabotasje skal tillates kun tre dager av gangen, påfulgt av en «avkjølingsperiode» på 60 timer.
 • Man må utføre minimum én levering eller henting av varer per måned i landet der selskapet er registrert.

Kombinerte transporter:

 • Medlemslandene skal kunne innføre samme begrensninger på antall dager for utførelse av innenlands kombinerte transporter som for kabotasje.

Utstasjonering:

Tredjelandskjøring skal underlegges utstasjoneringsreglene.

 • Med unntak av turer som starter og ender i opprinnelseslandet, skal sjåfører motta samme lønn og vilkår som landet de kjører i, gjeldende fra dag én.
 • Alle oppdrag som utføres i andre land enn kun til og fra bedriftens opphavsland, skal registreres i et felleseuropeisk register som kontrolletater i alle land har tilgang til.

Varebiler:

 • Varebiler mellom 2,4 tonn og 3,5 tonn skal utstyres fartsskriver og må følge kjøre- og hviletidsreglene ved internasjonal transport.

Teknologi:

 • Innførsel av smart-tachograf fremskyndes og skal etter forslaget være på plass innen 2024.

Målrettet arbeid gjennom NLA

NLF-direktøren retter en stor takk til Søren Hyldstrup Larsen, direktør i Nordic Logistics Association i Brussel, som representerer NLF og de øvrige nordiske transportorganisasjonene i EU.

– Vi har oppnådd mye takket være målrettet arbeid gjennom vårt lobbyorgan NLA, avslutter NLF-direktøren.

NLF representerer

 • 3 200 bedrifter
 • 15 000 lastebiler
 • 20 000 sysselsatte
 • 25 milliarder kroner i omsetning

NLF har

 • Medlemsbedrifter i alle fylker
 • 9 kontorer i Norge
 • Brussel-kontor

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.