Skip to main content

Taxikalkulatoren avvikles

Pressemelding   •   nov 13, 2019 14:11 CET

Taxikalkulator.no har vært ute av funksjon i det siste, og er nå avviklet. De enkelte taxisentraler har ansvaret for egen prisopplysning.​

Taxikalkulatoren, som kunne beregne priser på taxiturer i hele Norge, må dessverre avvikles. Dette er vedtatt i Forum for taxisentraler, som har driftet den siden starten i 2013.

Årsaken er at det påløper uforholdsmessige høye kostnader for å drifte tjenesten, og det vil også koste for mye å forbedre den slik den burde.

I tillegg vil regjeringens frislipp av drosjeløyver fra 1. juli neste år gjøre taxinæringen mer fragmentert, og dermed vil det også bli mer komplisert å opprettholde kalkulatoren. Den er basert på tillit, ved at alle aktører oppgir sine faktiske takster til enhver tid.

- Det er allerede krevende å holde kalkulatoren oppdatert i dag, og det kommer ikke til å bli enklere dersom det oppstår flere nye sentraler og «friåkere», sier utredningssjef Kristoffer Fosse Hanssen i Norges Taxiforbund, som har hatt det praktiske ansvaret for kalkulatoren.

Forum for taxisentraler er en avdeling i taxiforbundet, men samler ikke alle landets sentraler. Forumet har brukt betydelige beløp på etableringen og driften, men finner det ikke forsvarlig lenger.

I utgangspunktet var taxikalkulator.no et verktøy for at kundene kunne orientere seg i taximarkedet. Etter hvert har bruken i større grad blitt vridd over mot aktører i næringen som bruker den for å beregne fastpriser som de kan presentere for kunden.

- Summen av dette har gjort at forumet ikke lenger ønsker å drive kalkulatoren. Vi vil vurdere om andre kan overta tjenesten og domenet. Det bør kanskje være en oppgave for det offentlige, sier Svein Svimbil, som er leder i Forum for taxisentraler.

Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer nær 5.000 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.