Skip to main content

Norwegian Cruise Line Holdings legger frem økonomiske resultater for annet kvartal 2015

Press Release   •   Aug 04, 2015 17:40 CEST

Annet kvartal justert EPS forsterket 29,3 % til 0,75 USD

Annet kvartal justert EBITDA forsterket 42,8 % til 313,4 millioner USD

2016 Synergy Capture forsterket til 125 millioner USD

Nye eksotiske reisemål annonseres for Norwegian-merkevaren, inkludert Australia og Asia

Wiesbaden, 4. august 2015 – Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Nasdaq:NCLH sammen med NCL Corporation Ltd., “Norwegian Cruise Line Holdings”, “Norwegian” eller “Selskapet”), annonserte i dag sine økonomiske resultater for kvartalet som endte 30. juni 2015 og la ut prognoser for tredje kvartal og resten av 2015.

Høydepunkter fra annet kvartal 2015

  • Forbedringer av justert EPS på 29,3 % til 0,75 USD med et justert nettoresultat på 171,6 millioner USD.
  • Forbedringer av justert Net Yield for hele selskapet på 1,5 %, eller 3,2 % basert på en      konstant valutakurs, drevet av forbedring av pris i dette kvartalet. Økning på 18,2 % etter rapporterte data.
  • Fortsatt synergiidentifikasjonsinnsats fra integreringen av Norwegian og Prestige førte til synergier på 75 millioner USD i 2015 og 125 millioner USD i 2016 før re-investering.
         

Resultater fra annet kvartal 2015

«Fordelene med kombinasjonen av Norwegian og Prestige begynner å vise seg, noe som resulterer i sterk inntektsvekst i kvartalet,» sa Frank Del Rio, president og chief executive officer i Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. «Mange av strategiene vi tidligere har kommunisert begynner å få mer og mer grep, fra flettingen av Prestiges gå-til-marked-strategi til Norwegian-merkets pris- og markedsføringspraksiser, til fokuset på merverdi for gjestene våre i stedet for diskontering, sammen med å dra nytte av vår skala for å maksimere kostnadseffektivitet,» fortsatte Del Rio.

Selskapet genererte justert nettoresultat på 171,6 millioner USD, eller 0,75 USD per aksje.Justert EPS økte 29,3 % i løpet av forrige år og var i øvre del av selskapets prognoser og dro nytte av solid nettoverdiresultat i tillegg til gunstig timing påvisse utgifter.På en GAAP-basis, var nettoinntekt 158,5 millioner USD, eller 0,69 USD per aksje sammenlignet med forrige år på 111,6 millioner USD eller 0,54 USD per aksje.

Justert nettoutbytte ble 18,2 % bedre (20,2 % på en konstant valutakurs-basis) hovedsakelig grunnet tilskuddet av Oceania Cruises og Regent Seven Seas Cruises-merkene som inntraff i fjerde kvartal av 2014. På en kombinert selskap-basis, som sammenligner nåværende resultater mot de kombinerte resultatene av Norwegian og Prestige i forrige år, økte justert nettoutbytte med 1,5 % (3,2 % på en konstant valutakurs-basis), noe som gjenspeiler forbedret prissetting på både billett og ombordomsetning i kvartalet. Justert nettofortjeneste i perioden var 832,4 millioner USD sammenlignet med 595,7 millioner USD i 2014, en økning på 39,7 % primært som en følge av tilføyelsen av Oceania Cruises- og Regent-merkene.

Justert nettokostnad for cruise eksl. drivstoff per kapasitetsdag økte med 21,1 % (22,0 % på en konstant valutakurs-basis),primært som et resultat av anskaffelsen av Prestige, mens på en kombinert selskap-basis gikk ned med 4,7 % (4,0 % på en konstant valutakurs-basis), primært grunnet timingen av visse utgifter som nå vil inntreffe i den andre halvdelen av året.Selskapets drivstoffpris per metrisk tonn, fratrukket sikring, gikk ned med 10,3 % til 558 USD fra 622 USD i 2014.

