Media no image

FSE kurs i Tromsø

Pressemeldinger   •   nov 09, 2017 14:08 CET

Norsk Fagutdanning har satt opp følgende FSE kurs i Tromsø fra 27 november.

Alle kurs har oppstart kl 09.00.

Norsk Fagutdanning er en kompetanse- og utdanningsbedrift, som leverer kurs,etter- og videreutdanning samt rådgivning til privat- og offentlig næringsliv.

FSE Høyspenning, Lavspenning og instruert personell. Kurs i Tromsø fra 27 november.

Les mer »
Media no image

Arbeidsmiljø, offentlige anskaffelser og avtalerett. Kurs i Tromsø

Pressemeldinger   •   nov 08, 2017 12:37 CET

Arbeidsmiljøloven gir alle ansatte et sterkt stillingsvern, hver eneste dag oppstår det uenigheter og konflikter i næringslivet i forbindelse med avtaleinngåelser og offentlige anskaffelser kan av og til være vanskelig å forstå.

Norsk Fagutdanning har laget flere typer kurs som skal hjelpe personell som jobber med dette for å få en bedre forståelse for å unngå konflikter og uenigheter, samt forstå regelverket.

 • Ansettelse ABC - Kurset gir innføring i de grunnleggende reglene knyttet til ansettelser og senere rett til omplassering og oppsigelse på grunn av underprestasjon og /eller manglende tilpassing til stillingen.
 • Nedbemmaning ABC - Kurset gir innføring i de grunnleggende reglene knyttet til oppsigelser begrunnet i virksomhetens behov for reduserte lønnskostnader.
 • Permittering ABC - Kurset gir innføring i de grunnleggende reglene knyttet til permitteringer begrunnet i virksomhetens behov for å redusere lønnskostnader.
 • Oppsigelse og avskjed ABC - Kurset gir innføring i de grunnleggende reglene knyttet til oppsigelser og avskjed. Dette når den ansatte har opptrådt på en uakseptabel måte, eller over tid underpresterer eller ikke følger arbeidsgiver instrukser om jobbutførelsen.
 • Grunnleggende avtalerett - Dette kurset skal hjelpe din bedrift og din salgsavdeling med å unngå unødvendige tvistesaker med kundene om hva de skal betale for de tjenestene eller varene som dere har utlevert til dem.
 • Grunnkurs i Anskaffelsregelverket - Grunnkurs for de som har lite eller noe erfaring med offentlige anskaffelser, og vil gi deg grunnlag for å fordype seg i enkeltmoduler innenfor ulike spesialtema.
 • Styrearbeid i små og mellomstore aksjeselskaper - Kurset er essensielt for deg som sitter i et styre for å forstå rekkevidden av det juridiske ansvaret du tar på deg for selskapets økonomi, strategiarbeid og regnskapsmessige forhold.

Planlegges i Tromsø fra 20 november. Velg kursene for å få mer info og påmelding.

Norsk Fagutdanning er en kompetanse- og utdanningsbedrift, som leverer kurs,etter- og videreutdanning samt rådgivning til privat- og offentlig næringsliv.

Norsk Fagutdanning planlegger flere kurs innenfor ansettelse, permittering,nedbemanning, avtalerett og offentlige anskaffelser i Tromsø i slutten av november.

Les mer »
Media no image

Varmearbeid kurs i Tønsberg 7 desember 2017

Nyheter   •   okt 24, 2017 12:42 CEST

Inviterer til kurs i

VARME ARBEID

Torsdag 8. desember 2017 i Tønsberg

_____________________________________________

Varmearbeider

Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider. Det er veldig mange yrkesgrupper som må ha dette kurset. Er du i tvil om du trenger, ta kontakt med oss, vi vet. Husk at varigheten på sertifikatet er 5 år. Tar du kurs hos oss følger vi deg opp i god tid før ditt sertifikat utløper.

Gjennomføring:

Kurset gjennomføres på en dag med teori og obligatorisk slokkeøvelse, 0900 – 1500.

Avsluttes med en kort eksamen.

Kursbevis/Sertifikat:

Etter endt kurs og betalt kursavgift utsteder Norsk Brannvernforening sertifikat. Sertifikatet har en varighet på 5 år og må da fornyes med nytt kurs.

