Direktør Mari Hole Skogen i Oreec har ingen betenkeligheter med å gi talerstolen til organisator av ulovlig transportvirksomhet.
Direktør Mari Hole Skogen i Oreec har ingen betenkeligheter med å gi talerstolen til organisator av ulovlig transportvirksomhet.

Pressemelding -

​”Kunnskapsby” støtter kriminalitet

I framtidens transport har drosjene ingen plass, om en skal tro arrangørene av konferansen Smart Mobility den 7. september. Piratvirksomheten Uber, derimot, er invitert til å holde innlegg.

- Dette føyer seg jo bare inn i rekken av holdningsløsheten vi møter, men det er sjokkerende at det får passere i en slik institusjon, sier Øystein Trevland.

Arrangøren Oreec , som er en del av ”Kunnskapsbyen Lillestrøm”, har tunge partnere i så vel offentlig som privat sektor, og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skal åpne konferansen, som foregår i Norsk Varemesse på Lillestrøm.

- Drosjene har en nøkkelrolle også i framtidens transport, og vi får bare ta til etterretning at en liten klikk som lager program for konferansen ikke forstår det. Men det er en skandale at en mann som organiserer kriminalitet, og selv snart kommer under tiltale, blir invitert til å skryte av det han straffes for. Det hører ingensteds hjemme, sier Øystein Trevland.

Mange partnere

Konferansen tar for seg tema som nullutslippstransport, digital omveltning i transportsektoren, transport, næringsutvikling og innovasjon, den store hydrogendebatten, etc.

Arrangøren Oreec står for Oslo Renewable Energy and Environment Cluster, og er et nettverk av bedrifter, forskning, utdanning og offentlige aktører innen fornybar energi og miljø i Osloregionen.

”Partnere” er en rekke bedrifter, universiteter og forskningsinstitusjoner, og offentlige instanser, som blant andre Akershus fylkeskommune.

Spørsmål om Uber

Taxi sendte spørsmål til arrangøren med linker om Ubers status i Norge – skattesakene og straffesakene. Det gjorde ikke noe inntrykk på arrangøren, ved direktør i Opeec, Mali Hole Skogen, administrerende direktør Anita Orlund eller styreleder Odd Jarle Skjelhaugen.

De vil ikke svare på spørsmål om hvem som har tatt beslutningen om å invitere Uber, hva som er framtidsrettet med Ubers konsept med inntil ti år gamle privatbiler i drosjetrafikk, hvorfor lovlige drosjenæring ikke ansees å ha noen plass i framtidig transport, eller holdning til å invitere et selskap som driver ulovlig.

I stedet kom et generelt svar om at ”Tema for konferansen «Smart Mobility» er næringsutvikling i en bærekraftig transportsektor. Uber er i kraft av å være et nytt element i debatten om delingsøkonomi innen persontransport, invitert inn som en bidragsyter i debatten rundt dette tema”.

”Vi støtter ikke opp om kriminell virksomhet og vi markedsfører ikke Uber eller Ubers tjenester”, hevder Hole Skogen. Men Carl E. Endresen får altså scenen til å informere om Ubers fortreffelige virksomhet.

(Fra bladet TAXI nr 5, 2017) 

Emner


Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer nær 5.000 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Pressekontakt

Hanne Skåle Thowsen

Hanne Skåle Thowsen

Pressekontakt Direktør 95817687
Atle Hagtun

Atle Hagtun

Pressekontakt Redaktør 92633688
Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder 90904400