Skip to main content

Norsk Tipping venter vekst

Nyhet   •   jan 04, 2014 10:30 CET

For de fleste av oss er det slik at den første forberedelsen til det nye året er å tenke gjennom det som har skjedd i det gamle. Norsk Tipping er ikke noe unntak i så måte. Og det er et hyggelig tilbakeblikk selskapet kan gjøre på året som har gått. Økonomisk blir 2013 det nest beste året for selskapet noensinne, bare slått av ”jackpot-året” 2012.

Fra 2009 og til i dag har selskapets driftsresultat vokst med 700 millioner kroner. (til 3850 mill. i 2013) I 2014 planlegger vi å kunne levere 4.100 millioner til gode samfunnsformål, altså mer enn noen gang.

Norsk Tipping er eid av staten, og det er Stortinget som bestemmer hvordan overskuddet fordeles. Hver eneste krone av selskapets overskudd går til samfunnsnyttige formål; til idrett, kultur og frivillige organisasjoner. Gjennom Grasrotordningen kan spillerne selv gi 5 prosent av innsatsen til et idrettslag eller en forening de ønsker å støtte litt ekstra. Denne ordningen sørger for 340 millioner kroner til aktiviteter i nærmiljøet i hver eneste krok av landet.

At hele overskuddet fra spilleomsetningen går direkte til gode formål og ikke til finansministeren er det svært få land som praktiserer. At enkeltspilleren kan gi penger direkte til sin lokale klubb eller forening er Norge alene om. I 2012 var Norsk Tipping nest best av spilleselskapene i Europa på å skape overskudd til gode formål målt pr. innbygger, så vidt slått av Finland, men langt foran både Danmark og Sverige.  Dette er en posisjon Norge og Norsk Tipping vil beholde også i 2013.

Overskuddet fra Norsk Tipping er med og finansierer alt fra norske gullmedaljehåp i Sotsji til redningsskøyter og kulturopplevelser på sykehjem. Stort sett alt som er av frivillig arbeid i Norge nyter godt av dette overskuddet. Det er derfor ingen grunn til å bli forundret over at det både politikere, journalister og frivillige organisasjoner har stort fokus på hvor stor sjekken fra Norsk Tipping blir når året er omme.

 Like fullt, å skape et største mulig overskudd er ikke Norsk Tippings viktigste samfunnsoppdrag.  Det er å forebygge at pengespill blir et problem for den enkelte og for samfunnet. Pengene skal være en bieffekt av vår virksomhet, ikke hovedmålet. 

Slike sosiale mål er lett å tape av syne både for spillselskaper, overskuddsmottakere og politikere. I Sverige blåser det nå en veritabel mediestorm rundt det privateide Postkodelotteriet på grunn av deres aggressive salgsmetoder. Og EU-kommisjonen har sendt kritiske spørsmål til den svenske regjeringen fordi kommisjonen mener Sveriges spillpolitikk ikke ivaretar sosiale hensyn som forutsatt.

Det er mindre enn ti år siden Norge hadde et formidabelt spillavhengighetsproblem forårsaket av lett tilgjengelige og aggressive spilleautomater. I 2007 spilte nordmenn for 27 milliarder på disse automatene. Dette markedet nå er regulert og kontrollert av Norsk Tipping og omsetningen redusert med 75 prosent. Spilleproblemer forårsaket av automater er nå bortimot ikke-eksisterende i Norge, mens det er et økende problem i resten av Europa.

Regjeringen har nå varslet en gjennomgang av spillpolitikken i Norge. Det er en gjennomgang Norsk Tipping imøteser. En slik gjennomgang vil forhåpentlig skape debatt om hva slags markedsordning som mest mulig effektivt forhindrer spillavhengighet. Likeledes hva slags spillmarked som gir mest mulig penger til samfunnsmessige formål samtidig som den beskytter enkeltindividet. Norsk Tipping skal være et redskap for å oppfylle myndighetenes mål for spillpolitikken, ikke et mål i seg selv.  Selskapet har satt seg som mål å være best i Europa på å skape overskudd til gode formål og være ledende globalt på å forebygge spillproblemer. Det ser vi fram til å bli målt på.