Skip to main content

Tags

2019 TØI-rapport om drosjemarkeder i Oslo

2019 TØI-rapport om drosjemarkeder i Oslo

Dokumenter   •   09-04-2019 13:15 CEST

Norges Taxiforbunds høringssvar til SD - 2918
TAXI nr 4 - 2018

TAXI nr 4 - 2018

Dokumenter   •   21-06-2018 11:54 CEST

Ubers svarte reise

Ubers svarte reise

Dokumenter   •   23-05-2018 11:04 CEST

I bladet Kapital nr 18, 2017, beskrives hvordan selskapet Uber drev pirattaxivirksomhet og priskonkurranse basert moms- og skattesnyteri i Oslo-området gjennom nesten tre år.

NTs innspill til departementet

NTs innspill til departementet

Dokumenter   •   01-02-2018 14:14 CET

Sp best i taxitest

Sp best i taxitest

Dokumenter   •   31-08-2017 14:54 CEST

Her er bladet Taxis vurdering av de politiske partienes drosjepolitikk.

Dette sier partiene om drosjer i sine programmer 2017-21
Behov for antallsregulering av drosjer

Behov for antallsregulering av drosjer

Dokumenter   •   13-06-2017 14:33 CEST

Anmeldelse av selskapene Uber

Anmeldelse av selskapene Uber

Dokumenter   •   18-01-2017 13:38 CET

Norges Taxiforbunds politianmeldelse av Uber-selskapene, 24. november 2016.

Pirattaxi er IKKE delingsøkonomi

Dokumenter   •   25-10-2016 12:40 CEST

I offentligheten bruker mange selskapet Uber som selve kroneksemplet på begrepet ”delingsøkonomi”. Det er språklig og faktisk feilaktig. Uber tilbyr persontransport mot vederlag. Dette er klart definert i lovverket som taxi, og er i alle land underlagt egen lovgivning. Uber bryter alle disse reglene, og driver derfor organisert pirattaxi.

Pirattaxi erIKKE delingsøkonomi

Dokumenter   •   25-10-2016 12:40 CEST

I offentligheten bruker mange selskapet Uber som selve kroneksemplet på begrepet ”delingsøkonomi”. Det er språklig og faktisk feilaktig. Uber tilbyr persontransport mot vederlag. Dette er klart definert i lovverket som taxi, og er i alle land underlagt egen lovgivning. Uber bryter alle disse reglene, og driver derfor organisert pirattaxi.

Notat om K-tilsynets rapport

Dokumenter   •   10-09-2015 11:54 CEST

Her er hele rapporten fra Jørn Berthelsen.

Fagøkonomer mot Konkurransetilsynet

Fagøkonomer mot Konkurransetilsynet

Dokumenter   •   10-09-2015 12:05 CEST

Fra TAXI nr 5, 2012: Tre fagøkonomer med innsikt i drosjemarkedene slakter Konkurransetilsynets utspill om og argumentasjon for avregulering av drosjer. "Tilsynet har en hammer og tror at alle problemer er en spiker".

Følgebrev til rapport om taxi

Dokumenter   •   10-09-2015 12:02 CEST

Følgebrev til Næringsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Produktivitetskommisjonen,med notat om Konkurransetilsynets rapport "Et drosjemarked for fremtiden". "Konkurransetilsynets rapport holder etter vårt syn det faglige nivå en burde forvente, ...Deregulering er verken produktivitetsfremmende eller gir forbrukerne noen fordeler, tvert imot"

Oppgjør med Konkurransetilsynet - rapport

Dokumenter   •   10-09-2015 11:58 CEST

Kommentar til Konkurransetilsynets rapport "Et drosjemarked for fremtiden". Av Sosialøkonom Jørn Berthelsen, 11. juni 2015. Tilsynet er omtrentlig i bruk av kilder, og viser liten innsikt i de forbrukerhensyn som ligger bak lovgivningen, mener Berthelsen.