N78pgpasloxdfby5q81s

ONE Nordic Kraftmontasje AS skriver den største kontrakten på en regionalnettslinje noen gang i Norge

Pressemeldinger   •   01-07-2013 08:00 CEST

ONE Nordic Kraftmontasje AS skriver kontrakter på 2 prosjekt for Lofotkraft AS på til sammen ca 240 MNOK. I Norsk energiforsynings historie er det aldri tidligere inngått en så stor kontrakt på bygging av en regionalnettslinje.

Media-no-image

ONE Nordic Kraftmontasje AS bygger om 9 km kraftlinjer for BKK Nett AS

Pressemeldinger   •   15-11-2012 09:16 CET

BKK Nett AS skal bygge om to 22 kV kraftlinjer i Nordhordland nord for Bergen da disse nå er gamle og utslitt. Til sammen skal det bygges om ca. 9 km linje og hengekabel i variert terreng – på øyer og skjær og i lavtliggende fjellområder. BKK Nett AS har tildelt oppdraget til ONE Nordic Kraftmontasje AS, som har lang erfaring med bygging av denne typen linjer og anlegg i krevende terreng og i tunneler. Denne erfaringen strekker seg fra prosjektering til ferdig bygging. Arbeidene starter rundt nyttår og skal være ferdige til sommeren.

”Vi hadde begrensninger i vår egen kapasitet og valgte derfor å kjøpe inn tjenestene. Vi valgte å tildele ONE Nordic Kraftmontasje AS oppdraget, ettersom de har kompetanse til å levere komplette anlegg. De nye linjene og hengekablene vil ha en levetid på 50–60 år, noe som sikrer fremtidens strømleveranser til sluttkundene i områdene ”, sier Christian Hald, spesialrådgiver innkjøp i BKK Nett AS.

“BKK Nett AS er et av Norges største nettselskaper og er en viktig kunde for ONE Nordic Kraftmontasje AS. Vi er stolte over at selskapet valgte å samarbeide med oss om dette prosjektet. Det viser at vi er sterke og konkurransedyktige innenfor området. Kjerne- og spesialområdet for ONE Nordic Kraftmontasje AS er bygging av distribusjonsnett. Vårt mål er å skape varige verdier for våre kunder gjennom kompetanse og solid håndverk”, sier Oddgeir Anundsen, daglig leder i ONE Nordic Kraftmontasje AS.
_________________________________________________________________________________

För mer information kontakta
Oddgeir Anundsen, leder for ONE Nordic Kraftmontasje AS
Tlf: 911 209 50
E-post: oddgeir.anundsen@one-nordic.no

Christian Hald, spesialrådgiver innkjøp i BKK Nett AS
Tlf: +47 55127027  Mobil: +47 90 83 16 37
E-post: christian.hald@bkk.no
_________________________________________________________________________________

Om BKK AS
Da BKK ble stiftet 2. juni 1920, var det Bergen kommune og 11 omlandskommuner som gikk sammen om å danne det som skulle bli Vestlandets største kraftselskap. Siden den gang har nye eiere kommet til, andre har solgt seg ut. I dag eies BKK av Statkraft med 49,9 %, Bergen kommune med 37,75 % og 16 kommuner med de resterende 12,35 %. BKK er et av Norges største selskaper innenfor produksjon, engrosomsetning og transport av elektrisk kraft. BKK har over 1100 ansatte, og hovedkontoret er lokalisert på Kokstad i Bergen. Omsetningen var på 4,2 milliarder kroner i 2011. www.bkk.no

Om ONE Nordic Kraftmontasje AS
Nordic Kraftmontasje AS er en energientreprenørbedrift beliggende på Vestnes i Romsdal, med avdelingskontor på Gardermoen. Selskapet er en del av det Nordiske konsernet ONE Nordic. ONE Nordic Kraftmontasje A/S tilbyr tjenester innenfor bygging og vedlikehold av kraftlinjer, kabelanlegg, vindmøller, trafo- og nettstasjoner og tunnelinstallasjon samt andre installasjoner innenfor høy- og lavspent. Konsernets prosjekter er i hele Norge og Sverige. www.one-nordic.no

BKK Nett AS skal bygge om to 22 kV kraftlinjer i Nordhordland nord for Bergen da disse nå er gamle og utslitt. Til sammen skal det bygges om ca. 9 km linje og hengekabel i variert terreng – på øyer og skjær og i lavtliggende fjellområder. BKK Nett AS har tildelt oppdraget til ONE Nordic Kraftmontasje AS.

