Skip to main content

Tags

​Blir det en reell høring?

​Blir det en reell høring?

Nyheter   •   des 19, 2018 14:40 CET

- Det er ikke slik vi får en seriøs bransje, sa løyvedirektøren i Oslo. - Løser ikke utfordringene, sier TØI-forskeren. - Mangelfull utredning, sier Regelrådet. - Vi trenger aktiv drosjepolitikk, ikke deregulering sier Trøndelag. Den kunnskapen som er neglisjert i høringsutkastet vil bli lagt på bordet i rikt mon i høringen. Etter det får vi se om den har vært reell, eller bare et skuebrød.

​- Behovsprøving er fortsatt beste reguleringsmåte

​- Behovsprøving er fortsatt beste reguleringsmåte

Nyheter   •   des 18, 2018 13:58 CET

Norges Taxiforbund mener fortsatt at behovsprøvde drosjeløyver er den mest egnede måten å regulere drosjenæringen på. Dette framgår av høringssvaret som forbundet i dag har sendt Samferdselsdepartementet. Deregulering i andre land og byer har ikke ført til velfungerende markeder, men til overetablering, høyere priser og dårligere kvalitet. Et alternativ er å se på den nye danske loven.

​- Løser ikke utfordringene

​- Løser ikke utfordringene

Nyheter   •   des 17, 2018 09:30 CET

Jeg kan ikke se at høringsutkastet kan løse utfordringene i drosjemarkedene, sa TØI-forsker Jørgen Aarhaug i sitt innlegg på taxiforbundets fagkonferanse. Han har vært med på nesten alt av taxiutredninger de siste årene.

​- Forslaget undergraver samfunnsoppdraget

​- Forslaget undergraver samfunnsoppdraget

Nyheter   •   des 14, 2018 10:10 CET

- Dette er ikke veien å gå for å få en seriøs bransje, sa ”løyvesjefen” i Oslo kommune, Hanne Skåle Thowsen om departementets høringsutkast. ”Det blir litt mye med hele flaska med Møllers tran”. Høringsutkastet reiser tvil om hvordan miljøkravene skal håndheves og hvordan tilbudet til funksjonshemmede skal ivaretas. - Det blir dyrt hvis det offentlige selv må sørge for dette.

Taxipolitikk er lakmustest for løsarbeidersamfunnet

Taxipolitikk er lakmustest for løsarbeidersamfunnet

Nyheter   •   des 13, 2018 14:06 CET

- Drosjenæringen vil være lakmustesten på om løsarbeidersamfunnet kommer eller ikke. Da skylder politikerne dere å sette seg inn i saken. Det sa forfatter og redaktør for Arbeidsnytt, Elin Ørjasæter på taxiforbundets fagkonferanse, referert i bladet TAXI nr 7. Hun har skrevet boka ”Løsarbeidersamfunnet” sammen med Line Eldring.

Konkurrenter uten taksameter?

Konkurrenter uten taksameter?

Nyheter   •   okt 31, 2018 10:50 CET

Et soleklart krav fra taxinæringen er konkurranse på like vilkår med "nye aktører". Ubers modell er basert på det motsatte. Kjetil Solvik-Olsen lovte også en overgangsperiode, men den har Jon Georg Dale fjernet i høringsutkastet om nytt lovverk. Men ingen sentral kan fjerne taksameter uten videre. Det handler om langt mer enn rapportering av skatt, sier direktør i Bergen Taxi, Jan Valeur.

Finnes det noen borgerlige venner der ute?

Finnes det noen borgerlige venner der ute?

Nyheter   •   okt 30, 2018 12:12 CET

Kristelig Folkepartis landsmøte avgjør også drosjenæringens skjebne gjennom sitt valg av regjeringsalternativ fredag. Dette illustrerer en situasjon vi har advart mot lenge. Drosjepolitikken har vært tverrpolitisk, og burde fortsatt ha vært det. Det er trist at regjeringen bryter med dette, og setter inntektsgrunnlaget for alle drosjeeiere og –sjåfører i fare.

Lovforslag mangler faglig basis

Lovforslag mangler faglig basis

Nyheter   •   okt 29, 2018 13:36 CET

En ny lov skal – som den gamle – være tuftet på hensynet til kundene. Det burde tilsi en samlet, kunnskapsbasert og tverrpolitisk holdning. I stedet velger regjeringen å bygge på ideologi. Det tjener verken kunder eller næring.

Samfunnsoppdraget som forsvant

Samfunnsoppdraget som forsvant

Nyheter   •   okt 29, 2018 12:17 CET

Regjeringens forslag til ny yrkestransportlov avspeiler at liberalistene i regjeringspartiene lyktes med å flytte taxi fra transport til "delingsøkonomi - på vegne av piratselskapet Uber. "Det viktige samfunnsoppdraget", som sto i H-Frp-regjeringens plattform er fjernet. Uten spor i høringsnotatet. "Delingsøkonomiutvalget" fylt opp av Uber-tilhengere, ble premissgiver for nytt lovforslag!

