Skip to main content

​Lakmustesten

Nyhet   •   feb 05, 2019 08:45 CET

Det går ikke an etter dette å påstå med noen som helst troverdighet og saklighet at frislipp skal gi ”velfungerende” konkurranse og drosjemarkeder.

Elin Ørjasæter sa at regjeringens drosjepolitikk vil være lakmustesten på om løsarbeidersamfunnet skal innføres i Norge.

Vi kan i tillegg si at lovforslaget som skal legges fram for Stortinget i vår, også vil være lakmustesten på om vi kan regne med en kunnskapsbasert og redelig politikk for vår bransje.

Høringsrunden dokumenterer den kunnskapen som finnes om taximarkeder, fra næringen, fra offentlige instanser og ulike organisasjoner.

Det går ikke an etter dette å påstå med noen som helst troverdighet og saklighet at frislipp skal gi ”velfungerende” konkurranse og drosjemarkeder.

Selv de få som støtter deregulering – som Forbrukerrådet og NAF, har vært nødt til å ta med kunnskapen som i realiteten river ned deres egne konklusjoner.

Vi fikk et nytt slag i ansiktet da den nye flertallsregjeringen avviste å si noe om taxi i sin plattform. I stedet ble formuleringen fra Jeløya om ”økt bruk av delingsøkonomi i persontransporten” gjentatt.

Statssekretærens svar på spørsmålet om dette, er ikke tillitvekkende, spesielt når han selv tidligere har sagt at ”delingsøkonomi er irrelevant” for departementet. Men det er altså regjeringens standpunkt.

Politisk er altså dette fortsatt grunnlaget for reformen, og vi står i fare for at det er faktisk er Ubers interesser som fortsatt ivaretas av de borgerlige partiene.

Werp lovte å lese vår høringsuttalelse ekstra nøye. Han og statsråden bør også lese de andre nøye, og bygge videre behandling på kunnskap. Vi lever fortsatt i håpet.

Roar Refseth

(Leder i bladet TAXI nr 1, 2019)