Netto renteutgifter økte med 52,4 millioner USD fra 31,9 millioner USD som følge av den inkrementelle gjelden fra anskaffelsen av Prestige.Annen inntekt (utgift) var (3,7) millioner USD, noe som gjenspeiler en engangsavgift relatert til visse av selsapets drivstoffderivater, delvis utlignet av dagsverdiøkningen relatert til en foreign exchange collar for nybygget Seven Seas Explorer.Avgiften relatert til drivstoffderivater kom som en følge av et skift fra den opprinnelige implementeringstidslinjen for selkapets skrubberprosjektet. Som følge av denne endringen endret selskapet blandingen av deres fremtidige drivstofforbruk, noe som førte til en re-designering av de tilknyttede drivstoffsikringer.

Prognoser for 2015 og usikkerhetsmomenter

I tillegg til resulattene for andre kvartal, kom også selskapet med prognoser for tredje kvartal og hele 2015, sammen med usikkerhetsmomenter. Prognoser for justert Net Yield og justert netto cruisekostnad ekskl. drivstoff per kapasitetsdag gis basert på rapporterte tall og for selskapene sett under ett, og sammenlignes med forventningene til 2014-resultatene, som inkluderer resultatene for Prestige, hvor det tas utgangspunkt i at oppkjøpet hadde funnet sted i starten av 2014.

Det store bookingvolumet som begynte med høysesongen for bookinger i 2015 har fortsatt inn i andre og tredje kvartal med volumer som stadig overgår samme tid i fjor. For 2016 har oppblomstring i etterspørselen for Karibia, kombinert med det store bookingsvolumet, resultert i 30 % mer bookinginntekter sammenlignet med samme tid i fjor med en kapasitetsøkning på ca. 11 %.

“Med de sterke resultatene for første halvår som grunnlag, øker vi midtpunktet av vår inntjeningsprognose for året 2015," sier Wendy Beck, executive vice president og chief financial officer i Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. "Selv om det fortsatt er tidlig i bookingsyklusen for 2016, har vi sett sterk etterspørsel på tvers av alle de tre merkene," fortsatte Beck.

Vennligst se vedlagte tabell (Tabell 1).

 

Følgende gjengir selskapets forventninger om drivstofforbruk og priser, sammen med tilhørende usikkerhetsmomenter.

Tredje kvartal, 2015Året   2015
Drivstofforbruk i metriske tonn160 000675 000
Drivstoffpriser per metrisk tonn, ekskl. sikring505 USD450 USD
Drivstoffpriser per metrisk tonn, fratrukket sikring565 USD545 USD
Effekt på justert EPS på en 10 % endring i drivstoffpriser, fratrukket sikring 0,03 USD0,05 USD

Fra 30. juni 2015 hadde selskapet sikret om lag 48 %, 54 %, 44 %, og 17 % av sine prosjekterte metriske tonn av drivstoffinnkjøp for 2015, 2016, 2017 og 2018, respektivt. Gjennomsnittlig drivstoffpris per metrisk tonn av sikringsporteføljen for de samme periodene er 478 USD, 468 USD, 409 USD og 384 USD, respektivt.

Fremtidige kapitalforpliktelser består av avtalte forpliktelser, inkludert kontrakter om skipsbygging, samt fremtidige forventede kapitalutgifter som kreves i driften. Fra 30. juni 2015, var forventede kapitalutgifter 1,0 milliarder USD for resten av 2015, og 0,9 milliarder USD og 1,1 milliarder USD for hvert av årene frem til 31. desember 2016 og 2017 respektivt, hvorav vi har eksportkredittfinansiering for utgiftene relatert til kontrakter om skipsbygging på 0,7 milliarder USD for resten av 2015, 0,5 milliarder USD for 2016 og 0,6 milliarder USD for 2017.

