Skip to main content

Tags

Hvordan skal havressursene forvaltes i fremtiden?

Hvordan skal havressursene forvaltes i fremtiden?

Pressemeldinger   •   des 04, 2019 15:29 CET

Havet er viktig for kystnasjonen Norge. Men hvordan skal havressursene forvaltes i fremtiden? Oppdrettslaksen fôres opp på soya fra Sør-Amerika og avluses med midler som dreper reker og hummer. Villaksen er full av miljøgifter og torsken av laksefôr. Fiskekvotene samles på stadig større – og færre hender. Hvor er Norges som kystnasjon på vei?

​Velg dyrevelferd til jul

​Velg dyrevelferd til jul

Pressemeldinger   •   des 02, 2019 11:15 CET

Over 99 % av all norsk gris holdes i innendørs driftssystemer. Økologiske griser er de eneste grisene som garantert ser dagslys og som skal ha fri tilgang til uteområde gjennom hele året. – Ribbe er førstevalget for mange på julaften. Bruk muligheten til å støtte de som er best på dyrevelferd. Den økologiske juleribba har klare fortrinn her, sier Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge.

​Skolehager på jakt etter skoler

​Skolehager på jakt etter skoler

Pressemeldinger   •   nov 28, 2019 14:48 CET

Økologisk Norge vil bygge skolehager på 10 skoler i Buskerud, Akershus, Østfold og Oslo og er nå på jakter etter skoler som er interesserte. Kanskje nettopp din lokale barneskole trenger en skolehage?

​Møt svensk raps-ekspert i Rakkestad

​Møt svensk raps-ekspert i Rakkestad

Pressemeldinger   •   nov 18, 2019 09:34 CET

Norsk landbruk må øke andelen norsk-produserte fôrressurser framover. Oljefrø- og proteinvekster som raps og åkerbønner kan erstatte noe av soya-importen fra regnskog i Brasil. Dette er også vekster som er bra for jorda, og kan gi god avkastning for bonden. Mandag 25.11 kommer den svenske raps-eksperten Albin Gunnarson til Rakkestad for å dele sine beste tips for rapsdyrking til norske bønder.

  Årets viktigste samling for andelslandbruk

Årets viktigste samling for andelslandbruk

Pressemeldinger   •   nov 11, 2019 09:47 CET

​Årets viktigste samling for andelslandbruk finner sted fredag 15. november på Bruket (gamle landbrukets hus) i Oslo. Direkte omsetning og samarbeid mellom forbrukere og de som produserer maten er i vinden som aldri før. Alternative salgskanaler gir økte muligheter for produsenter til å selge landbruksvarer rett fra gården til forbrukere som setter pris på lokalprodusert, økologisk mat.

Økologisk mat er regnskogvennlig

Økologisk mat er regnskogvennlig

Pressemeldinger   •   okt 14, 2019 15:23 CEST

Brannene i Amazonas stiller dagens matproduksjon til veggs. Regnskogfondet har bedt dagligvarekjedene fjerne produkter som rammer regnskogen. Norsk økologisk mat er produsert uten soya fra Brasil og bør derfor satses på, sier Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge.

​Økologisk Norge skal etablere 10 skolehager i Viken

​Økologisk Norge skal etablere 10 skolehager i Viken

Pressemeldinger   •   okt 02, 2019 13:38 CEST

Skolehager var tidligere en viktig læringsarena for barn, men har de siste 30 årene vært i drastisk nedgang. Med det nye prosjektet Dyrk framtida skal Økologisk Norge ta tilbake skolehagen hvor barna kan lære mer om matens opprinnelse, og lære praktisk og tverrfaglig. I første omgang skal Viken få ti nye skolehager.

​Arrangement på Litteraturhuset i Oslo 26. september: Hva skal vi spise i framtiden – og hvordan får vi det til?

​Arrangement på Litteraturhuset i Oslo 26. september: Hva skal vi spise i framtiden – og hvordan får vi det til?

Pressemeldinger   •   sep 24, 2019 09:51 CEST

Hvordan kan vi bygge en økologisk forsvarlig matproduksjon i Norge? Kan vi produsere mer mat på norske ressurser, og hva bør vi egentlig spise? Økologisk Norge inviterer til et møte mellom fagfolk og miljøorganisasjoner for å diskutere hvilken vei norsk matproduksjon skal ta, hva vi kan enes om og hva vi forbrukere bør satse på i fremtiden.

Den økologiske forbrukeren finner flest øko-varer hos Meny

Den økologiske forbrukeren finner flest øko-varer hos Meny

Pressemeldinger   •   sep 18, 2019 11:19 CEST

Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Økologisk Norge. 3099 mennesker har svart på undersøkelsen og 98 prosent av disse oppgir at de er interessert i økologisk mat.

​Snart Økouka over hele landet!

​Snart Økouka over hele landet!

Pressemeldinger   •   sep 16, 2019 16:24 CEST

Fredag 20. september starter ØKOUKA, en årlig nasjonal feiring av norskprodusert økologisk og biodynamisk mat, som viser frem mangfoldet av landbruk- og matproduksjon i Norge gjennom en rekke arrangementer. Siden oppstart, for åtte år siden, har festivalen spredd seg til 12 ulike steder i landet.