Pris:Kursavgiften er på kr. 1.750,-Om du har flere deltagere ta kontakt for fordelaktig pris.
Kursavgiften dekker alt av materiell, slokkeøvelse, sertifikat, enkel lunsj og kaffe/te.

Påmelding:

Mer info og påmelding kan gjøres på www.fagutdanning.no

Du kan også svare på denne e-post eller ringe 982 98 798

Velkommen!

Norsk Fagutdanning AS inviterer til kurs i Varmearbeide den 7 desember i Tønsberg

Les mer »
Media no image

Varmearbeidkurs i Porsgrunn 5 desember 2017

Pressemeldinger   •   okt 24, 2017 12:23 CEST

Inviterer til kurs i

VARME ARBEID

Tirsdag 5. desember 2017 i Porsgrund

_____________________________________________

Varmearbeider

Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider. Det er veldig mange yrkesgrupper som må ha dette kurset. Er du i tvil om du trenger, ta kontakt med oss, vi vet. Husk at varigheten på sertifikatet er 5 år. Tar du kurs hos oss følger vi deg opp i god tid før ditt sertifikat utløper.

Gjennomføring:

Kurset gjennomføres på en dag med teori og obligatorisk slokkeøvelse, 0900 – 1500.

Avsluttes med en kort eksamen.

Kursbevis/Sertifikat:

Etter endt kurs og betalt kursavgift utsteder Norsk Brannvernforening sertifikat. Sertifikatet har en varighet på 5 år og må da fornyes med nytt kurs.

Pris:Kursavgiften er på kr. 1.750,-Om du har flere deltagere ta kontakt for fordelaktig pris.
Kursavgiften dekker alt av materiell, slokkeøvelse, sertifikat, enkel lunsj og kaffe/te.

Påmelding:

Mer info og påmelding kan gjøres på www.fagutdanning.no

Du kan også svare på denne e-post eller ringe 982 98 798

Velkommen!

Norsk Fagutdanning er en kompetanse- og utdanningsbedrift, som leverer kurs,etter- og videreutdanning samt rådgivning til privat- og offentlig næringsliv.

Norsk Fagutdanning AS inviterer til kurs i Varmearbeide den 5 desember 2017 i Porsgrunn

Les mer »
Media no image

Liftkurs 8 desember 2017 i Tønsberg

Nyheter   •   okt 23, 2017 13:30 CEST

Inviterer til kurs i:

Personløfter/Lift kurs

Fredag 8. desember 2017 i Tønsberg

Personløfterkurs

Kurset tilfredsstiller kravene i hht bestillingsnr. 701 og 703, dokumentert opplæring

Forskriften stiller krav til at bruker av arbeidsutstyr har nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk, samt at de får opplæring i å forebygge de farene som bruken kan medføre.

Gjennomføring:

Kurset er på totalt 7,5 timer, teori og praksis. Sikkerhetsteori i bruk, kontroll og vedlikehold av personløfter. Praktisk gjennomgang av oppbygging, bruk og kontroll av lifter i klassene AB eller ABC.

Kursbevis/Sertifikat:

Ved bestått eksamen, praksis og betalt kursavgift, utstedes det kompetansebevis av Norsk Fagutdanning.

Pris:

Kursavgiften er på kr. 2.550,- og dekker alt av materiell, kursbevis, enkel lunsj og kaffe/te.

Påmelding:

Mer info og påmelding kan gjøres på www.fagutdanning.no

Du kan også svare på denne e-post eller ringe 982 98 798

Velkommen!

Norsk Fagutdanning AS inviterer til Liftkurs i Tønsberg den 8 desember 2017

Les mer »
Media no image

Varmearbeid kurs i Sandefjord 6 desember 2017

Nyheter   •   okt 23, 2017 12:28 CEST

Inviterer til kurs i

VARME ARBEID

Onsdag 6. desember 2017 i Sandefjord

_____________________________________________

Varmearbeider

Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider. Det er veldig mange yrkesgrupper som må ha dette kurset. Er du i tvil om du trenger, ta kontakt med oss, vi vet. Husk at varigheten på sertifikatet er 5 år. Tar du kurs hos oss følger vi deg opp i god tid før ditt sertifikat utløper.

