Skip to main content

Uttalelse fra NTLs landsmøte: ​Stopp regionreformen!

Nyhet   •   nov 08, 2018 21:56 CET

Regjeringens regionreform er i sluttfasen. Etter NTLs syn skulle den aldri vært satt i gang.

Regionreformen er en av de mest omfattende forvaltningspolitiske endringene på lang tid, men er basert på et skjørt politisk grunnlag og et dårlig forarbeid. NTL mener at reformen ikke bør sluttføres, men skrinlegges.

Forvaltningspolitikk må ikke utformes etter innfallsmetoden. Man kan ikke organisere offentlig sektor uten å ta hensyn til oppgavene som skal løses, politikken som skal iverksettes eller fagpersonene som skal utføre oppgavene. Med regionreformen ser regjeringen bort fra alle disse prinsippene.

I stedet for å gjøre en grundig vurdering av oppgaver og forvaltningsnivå, av ressurser og politisk forankring, har nye fylkeskommuner blitt vedtatt til massive protester både Nord- og Sør i landet. Først etter at kartet var tegnet, prøvde regjeringen å få terrenget til å passe.

Regjeringens eksperter i Hagen-utvalget foreslo en rekke oppgaver til de elleve nye fylkeskommunene. 4760 årsverk var berørt. Våre medlemmer i de berørte virksomhetene fant lite ekspertise i ekspertutvalgets rapport. Beskrivelsene av virksomhetene og arbeidet de utførte var mangelfulle og omtrentlige. Den faglige argumentasjonen var fraværende og konsekvensene av overføring var ikke utredet. Med oppgavemeldingen fortsetter regjeringen i det samme sporet til tross for at arbeidstakerorganisasjonene, og i mange tilfeller også virksomhetene selv, har advart mot en overføring av oppgavene.

NTL mener at nasjonale oppgaver krever nasjonale virkemidler som sikrer kvalitet og likebehandling over hele landet. Disse hensynene ivaretas best av staten.

Mange av oppgavene som regjeringen vil overføre utføres i dag av få personer. De har spesialisert kompetanse og ofte ansvar for flere fylker. Når de samme oppgavene skal utføres av elleve forskjellige fylkeskommuner vil smådriftsulempene slå til for fullt. Flere personer må til for å løse de samme oppgavene og fagkompetanse må bygges opp på nytt eller dekkes inn gjennom kjøp av konsulenttjenester. NTL mener at offentlige oppgaver skal løses effektivt, forsvarlig og med god kvalitet. Regjeringen legger opp til det motsatte.

Stortinget skal snart skal behandle oppgavemeldingen. Vårt råd til representantene er å sende den tilbake til regjeringen. Stopp regionreformen!

Vedlagte filer

PDF-dokument