​Mer norsk økologisk frukt og grønt krever effektiv verdikjede

​Mer norsk økologisk frukt og grønt krever effektiv verdikjede

Pressemeldinger   •   sep 12, 2019 10:20 CEST

Landbruksministeren inviterer til dialogmøte om økologisk grøntproduksjon. Det trengs flere økologiske grøntprodusenter i tiden fremover. AgriAnalyse har gjennomført en undersøkelse som viser at 1 av 5 konvensjonelle bønder har vurdert økologisk omlegging og gir viktig innsikt i hva som skal til for at bønder legger om.

Få økoplommene ut i butikk!

Få økoplommene ut i butikk!

Pressemeldinger   •   sep 06, 2019 14:51 CEST

Midt i toppsesongen og et rekordår for plommer, er økologiske plommer knapt å finne i butikk. De blir solgt som konvensjonell vare, og økobønder taper store summer. – Mellomleddene påstår at forbrukerne ikke vil ha økologiske plommer, men vi i Økologisk Norge opplever stor pågang. Kundene vil gjerne kjøpe, men de finner ikke økologiske plommer i butikken, sier daglig leder Børre Solberg.

Dugnad for sauen

Dugnad for sauen

Pressemeldinger   •   sep 04, 2019 09:46 CEST

Den kan spise seg fet i utmarka, gi oss ull og bærekraftig kjøtt, og holde biologisk mangfold i hevd. Men 3000 tonn sau og lam lå på lager i januar, lam sluttfôres på kraftfôr og er kortere på beite. Hvor er vårt viktigste husdyr på vei? Dette er spørsmålene vi stiller oss i høstutgaven av Ren Mat, som også ser nærmere på honningbier, forbrukermakt og universet under føttene våre – jorda.

1 av 5 konvensjonelle bønder har vurdert økologisk omlegging. Det viser en undersøkelse Landbrukets Økoløft har fått gjennomført.

1 av 5 konvensjonelle bønder har vurdert økologisk omlegging. Det viser en undersøkelse Landbrukets Økoløft har fått gjennomført.

Pressemeldinger   •   jun 27, 2019 11:40 CEST

​AgriAnalyse har på oppdrag fra Landbrukets Økoløft utført en elektronisk spørreundersøkelse blant norske bønder. Undersøkelsen viser blant annet at holdninger til økologisk landbruk er blitt bedre, og at økologisk landbruk er viktig som en spydspiss for hele det norske landbruket.

Grøntsatsning må komme øko-produsentene til gode

Grøntsatsning må komme øko-produsentene til gode

Pressemeldinger   •   jun 14, 2019 10:39 CEST

Satsning på grøntsektoren er et konkret resultat av året jordbruksoppgjør. Dette skal bidra til å øke andelen norsk-produsert frukt og grønt i Norge. Økologisk Norge er opptatt av at satsningen kommer økologiske produsenter til gode.

Bare Barnemat?

Bare Barnemat?

Pressemeldinger   •   jun 04, 2019 13:55 CEST

Hvordan vet vi at maten vi serverer barna er trygg og sunn? Er ferdigmaten ok, eller bør vi lage all barnemat selv? Og hvordan få barna til å elske brokkoli? Det er ikke bare barnemat for småbarnsforeldre å navigere i rett og galt for minstemann. Dette retter Ren Mat søkelyset på i årets sommerutgave.

Øko 2020 - møteplass for økologisk produksjon

Øko 2020 - møteplass for økologisk produksjon

Pressemeldinger   •   mai 29, 2019 10:01 CEST

Landbrukets Økologikongress, Øko 2020, arrangeres på X Meeting Point på Hellerudsletta, 21. - 22. januar 2020. Hold av datoene! − Øko 2020 blir en møteplass for produsenter, forskere, rådgivere, studenter, markedsaktører og andre. Programmet skal passe for alle uavhengig av om de driver økologisk eller ei, sier Kjersti Berge, fagkoordinator økologisk i NLR og leder av hovedkomiteen for Øko 2020.

​Staten innfrir ikke egne mål

​Staten innfrir ikke egne mål

Pressemeldinger   •   mai 09, 2019 17:17 CEST

Med sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger vil ikke staten klare å innfri egen målsetning om å dekke den økte etterspørselen med norsk økologisk produksjon. De framsnakker ikke denne markedsmuligheten og prioriterer ikke arbeidet med å bygge sterke verdikjeder.

Våryre melkekyr slippes på beite

Våryre melkekyr slippes på beite

Pressemeldinger   •   mai 08, 2019 13:01 CEST

Kom på kuslipp på Skjetlein vgs utenfor Trondheim på lørdag og se hoppende glade kuer bli sluppet ut på beite!

NBS og NB (faglagene) vil satse på økologisk landbruk

Pressemeldinger   •   mai 02, 2019 09:27 CEST

Økologisk Norge er glad for at faglagene i sitt krav til årets jordbruksoppgjør vil satse på økt selvforsyning av økologiske mat og fôr. De fremhever også driftsformens viktige spydspissrolle i miljø og klimaarbeidet. Jordbrukets forhandlingsutvalg har med det tatt viktige steg for å innfri kravene økologisk Norge fremmet i forkant av forhandlingene.