Les mer »
Media-no-image

ONE Nordic Kraftmontasje AS utfører elektroinstallasjoner i Dalsfjordsambandet, Fv 609 og Fv 57 for Statens Vegvesen

Pressemeldinger   •   25-06-2012 11:42 CEST

Statens vegvesen driver prosjektarbeidet “Dalsfjordsambandet” på vegne av Sogn og Fjordane fylkeskommune. Sambandet er en del av fylkesvegnettet. Dalsfjorden er i dag en trafikal barriere for kontakt på tvers av fjorden. Realisering av Dalsfjordsambandet vil gjøre det lettere å komme seg fram i regionen Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund. Særlig vil det gi kortere reisetid mellom Askvoll og Fjaler. Jobben som skal utføres kan grovt sett deles i tre: En 1,6 km lang tunnel på nordsida, en ny bru (619,3 m lang med fritt spenn på 523m) og ny 1,85 km lang tunnel på sørsida. ONE Nordic Kraftmontasje AS skal utføre jobben med å installere elektriske, radio- og teletekniske installasjoner på Dalsfjordbrua, i tunnelen mellom Dale – Nishammar -Setenes samt i tunnelen mellom Eikenes og Otterstein. Prosjektet skal være klart i slutten av desember 2013.

ONE Nordic Kraftmontasje AS utfører alle el og tele installasjoner i Dalsfjordsambandet-prosjektet. Det er et stort prosjekt med høye krav til materiell og installasjoner. Det er dessuten et prosjekt som gir store logistiske utfordringer.

”Det er et arbeid med mange spesial-løsninger og utfordringer. Kravene er veldig høye til både materiell og installasjoner. Alt er dimensjonert for å klare vibrasjoner fra all trafikk som anleggene vil bli utsatt for; vibrasjoner innebærer veldige påkjenninger på alt materiell som installeres. Mye av arbeidet kjennetegnes dessuten av vanskelige arbeidsforhold gjennom vanskelig tilgjengelighet; der mye av arbeidet skjer under bakken og høyt oppe i luften, samtidig som det er lange avstander till alt. Montasje i tunneler og arbeid i høyden er typer oppdrag som vi gjennomfører med stor presisjon og effektivitet. Dette garanteres gjennom montasjekunnskap, kombinert med el-kompetanse. Vi er autorisert i installasjonsgruppe l, H og tele”, sier Oddgeir Anundsen, Daglig leder på ONE Nordic Kraftmontasje AS.

“ONE Nordic Kraftmontasje AS har spesialkompetanse på utføring av jobber der forholdene skaper store utfordringer. De ble valgt ut fra sin kompetanse, kapasitet og pris. ONE Nordic Kraftmontasje AS arbeid vil bidra til et moderne veganlegg i en ny fergefri forbindelse mellom Askvoll og Fjaler kommune”, sier Einar Kåre Hovland, prosjektleder på Statens vegvesen, region Vest.

“Statens vegvesen er en av våre største og viktigste kunder i Norge. Dette er et strategisk viktig oppdrag for ONE Nordic Kraftmontasje AS – det viser vår styrke innenfor det sterkt konkurranseutsatte entrepriseområdet. I ONE Nordic Kraftmontasje AS snakker vi om Det nye Energisamfunnet, og om den rollen vi kan spille for å oppfylle behovene og kravene som nå akselererer i markedet når det gjelder distribusjon og forbruk av energi. Dagens infrastruktur trenger en oppgradering, med nye krav til driftssikkerhet og energibesparelser. Fornyelsesbehovet er stort og kommer til å kreve omfattende innsatser for å sikre en fortsatt høy driftssikkerhet”, sier Jan Bardell, adm. dir. i ONE Nordic-konsernet og Oddgeir Anundsen, daglig leder i ONE Nordic Kraftmontasje AS.

______________________________________________________________________________________
For mer informasjon, kontakt:
Oddgeir Anundsen, leder for ONE Nordic Kraftmontasje AS
Tel: +47 911 209 50
E-post: oddgeir.anundsen@one-nordic.no ______________________________________________________________________________________

Om ONE Nordic Kraftmontasje AS
Nordic Kraftmontasje AS er en energientreprenørbedrift beliggende på Vestnes i Romsdal, med avdelingskontor på Gardermoen. Selskapet er en del av det Nordiske konsernet ONE Nordic. ONE Nordic Kraftmontasje A/S tilbyr tjenester innenfor bygging og vedlikehold av kraftlinjer, kabelanlegg, vindmøller, trafo- og nettstasjoner og tunnelinstallasjon, samt andre installasjoner innenfor høy- og lavspent. Konsernets prosjekter er i hele Norge og Sverige. www.one-nordic.no

Om Statens Vegvesen
http://www.vegvesen.no

ONE Nordic Kraftmontasje AS skal utføre jobben med å installere elektriske, radio- og teletekniske installasjoner på Dalsfjordbrua, i tunnelen mellom Dale – Nishammar -Setenes samt i tunnelen mellom Eikenes og Otterstein.

Les mer »
Media-no-image

ONE Nordic Kraftmontasje AS vinner stor ordre fra Statnett som sikrer strømleveranser til Sunndal kommune

Pressemeldinger   •   28-05-2012 09:03 CEST

ONE Nordic Kraftmontasje AS har vunnet en stor ordre fra Statnett. Ordren gjelder ombygging og modernisering av apparatanlegget i den eksisterende 145 kV Aura transformatorstasjon i Sunndal kommune. Prosjektet gjennomføres i perioden mars 2012 til november 2013. Avtalen viser ONE Nordic-konsernets styrke innenfor entrepriseprosjekter i Norge.