Uforutsigbart for kunder og næring

Uforutsigbart for kunder og næring

Nyheter   •   okt 23, 2018 14:13 CEST

​- Hvis forslaget vedtas slik det foreligger nå, vil drosje som samfunnstjeneste og yrke bli ødelagt, og det legges åpent for løsarbeidersamfunnet og sosial dumping. Derfor vil forbundet kreve innstramminger som gjør at ikke markedet legges åpent for alle som har lyst til å kjøre drosje som hobby. Det sier NT-leder Øystein Trevland om lovforslaget som nå er sendt på høring

Vi skal ikke være politisk kasteball

Vi skal ikke være politisk kasteball

Nyheter   •   sep 18, 2018 13:03 CEST

Det er ingen saklig grunn til at drosjenæringen skal være gjenstand for politisk konflikt og dragkamp. Det burde være selvsagt enighet om så vel samfunnsoppdraget, som levelige vilkår i næringen. Da kan det også være enighet om lovgrunnlaget. Det er ikke mangel på konkurranse som er problemet. Mer konkurranse vil ikke føre til lavere priser, med mindre man aksepterer sosial dumping

Taxiavtale for flyplassene

Taxiavtale for flyplassene

Nyheter   •   sep 18, 2018 10:21 CEST

Avinor og Norges Taxiforbund har inngått avtale om betaling på seks flyplasser, gjeldende fra 1. oktober. Drosjene skal betale et vederlag til Avinor på kr. 10 på de fire lufthavnene som ikke er bemannet med taxiverter (Trondheim, Bodø, Tromsø, Ørsta/Volda) og kr. 15 på Stavanger og Bergen Lufthavn (som har bemanning med taxiverter).

Ideologisk, ikke kunnskapsbasert reform

Ideologisk, ikke kunnskapsbasert reform

Nyheter   •   sep 03, 2018 13:46 CEST

Om kort tid kommer Samferdselsdepartementets forslag om å fjerne behovsprøving og krav til sentraltilknytning for innehavere av drosjeløyver. En ”reform” som vil svekke tilbudet til forbrukerne, gjøre taxi dyrere og dårligere mange steder, og gi høyst usikker framtid for taxi som yrke.

Ingen lærdom av Oslo-fadese

Ingen lærdom av Oslo-fadese

Nyheter   •   aug 31, 2018 09:33 CEST

​Ifølge de borgerlige Oslo-politikerne skulle konkurranse i drosjemarkedet og markedsstyrte priser føre til ”bedre og billigere drosjer”. Resultatet er det motsatte, men de vil ikke trekke lærdom av erfaringene. Politisk vedtatt overkapasitet i for mange små sentraler gir priser som er 30 - 50 prosent over Oslo Taxi. Frislipp vil gjøre vondt verre.

Konkurransedirektør for løsarbeidersamfunn

Konkurransedirektør for løsarbeidersamfunn

Nyheter   •   aug 30, 2018 13:09 CEST

Det er helt riktig at drosjer på tomgang er sløsing, som konkurransedirektør Lars Sørgård skriver i DN den 23. august. Det er derfor drosjer er antallsregulert – direkte eller indirekte - i de aller fleste land og storbyer.¨ Konkurransedirektøren driver politikk – for løsarbeidersamfunnet, og for en avvikling av drosjenes samfunnsoppdrag. Det er ikke det som er Konkurransetilsynets oppgave.

”Delingsøkonomi er irrelevant”

”Delingsøkonomi er irrelevant”

Nyheter   •   jun 21, 2018 11:54 CEST

Overskriften er et sitat fra statssekretær Anders B. Werp (H) i Samferdselsdepartementet, og gjelder arbeidet med yrkestransportloven. Så hva skjedde med ”delingsøkonomien”, som skulle snu opp ned på persontransporten i Norge? Sammen med EU-domstolens avgjørelse er Werps utsagn det endelige punktum for historien om Uber som delingsøkonomiens fyrtårn.

Har ideologi trumfet kunnskap i drosjepolitikken?

Har ideologi trumfet kunnskap i drosjepolitikken?

Nyheter   •   jun 19, 2018 12:47 CEST

​- Vi frykter at politikken vil bygge mer på ideologi og historieløshet enn på kunnskap og praktisk erfaring. Det sier Norges Taxiforbunds leder, Øystein Trevland, i siste nummer av bladet TAXI . Så sent som høsten 2016 konkluderte Regjeringen med at behovsprøvingen (antallsregulering) skulle bestå. Nå skal den fjernes likevel. ESA tones ned som begrunnelse. Så hva skjedde?

​- Deregulering opphever ikke markedssvikten

​- Deregulering opphever ikke markedssvikten

Nyheter   •   jun 18, 2018 15:15 CEST

- Min største bekymring er at saken ikke avgjøres på faktum. Det er ikke gjort noen konsekvensanalyse. Ingen kan komme med vellykkede eksempler på deregulerte taximarkeder, men det finnes mange skrekkeksempler på det motsatte. Det sa advokat Espen Bakken da han sammen med Norges Taxiforbund møtte deler av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité den 5. juni

Dere skal vite hva dere gjør

Dere skal vite hva dere gjør

Nyheter   •   mai 09, 2018 13:26 CEST

Regjeringspartiene fortsetter å herje med drosjenæringen. Landsmøteutspillene fra H og V til fordel for Uber er oppsiktsvekkende all den stund samferdselsministeren har sagt at det skal gjelde samme regler for alle, også under nye lovregler. Hva er da hensikten med å ønske et kriminelt og skattesnytende selskap tilbake – på vilkår som er helt andre enn det selskapet selv baserer seg på?

​​​"Alternative fakta" i drosjedebatten

​​​"Alternative fakta" i drosjedebatten

Nyheter   •   mai 07, 2018 13:59 CEST

Har drosjene fortsatt et samfunnsoppdrag, og skal det være mulig å leve av drosjeyrket i framtiden? Det er spørsmålene alle i næringen nå stiller seg. En som ikke bryr seg om noen av delene, er konkurransedirektør Lars Søgard, men i mediene blir han og tilsynet framstilt som om de er autoriteter på drosjemarkeder og drosjepolitikk. "De har en hammer og tror at alle problemer er en spiker".