Gjennomføring:

Kurset gjennomføres på en dag med teori og obligatorisk slokkeøvelse, 0900 – 1500.

Avsluttes med en kort eksamen.

Kursbevis/Sertifikat:

Etter endt kurs og betalt kursavgift utsteder Norsk Brannvernforening sertifikat. Sertifikatet har en varighet på 5 år og må da fornyes med nytt kurs.

Pris:Kursavgiften er på kr. 1.750,-Om du har flere deltagere ta kontakt for fordelaktig pris.
Kursavgiften dekker alt av materiell, slokkeøvelse, sertifikat, enkel lunsj og kaffe/te.

Påmelding:

Mer info og påmelding kan gjøres på www.fagutdanning.no

Du kan også svare på denne e-post eller ringe 982 98 798

Velkommen!

Norsk Fagutdanning AS inviterer til kurs i Varmearbeide den 6 desember 2017

Les mer »
Media no image

Varmearbeidkurs i Arendal den 4 desember 2017

Pressemeldinger   •   okt 23, 2017 12:15 CEST

Inviterer til kurs i

VARME ARBEID

Mandag 4. desember 2017 i Arendal

_____________________________________________

Varmearbeider

Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider. Det er veldig mange yrkesgrupper som må ha dette kurset. Er du i tvil om du trenger, ta kontakt med oss, vi vet. Husk at varigheten på sertifikatet er 5 år. Tar du kurs hos oss følger vi deg opp i god tid før ditt sertifikat utløper.

Gjennomføring:

Kurset gjennomføres på en dag med teori og obligatorisk slokkeøvelse, 0900 – 1500.

Avsluttes med en kort eksamen.

Kursbevis/Sertifikat:

Etter endt kurs og betalt kursavgift utsteder Norsk Brannvernforening sertifikat. Sertifikatet har en varighet på 5 år og må da fornyes med nytt kurs.

Pris:Kursavgiften er på kr. 1.750,-Om du har flere deltagere ta kontakt for fordelaktig pris.
Kursavgiften dekker alt av materiell, slokkeøvelse, sertifikat, enkel lunsj og kaffe/te.

Påmelding:

Mer info og påmelding kan gjøres på www.fagutdanning.no

Du kan også svare på denne e-post eller ringe 982 98 798

Velkommen!

Norsk Fagutdanning er en kompetanse- og utdanningsbedrift, som leverer kurs,etter- og videreutdanning samt rådgivning til privat- og offentlig næringsliv.

Norsk Fagutdanning AS inviterer til kurs i Varmearbeide den 4 desember 2017

Les mer »
Media no image

Varmearbeid kurs i Grimstad 16 november 2017

Pressemeldinger   •   okt 03, 2017 12:04 CEST

Inviterer til kurs i

VARME ARBEID

Torsdag 16. november 2017 i Grimstad

_____________________________________________

Varmearbeider

Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider. Det er veldig mange yrkesgrupper som må ha dette kurset. Er du i tvil om du trenger, ta kontakt med oss, vi vet. Husk at varigheten på sertifikatet er 5 år. Tar du kurs hos oss følger vi deg opp i god tid før ditt sertifikat utløper.

Gjennomføring:

Kurset gjennomføres på en dag med teori og obligatorisk slokkeøvelse, 0900 – 1500.

Avsluttes med en kort eksamen.

Kursbevis/Sertifikat:

Etter endt kurs og betalt kursavgift utsteder Norsk Brannvernforening sertifikat. Sertifikatet har en varighet på 5 år og må da fornyes med nytt kurs.

Pris:Kursavgiften er på kr. 1.750,-Om du har flere deltagere ta kontakt for fordelaktig pris.
Kursavgiften dekker alt av materiell, slokkeøvelse, sertifikat, enkel lunsj og kaffe/te.

Påmelding:

Mer info og påmelding kan gjøres på www.fagutdanning.no

Du kan også svare på denne e-post eller ringe 982 98 798

Velkommen!

Norsk Fagutdanning er en kompetanse- og utdanningsbedrift, som leverer kurs,etter- og videreutdanning samt rådgivning til privat- og offentlig næringsliv.

