Skip to main content

Ny og lovende medisin ved nyrekreft

Pressemelding   •   jan 05, 2010 06:30 CET

Nyrekreft er en alvorlig lidelse som årlig rammer over 600 nordmenn (1). Mange har spredning når de får diagnosen. En ny målrettet medisin, Afinitor fra Novartis, kan stabilisere sykdommen og fordoble tiden til videre kreftutvikling (2).

Nylig var Norges fremste kreftforskere samlet i Oslo til den årlige kreftkonferansen Onkologisk Forum. I den forbindelse ble det i forkant holdt et møte i residensen til den sveitsiske ambassadøren. Bakgrunnen var godkjennelsen av mTOR-hemmeren Afinitor til pasienter med langtkommet nyrecellekarsinom der VEGF-behandlingen har sviktet. Tre av de internasjonale foredragsholderne på fagmøtet hadde selv vært med i utprøvingen av medikamentet.

Problemet hittil har vært at pasienter med langtkommet nyrecellekarsinom ikke har hatt noe alternativ når standardbehandlingen med Sutent, såkalt VEGF-rettet behandling, ikke lykkes (4). Derfor knyttes det store forventninger til det nye medikamentet som ble lansert i høst.
- Utprøvingen av Afinitor har pågått i flere år og den 30. mars 2009 ble det godkjent av US Food and Drug Administration (FDA). EU ga sin godkjennelse i juni, og 12. august fikk Norge sitt klarsignal fra Statens Legemiddelverk, opplyser lege og medisinsk rådgiver Jens Bjørheim i Novartis.

En alvorlig sykdom
Kreft i nyrene er en alvorlig sykdom som ofte har utviklet seg over tid før den blir oppdaget. Derfor vil opptil 40 prosent ha spredning til andre deler av kroppen allerede når de får diagnosen (3). Ved spredning er det i hovedsak lunger, skjelett, hjerne, lever eller binyrer som rammes (1).

Behandling av nyrekreft avhenger av hvor langt sykdommen har kommet. Ved begrenset sykdom uten spredning vil som regel kirurgen fjerne hele eller deler av nyren. Ved denne type operasjon er langtidsutsiktene gode, og mange blir helt friske. Norske tall viser at halvparten er i live etter fem år (1). Ved spredning er sykdomsforløpet svært varierende og uforutsigbart. Erfaringsmessig vet man at verken cellegift eller strålebehandling har noen særlig effekt ved denne kreftformen (1). I enkelte tilfeller blir likevel strålebehandling forsøkt som lindrende behandling hvis kreften har spredd seg til skjelettet eller andre organer.

En stor og viktig studie
Nærmere 100 ulike forskningsarbeider dokumenterer sikkerhet og effekt av det nye legemiddelet, og godkjennelsen av Afinitor bygger på RECORD-1 studien (2). Til sammen deltok 416 pasienter i den internasjonale, randomiserte, dobbelblindede studien. Resultatet viste at Afinitor, sammenlignet med placebo, reduserte risikoen for tumorvekst med 67 prosent (2). Resultatene for de pasientene som fikk Afinitor, var så gode at studien av etiske årsaker ble avsluttet tidligere enn planlagt.

Forlenget levetid uten progresjon  
Professor Camillo Porta arbeider til daglig ved San Matteo Universitetssykehus i Pavia, Italia. Han har gjennom sin forskning sett hvordan Afinitor på en unik måte trenger inn i svulsten, reduserer celleveksten og hemmer den videre utviklingen. Medikamentet hemmer proteinet mTOR (2), et protein som ellers stimulerer kreftcellene til å dele seg og bygge nye blodkar.
Tall fra Italia viser at nærmere 7000 personer årlig får diagnosen nyrekreft.
- Et viktig aspekt er at Afinitor har en palliativ effekt. I klinikken vår ser vi at medikamentet virker stabiliserende og gir færre symptomer (*), kommenterer professor Porta.

En annen foredragsholder med solid erfaring innen nyrekreft, var professor Bernard J. Escudier. I løpet av en toårs periode utførte han et randomisert studie på Afinitor ved Institut Gustave Roussy i Paris. I studien deltok 45 pasienter; alle hadde nyrekreft av typen RCC med spredning til andre deler av kroppen og en sykdomsutvikling som ikke lot seg stoppe med standard behandling.
- Som annenlinjebehandling anser jeg Afinitor som både trygg og virkningsfull. Derfor vil jeg fortsette å bruke dette medikamentet til pasienter der hvor vi ser at VEGF-rettet behandling ikke har effekt (*), sier professor Bernard J. Escudier ved Institut Gustave Roussy i Paris. Han var en av de hovedansvarlige forskerne i fase III-utprøvingen av Afinitor.

