Skip to main content

Mer til de gode formålene

Pressemelding   •   apr 12, 2016 15:00 CEST

Aldri før har så mye penger gått til samfunnsnyttige formål fra Norsk Tipping som nå. I 2015 økte selskapets overskudd med 6,4 prosent, til 4 485 millioner kroner – over 12 millioner kroner hver eneste dag. Pengene kommer norsk idrett, kultur og frivillige, humanitære organisasjoner over hele landet til gode.

Norsk Tippings regnskap og fordelingen av overskuddet fra fjoråret ble tirsdag godkjent i generalforsamling.

Fordelingen ser slik ut (mill. kr.):

20152014
Tippenøkkelen3 7853 536
Grasrotandelen394356
Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering231246
Bingoentreprenørenes formål5955
Tiltak mot spilleavhengighet1512
Til annen egenkapital10
Sum disponert4 4854 215

Hele selskapets overskudd fordeles av Kulturdepartementet i henhold til lov om pengespill. Av beløpet på Tippenøkkelen går 2422 millioner kroner til idrett (64 prosent), mens formålene kultur og humanitære/frivillige organisasjoner får 681 millioner kroner hver (18 prosent).

Norsk Tippings kunder har selv fordelt 394 millioner kroner til lokale lag og foreninger gjennom Grasrotandelen, mens Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering fordeler 231 millioner kroner til sine formål.

- Vi har nok en gang levert et rekordresultat som kommer frivilligheten over hele landet til gode, og det er vi naturlig nok tilfreds med. Det aller viktigste er likevel at vi ligger i fremste rekke i arbeidet med å forebygge problemspill. Det er basisen for vår ambisjon om å ha attraktive tilbud også for morgendagens kunder, sier adm. dir. Torbjørn Almlid.

Hva betyr egentlig spillemidlene for et lokalsamfunn? Se eksemplet Nord-Aurdal her:

http://www.mynewsdesk.com/no/norsk-tipping/videos/eksempelet-nord-aurdal-23077

Ønsker du mer informasjon om Norsk Tippings virksomhet i 2015, kan du lese vår årsrapport:

http://2015.norsk-tipping.no.

Norsk Tipping er et statlig aksjeselskap med enerett på en rekke pengespill på det norske markedet. Vårt samfunnsoppdrag er å tilby attraktive pengespill som ikke skaper sosiale problemer. Overskuddet går til samfunnsnyttige formål.  

Siden 1948 har Norsk Tipping bidratt med over 120 milliarder kroner (prisjustert) til samfunnsnyttige formål. 

Vi gir drømmen en sjanse!