Norsk Fagutdanning AS inviterer til kurs i Varmearbeide den 16 november 2017 - i Grimstad

Les mer »
Media no image

Varmearbeidkurs i Kristiansand 15 november 2017

Nyheter   •   okt 03, 2017 11:59 CEST

Inviterer til kurs i

VARME ARBEID

Onsdag 15. november 2017 i Kristiansand

_____________________________________________

Varmearbeider

Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider. Det er veldig mange yrkesgrupper som må ha dette kurset. Er du i tvil om du trenger, ta kontakt med oss, vi vet. Husk at varigheten på sertifikatet er 5 år. Tar du kurs hos oss følger vi deg opp i god tid før ditt sertifikat utløper.

Gjennomføring:

Kurset gjennomføres på en dag med teori og obligatorisk slokkeøvelse, 0900 – 1500.

Avsluttes med en kort eksamen.

Kursbevis/Sertifikat:

Etter endt kurs og betalt kursavgift utsteder Norsk Brannvernforening sertifikat. Sertifikatet har en varighet på 5 år og må da fornyes med nytt kurs.

Pris:Kursavgiften er på kr. 1.750,-Om du har flere deltagere ta kontakt for fordelaktig pris.
Kursavgiften dekker alt av materiell, slokkeøvelse, sertifikat, enkel lunsj og kaffe/te.

Påmelding:

Mer info og påmelding kan gjøres på www.fagutdanning.no

Du kan også svare på denne e-post eller ringe 982 98 798

Velkommen!

Norsk Fagutdanning AS inviterer til kurs i Varmearbeid den 15 november i Kristiansand.

Les mer »
Media no image

Invitasjon til ADK 1 kurs i Sogndal med oppstart 23 oktober 2017

Nyheter   •   okt 02, 2017 20:47 CEST

Inviterer til kurs i:

ADK 1 Sogndal

Oppstart mandag 23. oktober 2017 kl. 08.00

ADK1 kurs

Kurset tilfredsstiller kravene gitt av Norsk Vann

Eiere av VA anlegg stiller krav til at kun de med dokumentert ADK1 kompetanse kan gjøre arbeid i VA anlegget. Med ADK1-sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser.

Fagbrev som maskinfører eller rørlegger ivaretar utdanningsnivået, mens ADK1 vil ivaretafagretningen / VA-kompetansen på det nye godkjenningsområdet.

Gjennomføring:

Kurset er på totalt 105 undervisningstimer, og gjennomføres over 3 samlinger, på virkedager og noen hjemmeoppgaver.

Kursbevis/Sertifikat:

Ved bestått eksamen og godkjent praksis/utdanning utstedes det ADK 1-sertifikat til kursdeltaker. Sertifikatet utstedes av styringsgruppen for ADK. Sertifikatet gjelder alle norske kommuner.

Pris:

Kursavgiften er på kr. 17 500,- og dekker alt av materiell, kursbevis og kaffe/te.

Om det ønskes lunsj på kursdagen kan det bestilles og koster kr. 180,- eks. mva.

Påmelding:

Mer info og påmelding kan gjøres på www.fagutdanning.no

Du kan også svare på denne e-post eller ringe 982 98 798

Velkommen!

Norsk Fagutdanning inviterer til ADK 1 kurs i Sogndal. Kurset går over tre samlinger med oppstart 23 oktober 2017.

Les mer »

Framtidige arrangement 1 event

15 jan 08:00

ADK 1 kurs i Nore og Uvdal - Oppstart uke 3 i 2018.

15-01-2018 - 31-01-2018
Nore og Uvdal i Buskerud

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Salgssjef
 • bvs@favrlnaljmguijlutdancluhgehhbuniyongso.naio
 • +47 982 98 793

 • Pressekontakt
 • Nestleder, IKT og E-læring
 • hlgcitxmola@tdfajzldgubytdanningiuzd.nxfhxbpo
 • +47 982 20 475
 • +47 400 04 094

Om Norsk Fagutdanning

Utvikling av personer og bedrifter

Norsk Fagutdanning er en kompetanse- og utdanningsbedrift, som leverer kurs,etter- og videreutdanning samt rådgivning til privat- og offentlig næringsliv.

Adresse

 • Norsk Fagutdanning
 • Strandvegen 136A
 • 9006 Tromsø
 • Norge