Oppdateringer om selskapet og andre høydepunkter

Oppdatering om integrasjon

Integrasjonsinnsatsen som følge av anskaffelsen av Prestige er i all hovedsak fullført. Selskapet gjentar sin 2015 brutto synergy capture på 75 million USD, bestående av 30 millioner USD i fortjeneste, 45 millioner USD i kostnadssynergier, hvorav 20 millioner USD er øremerket for re-investering i året.Selskapet har identifisert en inkrementell verdi på 10 millioner USD i synergier for hele 2016, noe som bringer brutto synergy capture for 2016 til 125 millioner USD, hvorav 40 millioner USD vil bli re-investert i forretningsinitiativ for å ytterligere øke etterspørselen etter selskapets tre merker.

Som del av anskaffelsen av Prestige, var et betinget vederlag på inntil 50 millioner USD betalbar ved oppnåelse av visst nettofortjenestemål for 2015. Basert på sannsynligheten for å nå nettofortjenestemålet, reverserte selskapet det gjenværende vederlaget på 34,3 millioner USD i andre kvartal.

Oppdatering på utvikling av internasjonal forretning

En rekke milepæler som støtter opp under selskapets internasjonale forretningsutviklingsstrategi er i ferd med å gjennomføres, inkludert etableringen av et salgs- og markedsføringssenter i Sydney, som skal representere alle tre merker i Australia, New Zealand og Stillehavsøyene.

Selskapet har i all hovedsak fullført sin studie og vurdering av å gå inn i det Kina-baserte markedet med reserverte fartøy kanskje så tidlig som i 2017. Følgelig, forventer selskapet å annonsere sin beslutning tidligere enn opprinnelig planlagte tidsrammen på våren 2016.

Andre høydepunkter

Selskapet annonserte nye eksotiske reisemål for 2016, inkludert Australia og Asia for Norwegian-merket. Fem skip av Norwegian-merket har blitt omplassert for høsten 2016 og vinteren 2017 som del av selskapets strategi for å spre utplassering til regioner som gir høyere utbytte. «Vi finansierer vår globale, verdensomspennende reisemålsekspertise fra Prestige og er glade for å utvide tilbudsporteføljen vår for Norwegian-merket.» sa Frank Del Rio. «Disse nye tilbudene vil inkludere reisemål i det fjerne østen, Australia og New Zealand, sammen med et mer mangfoldig utvalg av reisemål i Sør-Amerika, Middelhavet og Karibien,» fortsatte Del Rio.

 

OBS: Bindende opplysninger og tall finner du vedlagt i den originale engelske teksten.

Om Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (Nasdaq: NCLH) er en diversifisert cruiseoperatør av ledende globale cruiseselskaper som spenner fra moderne til lukrative markedssegmenter under merkene Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises og Regent Seven Seas Cruises.

Disse merkene driver til sammen 21 skip med om lag 40 000 nedre senger og tilbyr reisemål til om lag 510 destinasjoner over hele verden. Selskapets merkevarer vil introdusere seks nye skip frem til 2019.

Norwegian Cruise Line er en innovatør innen cruisereiser med en historie med å bryte grensene for tradisjonelle cruisereiser, spesielt med innføringen av Freestyle Cruising som revolusjonerte industrien ved å gi gjestene mer frihet og fleksibilitet på de mest moderne skipene til sjøs. Oceania Cruises er markedsleder i cruisesegmentet «upper-premium» med de lekreste matrettene til sjøs, kulinariske gourmetopplevelser, elegante innkvarteringer, utmerket service og destinasjonsdrevne reiseruter. Regent Seven Seas Cruises er markedsleder i luksuscruise-segmentet med kun suiter, svært personlig service og bransjens mest inklusive luksusopplevelse med flyreise tur/retur, kvalitetsviner, brennevin og ubegrenset med utflukter blant sine tallrike fasiliteter som er inkludert.

Attached Files

PDF document

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.