Skip to main content

Senterpartiet best, Venstre verst i taxitest

Nyhet   •   sep 06, 2017 14:46 CEST

Senterpartiet ble best i test i TAXI, med klar tale fra partileder Trygve Slagsvold Vedum, her under Arendalsuka med direktør Roar Refseth og fylkesleder i Vest-Agder, Frode Sørensen, i bakgrunnen. (Foto: Ragne Borge Lysaker)

Bladet TAXI har gått gjennom erfaringene fra perioden som nå går ut, og sett på programmer og andre signaler om hva vi kan vente oss i neste periode. Her er vår vurdering av de enkelte partiers drosjepolitikk:

Høyre:  Terningkast 3

Forbundet har hatt god dialog gjennom perioden, særlig med Nils Aage Jegstad og Torild Eidsheim i transportkomiteen. De har stilt opp i mange sammenhenger. Vi har også gode erfaringer med statssekretær Tom Christer Nilsen, som også deltok på fagkonferansen, og tok lederskap i arbeidet med lovgivningen, som den fjerde av statssekretærene på saken i perioden. De andre statssekretærene har også lyttet til oss, men vært der bare i korte perioder.

Problemet er de mange i Høyre som går ærend for Uber, og som ikke deler synet på drosjenes samfunnsoppdrag. Normalt tilligger det partienes fagpolitikere i komiteene å definere politikken på et område, men i offentligheten er det Uber-tilhengere som Heidi Nordby Lunde og andre av de yngre stortingsrepresentantene fra andre komiteer, som har fått spille seg ut, sammen med Unge Høyre. Transportpolitikerne har vært tause i offentligheten.

Det er en åpenbar en dragkamp mellom de ideologiske og de pragmatiske i alle de borgerlige partiene, men i programsammenheng har de førstnevnte vunnet fram.

Hvorfor plasserer Høyre sin programpost om drosjer under delingsøkonomi, og snakker om å legge til rette for delingsøkonomien under kollektivtransporten?

Jegstad og Eidsheim har forstått mer av drosjene, men er også uklare. Jegstads innlegg i stortingsdebatten 15. juni (se side 9) var en skuffelse. Det går ikke an å si at Uber er i en gråsone etter at flere hundre er straffet for ulovligheter. Jegstad viste ikke noe engasjement, hadde ikke noe positivt å si, samfunnsoppdraget ble ikke nevnt. Åpenbart et innlegg skrevet av en ubervennlig rådgiver som skulle balansere budskapet. Overfor næringen viser det feighet og uklare signaler.

I sum kan det ikke bli mer enn en svak treer til Høyre. 


Fremskrittspartiet: Terningkast 3

I likhet med Høyre er det en høylytt ideologisk gjeng i Frp, og mer pragmatiske og kunnskapsbaserte personer i fagkomiteen og i departementet. De siste er også her så stillfarne at signalene til næringen tegnes av frislipps- ogUber-tilhengerne, som verken har kunnskap om, eller respekt for næringen.

Til tross for at statsråden i denne perioden har endt med små endringer, til tross for en drosjevennlig politisk plattform for regjeringen , vedtar Frp et nytt program som om ingenting har hendt, ingenting lært i perioden.

Frp er Stortingets mest høflige parti og svarer alltid på henvendelser, men det har ikke vært noe synlig engasjement for å forsvare næringen mot angrepene fra Uber og deres støttespillere. Lov- og orden-partiet reagerer ikke på at Uber bryter loven, og at ungdommen aktivt støtter dette. Statsråden selv har ikke noe imot å stille på bilde sammen med Uber, slik han gjorde i VG 3. august, og med bevisst uklare politiske signaler.

Også Frp skuffer derfor i sum veldig, og kan heller ikke få mer enn en treer. Vi aner ikke hva vi kan vente oss i neste periode. Terningkast 3

Kristelig Folkeparti:  Terningkast 4

Partiet viser lite engasjement og interesse for næringen. Transportkomitémedlem Hans Fredrik Grøvan har likevel gitt noen betryggende uttalelser innimellom, og har vist at han forstår drosjenes rolle i kollektivtransporten.

På den annen side klarte ikke Hans Olav Syversen i finanskomiteen å slutte seg til faktaopplysningen om at Uber er ulovlig, og også han snakket om at Uber kan være positivt i byene. Men han sa også at partiet er ”meget skeptisk” til å fjerne løyvekravet, og er obs på arbeidstakerutfordringene i delingsøkonomien. Derfor kan partiet få en svak firer, som hakket tydeligere enn de to regjeringspartiene for kommende periode.

Venstre: Terningkast 1.

Venstre er verstingen blant stortingspartiene. Det er egentlig uforståelig fra et angivelig sentrumsparti, men er en kombinasjon av en totalt arrogant Abid Q. Raja i transportkomiteen og Uber-lobbyen fra Unge Venstre og Oslo Venstre, med Guri Melby i spissen.

