Skip to main content

Sterke resultater for NOSO i 2016

Pressemelding   •   feb 06, 2017 10:19 CET

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO)

2016 ble et meget godt år for Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS (NOSO). Både kunstnerisk, organisatorisk og publikumsmessig ble det levert meget gode resultater.

NOSO gjennomførte i løpet av året 150 konserter og arrangementer, og hadde en vekst i antall publikum på 26 prosent. Det vil si en publikumsmasse på 51. 490. Som for tidligere år var det noen konserter som dro mye publikum, sånn som «Bodøfæst», men korrigert for disse viser allikevel den underliggende veksten at antall publikum økte med 12,5 prosent.

-Fokusert og godt arbeid med markedsføring og salg av konsertene underveis i året gir gode resultater. Arbeidet med abonnementsordning gir oss en stabilitet, sier en fornøyd administrerende direktør Tor Lægreid.

Samarbeid

NOSO opplever en stadig økende etterspørsel fra nordnorske kulturhus, festivaler og andre aktører. Samarbeid, synlighet og relevans vil fortsatt være hovedfokus fremover for selskapet, samtidig som en internt fokuserer på kunstnerisk, organisatorisk og individuell utvikling.

- Vi merker en forventing om at vi skal være tilstede på mange områder, og at etterspørselen er større enn vi kan klare å dekke, så dette blir stadig mer krevende for oss, slik tendensen har vært de siste årene, sier Lægreid.

Stor variasjon

NOSO har en stor variasjon av produksjoner og samarbeid i løpet av et år.

- Det er utfordrende å trekke frem noen få områder hvor vi lykkes spesielt godt i 2016, men vi kommer ikke utenom Violet Road og NOSO Symfoniorkesteret under Festspillene i Nord Norge, den fullsceniske og turnerende oppsetningen av Barberen av Sevilla, og Nordkalott-turneen med hele symfoniorkesteret. I tillegg må jeg også nevne spennende kammerproduksjoner, med Tora Augestad og NOSO Sinfoniettaen og Henning Kraggeruds litterære samarbeid. Vi har en særlig satsning på barn og unge, talentutvikling og rekruttering, samt gode samarbeidet med kulturfeltet i hele Nord-Norge, avslutter direktør Lægreid.

Årsregnskapet viser et positivt resultat på 5,17 millioner kroner. 3,47 millioner av dette stammer fra den underliggende driften, mens 1,7 millioner oppstår som en følge av resultatført gevinst ved skifte av pensjonsordning. Årets resultat fra driften er dermed på samme nivå som for 2015. 

Hvert år setter orkesteret opp mellom 140-150 forestillinger- og konserter, og orkesterets musikere veksler mellom ulike ensembleformater:

NOSO Sinfoniettaen Våre fast ansatte musikere i Bodø utgjør en sinfonietta-besetning på 14 musikere.

NOSO Kammerorkesteret Består av 21 ansatte musikere i Tromsø, med Henning Kraggerud som Kunstnerisk leder. 

NOSO Symfoniorkesteret Når vi slår sammen besetningen i Bodø og Tromsø er vi et symfoniorkester, som også bygges ut etter behov. Førstedirigent for symfoniorkesteret er Christian Lindberg.

NOSO Opera Hvert år gjør NOSO operaproduksjoner i større og mindre format.