Veltolerert behandling
Studien viste at bare 7 prosent av pasientene avbrøt behandlingen grunnet bivirkninger (2). Mange vil likevel oppleve sårhet i munn og svelg, infeksjoner, diaré og utslett.
- Alle kreftmedisiner har bivirkninger. Slik er det også med Afinitor. Doktor Michael Staehler fra Universitetet i München understreker at dette alltid vil variere fra person til person.
- Noen tåler bivirkningene bedre enn andre, men blir plagene for store er det også mulig å ta en pause i behandlingen. Vi som har testet ut det nye legemiddelet, har sett at resultatene er så gode, at ingen bør la seg skremme av bivirkningene (*), sier Staehler.

Gode erfaringer ved Haukeland
Ved Haukeland Universitetssykehus har man det siste året benyttet Afinitor til noen av pasientene, og overlege Daniel delte sine erfaringer med norske og utenlandske leger under møtet:
- Vårt sykehus var ikke med i fase III-studien, men vi har erfart at medikamentet fungerer slik det fremkommer av studien. Det betyr at pasienten får en mer stabil situasjon som varer noen måneder. Hittil har vi hatt lite å tilby pasienter med langtkommet nyrekreft, men med nye, målrettede medisiner har vi fått et bedre tilbud. Daniel Heinrich understreker at behandling med en medisin som Afinitor bør overlates til spesialister på området.
- Av de ca 600 som får diagnosen hvert år, vil statistisk sett rundt 200-250 ha behov for medikamentell behandling. Av disse antar jeg at mellom 80 og 100 vil kunne behandles med Afinitor (*), avslutter Heinrich.  


Fakta om nyrekreft (1,3)

 • Rammer over 600 nordmenn hvert år.
 • Røyking, overvekt, genetisk disposisjon og overforbruk av smertestillende medikamenter kan være en årsak til sykdommen.
 • Jo tidligere sykdommen oppdages, jo bedre er prognosen. Norske tall viser at over halvparten er i live etter fem år.
 • Symptomer kan være magesmerter, blod i urinen eller smerte i flankeregionen.
 • Oppdages ofte tilfeldig i forbindelse med bildediagnostikk av andre sykdommer.
 • Ved mistanke om nyrekreft blir det tatt blod- og urinprøver, samt CT-undersøkelse med kontrast av nyrene.
 • Siden sykdommen ofte har kommet langt før den blir oppdaget, er faren for spreding til skjelettet og andre organer stor.
 • Nærmere 40 prosent har spredning når sykdommen oppdages.
 • Symptomer på spredning kan være nedsatt allmenntilstand, hoste, skjelettsmerter, hodepine, vekttap og lav blodprosent.
 • Hovedbehandlingen er kirurgi. Cellegift har ingen effekt. Stråling har sin plass i utvalgte situasjoner og bør vurderes som lindrende behandling. Ved spredning har man hittil hatt lite å tilby.
 • Et nytt medikament, Afinitor, er nå godkjent for bruk ved såkalt annenlinjebehandling av nyrekreft. Afinitor inneholder virkestoffet everolimus som reduserer blodtilførselen til tumoren. Dermed reduseres veksten og spredningen av kreftcellene.For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt:
Jens Bjørheim, lege og medisinsk rådgiver, Novartis Norge AS
Tlf: 48 04 06 40 jens.bjoerheim@novartis.com <jens.bjoerheim@novartis.com>   
www.novartis.no

(*) Novartis er gjerne behjelpelig med å formidle kontakt med de internasjonale kreftekspertene for verifisering av uttalelser eller for øvrige spørsmål.


Referanser
1. Kreftregisteret 2007, Kreft.no og Oncolex.no
2. Escudier, B. et al. Phase-3 randomized trial of everolimus (RAD001) vs. placebo in metastatic renal cell carcinoma. Presented at the European Society for Medical Oncology (ESMO) 33rd Congress on September 16, 2008.
3. The University of Texas MD Anderson Cancer Center. Kidney Cancer. Available at http://www.mdanderson.org/patient-and-cancer-information/cancer-information/cancer-types/kidney-cancer/index.html <http://www.mdanderson.org/patient-and-cancer-information/cancer-information/cancer-types/kidney-cancer/index.html> . Accessed June 2009.
4. National Comprehensive Cancer Network. “NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Kidney Cancer.” Available at http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/kidney.pdf <http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/kidney.pdf> . Accessed March 2009.