Siste nytt

Bolt får EU-støtte for å konkurrere med Uber, men vil i realiteten drive subsidiert priskrig mot norske drosjeselskaper. (Skjermdump fra CNBC).
Bolt får EU-støtte for å konkurrere med Uber, men vil i realiteten drive subsidiert priskrig mot norske drosjeselskaper. (Skjermdump fra CNBC).

Priskrig med EU-støtte og løsarbeid

Det estiske selskapet Bolt vil vinne det norske drosjemarkedet med å dumpe prisene 40-50 prosent under Oslo Taxi, subsidiert med 50 millioner Euro i EU-kapital i ryggen, og løsarbeidermodellen for sjåførene. - Hareide og regjeringen må nå avklare om det er dette de vil ha; løsarbeidersamfunnet, sosial dumping og konkurranse på ulike vilkår i drosjenæringen, sier NT-leder Øystein Trevland.

Pressekontakt

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 45012248
Hanne Skåle Thowsen

Hanne Skåle Thowsen

Pressekontakt Direktør 95817687
Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder 90904400

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer nær 4.000 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.