Skip to main content

Myelofibrosepasienter lever lenger med ruxolitinib

Pressemelding   •   feb 03, 2016 09:30 CET

FOR HELSEJOURNALISTER

  • Studieresultater viser at pasienter med myelofibrose lever lenger og har færre symptomer når de behandles med JAK-hemmeren Jakavi (ruxolitinib)1
  • Jakavi reduserer risikoen for død med 33 % sammenlignet med kontrollarmen1
  • Jakavi reduserer miltstørrelsen, symptombyrden og mengden av JAK2-mutasjoner i cellene hos majoriteten av pasientene1

Orlando, FL (ASH2015) – Ferske femårsdata fra COMFORT-II studien viser at Jakavi øker overlevelsen hos myelofibrosepasienter med 33 prosent sammenlignet med kontrollarmen. I studien kunne pasientene i kontrollarmen bytte til Jakavi dersom de ikke fikk tilstrekkelig effekt av behandlingen, såkalt crossover. Også disse pasientene hadde økt overlevelse.1

Jakavi er en målrettet medisin godkjent for behandling av myelofibrose og polycytemia vera, to sjeldne former for blodkreft som både påvirker bloddannelsen i kroppen og kan gi alvorlige symptomer og komplikasjoner.

—Myelofibrose er en alvorlig sykdom med nedsatt forventet levealder og stor symptombyrde. Pasientene har til nå hatt begrensede behandlingsmuligheter, og ingen med dokumentasjon for økt overlevelse bortsett fra benmargstransplantasjon, som kun er aktuelt for et fåtall av pasientene. Med Jakavi får pasienter med myelofibrose muligheten til å både leve lenger og med bedre livskvalitet, sier Richard Flaaten, medisinsk rådgiver hos Novartis Onkologi.

Redusert benmargsfibrose med Jakavi1
I tillegg til signifikant redusert risiko for sykdomsforverrelse ved myelofibrose sammenlignet med BAT1, opplevde 23 av pasientene (16 %) en bedring i grad av benmargsfibrose. Fire av pasientene fikk en fullstendigforbedring helt til grad 0. Ytterligere47 pasienter (32 %) fikk stabilisert fibroseutviklingen.1 Over halvparten av pasientene (53 %) fikk redusert miltstørrelse, og beholdt denne fordelen over lengre tid (median varighet på 3,2 år).1


Mediekontakt:Tarje Bergdahl, medisinsk ansvarlig, Novartis Onkologi
tarje.bergdahl@novartis.com, 913 74 469


Om COMFORT-II studien1
Studien er en randomisert, åpen fase III-studie av 219 pasienter med primær myelofibrose, post-polycytemia vera myelofibrose (PPV-MF) eller post-essensiell trombocytemi myelofibrose (PET-MF) i 56 europeiske studielokasjoner. To tredeler av pasientene (146) fikk Jakavi to ganger daglig og en tredel av pasientene (73) fikk den beste tilgjengelige behandlingen, Best Available Treatment, BAT, etter legens skjønn. I praksis var dette hydroxyurea (47 %), ingen behandling (33 %) eller steroider (16 %). Av pasientene som fikk BAT, byttet 62 % til Jakavi etter uke 48, og alle pasientene som ble randomisert til BAT har nå enten byttet over eller avsluttet behandlingen. En studieanalyse ved fem års behandling ble gjennomført for å evaluere sikkerhet og effekt av Jakavi hos pasienter med MF.

Bivirkningsprofilen samsvarte med tidligere analyser av behandling med Jakavi hos pasienter med myelofibrose. De vanligste bivirkningene hos de Jakavi-behandlede pasientene, enten etter randomiseringen eller etter byttet fra BAT var trombocytopeni (52 %), anemi (49 %), diaré (36 %) og perifere ødemer (33 %).

Om myelofibrose (MF)
Myelofibrose er en kronisk form for blodkreft hvor benmargen gradvis erstattes av bindevev og mister evnen til å danne blodceller. Blodets stamceller begynner da å danne blodceller på steder utenfor knokkelvevet, for eksempel i milt og lever. Sykdommen er sjelden, det oppdages årlig ca. 1 tilfelle per 100 000 innbyggere. Behandlingsmålet er å forbedre symptomer og livskvalitet. Kilde: Norsk Helseinformatikk, NHI.no

Om Jakavi3,4,5
JAK/STAT-signalveien spiller en nøkkelrolle i dannelsen av blodlegemer og for kroppens immunologiske og inflammatoriske respons. Jakavi (ruxolitinib, tabletter) er en moderne målrettet medisin som blokkerer proteinene JAK1 og JAK2 som driver utviklingen av de myeloproliferative sykdommene myelofibrose, polycytemia vera og essensiell trombocytemi. Jakavi er godkjent for behandling av polycytemia vera, sykdomsrelatert splenomegali (forstørret milt) eller symptomer hos voksne med primær myelofibrose (også kjent som kronisk idiopatisk myelofibrose), post polycytemia vera myelofibrose eller post essensiell trombocytemi myelofibrose. Det omfattende kliniske studieprogrammet COMFORT er grunnlaget for den medisinske godkjennelsen av Jakavi.

NO1602431710

Referanser
1. Harrison, C, Vannucchi AM, Kiladjian JJ, et al. Long-Term Efficacy and Safety in Comfort-II, a Phase 3 Study Comparing Ruxolitinib with Best Available Therapy for the Treatment of Myelofibrosis: 5-Year Final Study Results. Abstract #59. 2015

American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting, Orlando, FL.

2. Vanucchi, AM, Pieri, L, Guglielmelli, P. JAK2 Allele Burden in the Myeloproliferative Neoplasms: Effects on Phenotype, Prognosis and Change with Treatment.. Therapeutic Advances in Hematology. 2011 Feb; 2(1): 21–32.2015.

3. Jakavi SPC 3/2015, Felleskatalogen.no

4. Jakavi SPC 3/2015 avsnitt 5.1. Felleskatalogen.no

5. Quintas-Cardama A, Vaddi K, Liu P, et al. Preclinical characterization of the selective JAK1/2 inhibitor INCB018424: therapeutic implications for the treatment of myeloproliferative neoplasms. Blood 2010;115(15):3109-17.

Om Novartis
Novartis er et sveitsisk selskap med hovedkontor i Basel. Vi utvikler nye medisiner og behandlingsmetoder som forlenger liv og øker livskvalitet. Novartis tilbyr en bred portefølje bestående av innovative medisiner, øyehelse og kostnadsbesparende generiske legemidler. Novartis er det eneste legemiddelselskapet som er verdensledende på alle disse områdene. 120 medarbeidere jobber i Novartis Norge som har kontorer i Nydalen i Oslo.

For mer informasjon, vennligst besøk www.novartis.no eller www.novartis.com