Kjøreplikten blir borte hvis behovsprøvingen faller. Men vil fylkeskommunene subsidiere nattevakter, spør NT-leder Øystein Trevland.
Kjøreplikten blir borte hvis behovsprøvingen faller. Men vil fylkeskommunene subsidiere nattevakter, spør NT-leder Øystein Trevland.

Pressemelding -

Vil delta konstruktivt om drosjereform

Norges Taxiforbund vil delta konstruktiv i debatten om utformingen av et nytt lovverk, og ser flere positive sider i startpunktet som Regjeringen har offentliggjort i dag, gjennom sitt svar til ESA.

Samtidig er det klart at oppheving av behovsprøvingen vil skape nye utfordringer for tilbudet til kundene. Vil kommuner og fylkeskommuner subsidiere et døgnåpent drosjetilbud, spør leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland.

- For næringen kan det være positivt å fjerne ulønnsomme nattevakter, men baksiden er at det vil kunne bli overetablering i lønnsomme markeder, slik at inntektsgrunnlaget for hver enkelt vil bli svekket. Det kan fort skje i en grad som vil umuliggjøre en profesjonell næringsdrift mange steder.

Dette må departementet gå nøye inn i, hvis de skal opprettholde et tilfredsstillende tilbud over hele landet, og ryddige arbeidsforhold i næringen, slik det står i deres pressemelding.

Vi tar for gitt at det vil bli stilt samme krav til alle som skal drive i næringen.

Når samferdselsministeren sier at drosjebransjen skal være ”attraktiv for både løyvehavere, drosjesjåfører og kunder”, stiller det krav til reguleringer som gjør det mulig. Mange i debatten undervurderer disse utfordringene, og tror markedet kan ordne opp selv.

Slik er det ikke. Oslo-markedet er et godt eksempel på det: De sentralene som slapp til for å gjøre konkurransen bedre og tilbudet billigere, har ført til det stikk motsatte. Det er få – om noen – eksempler i verden på velfungerende, avregulerte drosjemarkeder. – Det er kundene som er fokus for oss, og det er også dem reguleringene skal tjene, sier Trevland.

Med Regjeringens understrekning av at ”Drosjenæringen er en viktig del av kollektivtilbudet”, at den vil ”sikre et tilfredsstillende drosjetilbud i hele landet”, og ivareta så vel de reisendes sikkerhet som ryddige arbeidsforhold for drosjesjåførene, ser vi fram til en konstruktiv og grundig prosess, sier Øystein Trevland.

Emner


Norges Taxiforbund er drosjeeiernes medlemsorganisasjon. Vi organiserer nær 5.000 drosjeeiere, de fleste sentraler over hele landet og er det naturlige samlingspunkt for drosjenæringen.

Pressekontakt

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Solveig Smith-Kielland Sønnervik

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 45012248
Hanne Skåle Thowsen

Hanne Skåle Thowsen

Pressekontakt Direktør 95817687
Øystein Trevland

Øystein Trevland

Pressekontakt Forbundsleder 90904400