Statnett eier og driver hovedparten av sentralnettet, som kan beskrives som riksveiene i norsk strømforsyning. Gjennom dette landsdekkende ledningsnettet overføres strøm fra landsdel til landsdel og over landegrensene til våre naboland. Statnett har ansvar for å utvikle og drifte kraftnettet slik at det til enhver tid møter de kravene samfunnet har på energisektoren. Årene som kommer vil være preget av høy utbyggingstakt, teknologiutvikling og hensyn til det ytre miljø. Statnett planlegger betydelige investeringer og har en sentral rolle i videreutviklingen av et nordisk og europeisk kraftmarked.

”ONE Nordic Kraftmontasje AS er tildelt kontrakten med å bygge om den eksisterende 145 kV transformatorstasjonen på Sunndalsøra. Den nåværende stasjonen har behov for modernisering, med nye krav til driftssikkerhet og fleksibilitet. Gammel utrustning skal byttes ut med nytt, moderne utstyr. På den måten sikres energiforsyningen i området, noe som innebærer færre driftsavbrudd. Stasjonen får inn energi fra flere vannkraftverk i området og forsyner konsumenter og store industrivirksomheter i Sunndal kommune med energi. Arbeidet med stasjonen kommer til å skje mens anlegget er i drift, noe som innebærer at det ikke kommer til å bli noen forstyrrelser i distribusjonen av strøm ut til konsumentene/industrivirksomhetene mens arbeidet pågår”, sier Håkon Sundklakk, prosjektleder i Statnett.

Dette er et strategisk viktig oppdrag for ONE Nordic Kraftmontasje AS – det viser vår styrke innenfor entrepriseområdet. I ONE Nordic Kraftmontasje AS snakker vi om Det nye Energisamfunnet, og om den rollen vi kan spille for å oppfylle behovene og kravene som nå akselererer i markedet når det gjelder distribusjon og forbruk av energi. Dagens infrastruktur trenger en oppgradering, med nye krav til driftssikkerhet og energibesparelser. Fornyelsesbehovet er stort og kommer til å kreve omfattende innsatser for å sikre en fortsatt høy driftssikkerhet”, sier Jan Bardell, adm. dir. i ONE Nordic-konsernet og Oddgeir Anundsen, leder for ONE Nordic Kraftmontasje AS.

For mer informasjon, kontakt:
Oddgeir Anundsen, leder for ONE Nordic Kraftmontasje AS
Tel.: +47 911 209 50
E-post: oddgeir.anundsen@one-nordic.no

Om ONE Nordic Kraftmontasje AS
Nordic Kraftmontasje AS er en energientreprenørbedrift beliggende på Vestnes i Romsdal, med avdelingskontor på Gardermoen. Selskapet er en del av det Nordiske konsernet ONE Nordic. ONE Nordic Kraftmontasje A/S tilbyr tjenester innenfor bygging og vedlikehold av kraftlinjer, kabelanlegg, vindmøller, trafo- og nettstasjoner og tunnelinstallasjon, samt andre installasjoner innenfor høy- og lavspent. Konsernets prosjekter er i hele Norge og Sverige. www.one-nordic.no

ONE Nordic Kraftmontasje AS har vunnet en stor ordre fra Statnett. Ordren gjelder ombygging og modernisering av apparatanlegget i den eksisterende 145 kV Aura transformatorstasjon i Sunndal kommune. Prosjektet gjennomføres i perioden mars 2012 til november 2013. Avtalen viser ONE Nordic-konsernets styrke innenfor entrepriseprosjekter i Norge.

Les mer »
Tzgpmgdbob61b4ihakvmoa

E.ON ES Kraftmontasje AS bytter navn til ONE. Inngår i et nytt nordisk milliardselskap innen energiteknikk og entreprise

Pressemeldinger   •   01-09-2011 08:00 CEST

ONE Kraftmontasje AS er en del av det nordiske konsernet ONE Nordic (tidligere E.ON ES). ONE er en ledende totalleverandør i Norden innen energi-teknikk og –entrepriser. Konsernet er nå inne i en sterk vekstfase og styrker organisasjonen med et hundretall av Sveriges og Norges beste prosjektledere, ingeniører og spesialister.

Bilde & Video 1 bilde

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Pressekontakt
  • Daglig leder
  • oddgeir.anundsen@one-nordic.no
  • +47 911 20 950

Om ONE Nordic

Totalleverandør innen energiteknikk og -enterpriser

ONE er en ledende totalleverandør i Norden innen energi-teknikk og –entrepriser. Selskapet har ca. 1500 medarbeidere i Sverige og Norge og omsetter for opptil 3 milliarder SEK. ONE eies 90,5 % av Altor Fund III og 9,5 % av E.ON.