Skip to main content

Verdier på spill

Nyhet   •   feb 12, 2016 09:59 CET

Norsk Tipping ser at pengespillmarkedet gradvis dreies fra lotterispill for de mange til risikospill for de få. Fra et ansvarlighetsperspektiv er utviklingen bekymringsfull, og vi har nå ny kunnskap om utviklingstrekk hos våre risikospillere som forplikter og krever handling.

I Norsk Tipping kjenner vi alle våre nesten to millioner kunder gjennom registrert spill, og for de aller fleste er pengespill underholdning og en positiv avkobling i hverdagen. Nå ser vi imidlertid tendenser til spilleadferd hos et lite mindretall av disse som gir grunn til uro. I vår kundebase har vi mer enn 20.000 spillere som taper urovekkende mye på pengespill. Hovedårsaken til dette er casino- og sportsspill på nett, spill som har hatt en stor framvekst både hos Norsk Tipping og de ulovlige aktørene de senere årene. Dette er spill som i sin natur har større risiko for usunn spilleadferd enn tradisjonelle lotterier som Lotto og VikingLotto, men som også vi skal tilby som en del av vårt samfunnsoppdrag. Dette er selvsagt Norsk Tippings store utfordring.På den ene siden skal vi være det ansvarlige alternativet, og tilby spill som gjennomføres i en trygg og sikker form. På den andre siden skal spillene være så attraktive at kundene velger Norsk Tipping som sitt spillselskap.

I høst legger regjeringen fram en viktig stortingsmelding om framtidens pengespill i Norge. Sterke kommersielle krefter ønsker en endring i dagens regulering av pengespill i en retning av en mer liberal politikk og modell. Bettingselskapene vil ha frislipp innenfor casino- og sportsspill, noe som etter vår oppfatning vil forsterke det massive presset de sårbare spillerne i risikosonen er utsatt for.De ulovlige aktørene omgår i dag bevisst norsk lovgivning, og daglig eksponeres norske TV-seere for over 1.000 ulovlige reklameinnslag for slike høyrisikospill. På årsbasis betyr dette et enormt reklametrykk mot en liten og utsatt gruppe som vi er svært bekymret for.

Situasjonen og utviklingen i flere av våre naboland forsterker uroen. Danmark åpnet for nesten fri konkurranse på sport- og casinospill i 2012. Danske spillere har beveget seg fra lotterispill til de mer aggressive casino- og sportsspillene, og nettcasino har i løpet av fire år blitt det største spillet i Danmark. Dette er resultatet av liberaliseringen som ble innført. I Sverige, der myndighetene i stor grad har mistet kontrollen over det uregulerte markedet, har reklamen for spill skutt i været, og svenskene bombarderes av spillreklame både på TV, i avisene, på bussen og på kjøpesenteret.

Vi mener valget av framtidens pengespillmarked i Norge er et verdivalg. Er samfunnet best tjent med et pengespillmarked hvor hensynet til spillerne og spilleproblemer veier tyngst, eller et marked som drives av private eiere og sterk konkurranse om spillernes penger? Hvilken plass ønsker vi at pengespill skal ha i vårt hverdagsliv, i våre medier og i vårt samfunn? Vi mener pengespill er et område som må reguleres strengt og hvor hensynet til sårbare risikospillerne må veie tyngst. Derfor er det vår plikt og vårt samfunnsansvar å varsle fra når vi ser bekymringsfulle utviklingstrekk.

Kunnskapen vi i dag har om våre spillere og deres spilleadferd krever handling, og vi må gjøre mer for å beskytte sårbare kunder. I Norsk Tipping har vi allerede et omfattende ansvarlighetsrammeverk som skal bidra til at færrest mulig får problemer med pengespill. Noen eksempler: For å spille på de raskeste spillene, må du sette personlige tapsgrenser før du får delta. Vi sier nei takk til en lang rekke av de mest aggressive markedsføringsgrepene som VIP-program, freespins, lokkebonuser og autoplay. Vi har analyseverktøy som gir kundene varsel dersom spilleadferden utvikler seg i problematisk retning, og vi gjør det enkelt for våre kunder å pålegge seg selv pauser eller utestengning. Norsk Tipping sender ingen direktemarkedsføring til kunder i risikosonen eller til kunder som har utestengt seg. Vi har i 2015 gjennomført vellykkede forsøk med å ringe spillere som taper mye.

I 2016 gjør vi ytterligere tiltak. Vi vil innføre nye beløpsgrenser for hvor mye det skal være mulig å tape, på tvers av alle spillene. Vi vil målrette tiltak mot risikospillere gjennom direkte kontakt, og vi vil endre måten vi tilbyr og reklamerer for spill. Målet er at færre skal få problemer, for realiteten er at også våre spill skaper alvorlige problemer hos et lite mindretall av spillerne. Vi skal bruke kunnskapen vi har til å best mulig forebygge spilleproblemer i Norge. For oss er det viktig at overskuddet til gode formål kommer fra spillere som ikke spiller over evne. Det vet vi også at våre overskuddsmottakere er veldig opptatt av. Vår holdning er at «én spilleavhengig er en spilleavhengig for mye». Det forplikter!

Torbjørn Almlid, adm. dir.