Abid Raja har gjennom fire år i transportkomiteen ikke kunnet sette av fem minutter til næringen, og har ikke sagt ett ord om Venstres drosjepolitikk eller syn på piratvirksomheten. Dermed er det tidligere byråd Guri Melby i Oslo og Unge Venstre som har fått råde grunnen til fordel for Uber, uten at noen i ledelsen har grepet inn.

Tvert imot endte også finanskomitémedlem og nestleder Terje Breivik opp med å legge seg flat for delingsøkonomi-humbugen. I partiprogrammet ender Venstre opp med å plassere lokal frihet til å fjerne løyver under kapitlet delingsøkonomi! Skreddersydd for partiets liberalister i storbyene, og for Uber.

Med sin manglende vilje til å svare på henvendelser fra næringen, har Abid Raja i tillegg gjort Venstre til Stortingets mest arrogante parti overfor drosje-Norge. De kunne ha fått en blank terning, men får en ener fordi det finnes noen fylkespolitikere i partiet som forstår mer av hva som står på spill. Også i Venstre er det en kamp mellom liberalister på høyresiden og sosialliberale i sentrum, som de første så langt har vunnet hva angår drosjene. Partiets omsorg for småbedrifter gjelder åpenbart ikke drosjeeiere og deres sentraler.

Miljøpartiet de Grønne: Terningkast 2

MDG er generelt antibilparti nr 1, og drosjene drukner litt i samme slengen, til tross for at MDG – som Venstre – burde forstå drosjenes nøkkelrolle i kollektivtrafikken, og for å begrense privat bilhold i byene.

Partiet er likevel litt mer vaksinert mot økonomisk liberalisme, og kanskje villig til å lytte. Byråd Lan Marie Nguyen Berg i Oslo har vist at hun har lært en del om næringen, men hennes forlovede og bystyrerepresentant Eivind Trædal mente i Klassekampen at Uber kunne slippes løs og markedet rå. Vi vet at MdG-folk i Bergen har et annet syn, og Rasmus Hansson var nyansert i stortingsdebatten om delingsøkonomi.

Partiet er dermed ganske uforutsigbart, og sier da heller ingenting om drosje i programmet – bortsett fra krav til nullutslipp. De vet i det minste at vi eksisterer.

Arbeiderpartiet: Terningkast 5

Det har ikke vært mye hjelp å få fra Arbeiderpartiet i debatten rundt Uber som delingsøkonomi og mot deres lovbrudd. Tvert imot har enkeltrepresentanter i Finanskomiteen uttalt seg på Ubers side. Når det kom til behandlingen i Stortinget, var imidlertid fraksjonen på rett side, og parkerte uklarheten.

Medlemmene i transportkomiteen, spesielt Kjell-Idar Juvik og Magne Rommetveit har stilt opp på møter og vært krystallklare i sine taler på de viktigtse sakene, Juvik i Tromsø, og Rommetveit i stortingsdebatten (se side 8). De fikk også på plass en positiv formulering i partiprogrammet. Vi kan derfor regne med at Ap står fast på drosjenes plass i kollektivtransporten, behovsprøvingen og ”taxi overalt, alltid”.Også LO er klare, og vil ikke akseptere noe løsarbeidersamfunn a la det Uber står for.


Senterpartiet:  Terningkast 6

Vi kritiserte Sps Marit Arnstad for å svikte drosjenæringen som statsråd i den forrige rødgrønne regjeringen. Hun kunne ha sørget for noen endringer slik at rammeverket hadde stått fast etter seg, og vi kunne ha unngått å være kasteball i så mange år under uklare borgerlige politikere.

Det er tilbakelagt, og i dag har Sp den klart tydeligste politikken, forankret helt i toppen. Partiprogrammet og uttalelser fra Trygve Slagsvold Vedum viser at de vet hva de snakker om, og har et engasjement. Med forslag om, og løfte i en eventuelt ny regjering, om en stortingsmelding, kan Sp bidra til den grundige debatten som vi trenger, og forutsigbare rammer i lovverket.


Sosialistisk Venstreparti:  Terningkast 5

Også SV har hatt sine modernitetspopulister som syntes delingsøkonomi og Uber hørtes kult ut, og som gjerne ville tekkes unge velgere gjennom billig transport.

Etter hvert har partiet – blant annet gjennom grundig utredning av delingsøkonomien – kommet i land ved å gjennomskue det hele. Verken sosial dumping eller løsarbeidersamfunn lyder godt i SVs ører, så vi får ingen forslag om deregulering fra den kanten. De har ikke vært representert i transportkomiteen denne perioden, men nestleder Snorre Valen møtte forbundet til dialog.

Rødt. Terningkast 5

I sin landsmøtetale hadde Rødt-leder Bjørnar Moxsnes et oppgjør med løsarbeidersamfunn og sosial dumping. Programposten om drosjepolitikk og Uber er tydelig nok.


Vurderingen av partiene er skrevet av redaktør Atle Hagtun.