Skip to main content

Jakavi-studier viser god effekt ved polycytemia vera

Pressemelding   •   feb 04, 2016 07:00 CET

  • Bedre effekt hos pasienter som er hydroxyurea-resistente eller -intolerante, sammenlignet med kontrollarmen1,2
  • Forbedret hematokrit-kontroll, slik at blodtapping ikke er nødvendig1,2
  • Redusert overproduksjon av hvite blodceller3

Orlando, FL (ASH2015) – Nye data fra studiene RESPONSE og RESPONSE-2 viser at Jakavi (ruxolitinib) gir økt sykdomskontroll hos pasienter med polycytemia vera som er hydroxyurea-resistente eller ikke tolererer hydroxyurea.1,2 I tillegg så man i RESPONSE-studien at 70 prosent av pasientene som ikke oppnådde tidlig hematokrit-kontroll, gjorde det ved uke 64.1,3 Den samme studien viser også en ytterligere reduksjon i blodverdier over tid sammenlignet med beste tilgjengelig behandling (BAT).3I tillegg viste nye studieresultater fra RESPONSE-2 at pasienter uten forstørret milt oppnådde effektiv hematokrit-kontroll med Jakavi sammenlignet med BAT.2 Bivirkningsprofilen samsvarte med tidligere publiserte data. Disse resultatene ble nylig presentert ved The American Society of Hematology Annual Meeting.

– Resultatene fra RESPONSE-studiene er gode nyheter for pasienter med polycytemia vera. Dette gir håp til en pasientgruppe som til nå har hatt få behandlingstilbud, sier Richard Flaaten, medisinsk rådgiver hos Novartis Onkologi.

Pasienter med polycytemia vera som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll med hydroxyurea (dagens standardbehandling), har en betydelig økt risiko for blant annet blodpropp og belastende symptomer som reduserer livskvaliteten.2

Polycytemia vera er en type blodkreft som fører til at kroppen produserer for store mengder røde og hvite blodceller. Blodet blir dermed tyktflytende. Dersom sykdommen ikke er tilstrekkelig kontrollert, øker risikoen for livsfarlige komplikasjoner som blodpropp, slag og hjerteinfarkt. Målet med medisinsk behandling ved polycytemia vera er å lindre symptomer og å redusere risiko for trombotiske hendelser.4,5


Mediekontakt:Tarje Bergdahl, medisinsk ansvarlig, Novartis Onkologi
E-post: tarje.bergdahl@novartis.com, 913 74 469


Om RESPONSE
Studien er en global, randomisert, open-label studie som gjennomføres ved 109 klinikker verden over. Studien randomiserte 222 PV-pasienter med resistens eller intoleranse mot hydroxyurea, en cellegift som hemmer produksjon av røde blodlegemer. Pasientene ble randomisert 1:1 til enten å få Jakavi (10 mg to ganger daglig) eller BAT, som ble definert som utprøvervalgt monoterapi eller bare observasjon. Dosen ble justert etter behov under hele studien.

Om RESPONSE-2
Studien er en multisenter, open-label, randomisert, fase IIIb-studie for å evaluere Jakavis effekt og sikkerhet sammenlignet med BAT. Studien randomiserte 149 PV-pasienter med resistens eller intoleranse mot hydroxyurea, som ikke hadde forstørret milt, og som var avhengig av blodtapping (flebotomi) for å oppnå hematokrit-kontroll. Pasientene ble randomisert 1:1, stratifisert på hydroxyurea-resistens eller intoleranse, for å motta enten Jakavi (10 mg to ganger daglig) eller BAT, som var definert som investigator-selektert monoterapi eller bare observasjon. Dosen ble justert etter behov under studiens varighet.

Om Jakavi6,7,8
JAK/STAT-signalveien spiller en nøkkelrolle i dannelsen av røde blodlegemer og for kroppens immunologiske og inflammatoriske respons. Jakavi (ruxolitinib) er en moderne tablettbasert medisin som blokkerer proteinene JAK1 og JAK2 som driver utviklingen av de myeloproliferative sykdommene myelofibrose, polycytemia vera og essensiell trombocytemi. Jakavi er godkjent for behandling av polycytemia vera, sykdomsrelatert splenomegali (forstørret milt) eller symptomer hos voksne med primær myelofibrose (også kjent som kronisk idiopatisk myelofibrose), post polycytemia vera myelofibrose eller post essensiell trombocytemi myelofibrose.

NO1602431710


Referanser:
1. Kiladjian J, Masszi T, Jones M, et al. Continued Treatment with Ruxolitinib Provides Additional Hematocrit Control and Spleen Volume Responses in Patients with PV Treated in the RESPONSE Study. https://ash.confex.com/ash/2015/webprogram/Paper83298.html. Sist åpnet januar 2016.

2. Passamonti F, Griesshammer M, Cavo M, et al. Demographics, Baseline Characteristics, and Disease Symptom Burden in RESPONSE-2: A Randomized, Phase 3 Study of Ruxolitinib in Polycythemia Vera Patients (pts) Who Are Resistant to or Intolerant of Hydroxyurea (HU). https://ash.confex.com/ash/2015/webprogram/Paper84331.html. Sist åpnet januar 2016.

3. Miller C, Kiladjian J, Griesshammer M, et al. The Effect of Ruxolitinib on White Blood Cell Counts in Patients with Polycythemia Vera: Results from the RESPONSE Trial. https://ash.confex.com/ash/2015/webprogram/Paper78998.html. Sist åpnet januar 2016.

4. Leukemia & Lymphoma Society. ”Polycytemia Vera Facts.” June 2012. http://www.lls.org/content/nationalcontent/resourcecenter/freeeducationmaterials/mpd/pdf/polycythemiavera.pdf. Sist åpnet januar 2016.

5. Finazzi G and Barbui T. How I Treat Patients with Polycythemia Vera. Blood. 2007;109(12):5104-5111.

6. Jakavi SPC 3/2015, Felleskatalogen.no.

7. Jakavi SPC 3/2015, avsnitt 5.1. Felleskatalogen.no.

8. Quintas-Cardama A, Vaddi K, Liu P, et al. Preclinical characterization of the selective JAK1/2 inhibitor INCB018424: therapeutic implications for the treatment of myeloproliferative neoplasms. Blood 2010;115(15):3109-17.

Om Novartis
Novartis er et sveitsisk selskap med hovedkontor i Basel. Vi utvikler nye medisiner og behandlingsmetoder som forlenger liv og øker livskvalitet. Novartis tilbyr en bred portefølje bestående av innovative medisiner, øyehelse og kostnadsbesparende generiske legemidler. Novartis er det eneste legemiddelselskapet som er verdensledende på alle disse områdene. 120 medarbeidere jobber i Novartis Norge som har kontorer i Nydalen i Oslo.

For mer informasjon, vennligst besøk www.novartis.no eller www.novartis.com