Uber bløffer om ESA-saken

Pressemeldinger   •   jun 13, 2017 15:21 CEST

Kravet om løyve for å drive drosjevirksomhet i Norge vil ikke bli endret. Ubers virksomhet vil fortsatt være ulovlig. Nå må den ta slutt, sier leder for Norges Taxiforbund, Øystein Trevland. - Uber blander bevisst kortene, og har fått støtte i medier som åpenbart ikke forstår forskjellen på løyvekravet, som ESA ikke bestrider, og behovsprøvingen (antallsreguleringen) som er ESAs tema.

Gledelig fra Danmark

Pressemeldinger   •   mar 28, 2017 12:56 CEST

Det er gledelig at Uber nå legger ned sin virksomhet i Danmark. Vi venter på at det samme skjer i Norge, sier leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland. På en pressekonferanse i København i dag meddelte Uber at de avvikler sin tjeneste i Danmark fra 18. april.

​Blir det en reell høring?

Nyheter   •   des 19, 2018 14:40 CET

- Det er ikke slik vi får en seriøs bransje, sa løyvedirektøren i Oslo. - Løser ikke utfordringene, sier TØI-forskeren. - Mangelfull utredning, sier Regelrådet. - Vi trenger aktiv drosjepolitikk, ikke deregulering sier Trøndelag. Den kunnskapen som er neglisjert i høringsutkastet vil bli lagt på bordet i rikt mon i høringen. Etter det får vi se om den har vært reell, eller bare et skuebrød.

​- Behovsprøving er fortsatt beste reguleringsmåte

Nyheter   •   des 18, 2018 13:58 CET

Norges Taxiforbund mener fortsatt at behovsprøvde drosjeløyver er den mest egnede måten å regulere drosjenæringen på. Dette framgår av høringssvaret som forbundet i dag har sendt Samferdselsdepartementet. Deregulering i andre land og byer har ikke ført til velfungerende markeder, men til overetablering, høyere priser og dårligere kvalitet. Et alternativ er å se på den nye danske loven.

​- Løser ikke utfordringene

Nyheter   •   des 17, 2018 09:30 CET

Jeg kan ikke se at høringsutkastet kan løse utfordringene i drosjemarkedene, sa TØI-forsker Jørgen Aarhaug i sitt innlegg på taxiforbundets fagkonferanse. Han har vært med på nesten alt av taxiutredninger de siste årene.

​- Forslaget undergraver samfunnsoppdraget

Nyheter   •   des 14, 2018 10:10 CET

- Dette er ikke veien å gå for å få en seriøs bransje, sa ”løyvesjefen” i Oslo kommune, Hanne Skåle Thowsen om departementets høringsutkast. ”Det blir litt mye med hele flaska med Møllers tran”. Høringsutkastet reiser tvil om hvordan miljøkravene skal håndheves og hvordan tilbudet til funksjonshemmede skal ivaretas. - Det blir dyrt hvis det offentlige selv må sørge for dette.

Taxipolitikk er lakmustest for løsarbeidersamfunnet

Nyheter   •   des 13, 2018 14:06 CET

- Drosjenæringen vil være lakmustesten på om løsarbeidersamfunnet kommer eller ikke. Da skylder politikerne dere å sette seg inn i saken. Det sa forfatter og redaktør for Arbeidsnytt, Elin Ørjasæter på taxiforbundets fagkonferanse, referert i bladet TAXI nr 7. Hun har skrevet boka ”Løsarbeidersamfunnet” sammen med Line Eldring.

Protest mot avgiftssjokk

Pressemeldinger   •   nov 30, 2018 11:45 CET

Mandag 3. desember kl 9-10 vil Norges Taxiforbund markere protest mot forslaget til avgiftsøkning på drosjebiler, foran Stortinget. Bildet viser en løpeseddel som er laget. Vi er gjort kjent med at Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil støtte oss i dette under behandlingen av neste års avgifter. Se Aps merknad under.

Konkurrenter uten taksameter?

Nyheter   •   okt 31, 2018 10:50 CET

Et soleklart krav fra taxinæringen er konkurranse på like vilkår med "nye aktører". Ubers modell er basert på det motsatte. Kjetil Solvik-Olsen lovte også en overgangsperiode, men den har Jon Georg Dale fjernet i høringsutkastet om nytt lovverk. Men ingen sentral kan fjerne taksameter uten videre. Det handler om langt mer enn rapportering av skatt, sier direktør i Bergen Taxi, Jan Valeur.

Finnes det noen borgerlige venner der ute?

Nyheter   •   okt 30, 2018 12:12 CET

Kristelig Folkepartis landsmøte avgjør også drosjenæringens skjebne gjennom sitt valg av regjeringsalternativ fredag. Dette illustrerer en situasjon vi har advart mot lenge. Drosjepolitikken har vært tverrpolitisk, og burde fortsatt ha vært det. Det er trist at regjeringen bryter med dette, og setter inntektsgrunnlaget for alle drosjeeiere og –sjåfører i fare.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Direktør
 • rorbarot.rmyefxmseatthkp@neoorritakuxiss.nbkoeb
 • +47 91879104
 • 23210406

 • Pressekontakt
 • Redaktør
 • atrdleuc.hjsaghhtuqin@zznozwrtjcaxpti.ujnolt
 • 92633688
 • 23210416

 • Pressekontakt
 • Forbundsleder
 • Forbundsleder
 • otkg@nszorzmtaycxiuc.njaotc
 • 90904400
 • 23210400
Øystein Trevland er leder i Norges Taxiforbund, valgt på landsmøtet i Bergen 3. oktober 2015.

Om Norges Taxiforbund

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer nær 5.000 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Blant hovedmålene er å sikre gode og stabile rammebetingelser, styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og samfunnsnyttig yrkesgruppe, og ha fokus på taxinæringen som en del av kollektivtransporten, - herunder motarbeide innføring av bompenger, brukerbetaling på holdeplasser og for holdeplasstjenester, bekjempe alle former for ulovlig persontransport og arbeide for like konkurransevilkår i markedet.

Adresse

 • Norges Taxiforbund
 • Karoline Kristiansens vei 7, 4. etg
 • 0602 Oslo
 • Norge