Skip to main content

Ny stor undersøkelse om ungdoms spisevaner avslører klasseskiller - invitasjon til presentasjon

Event

Ungdoms spisevaner spriker
28
AUG
Mesh, Tordenskioldsgate 3, Oslo – møterom The Gallery
  -

Ny stor undersøkelse om ungdoms spisevaner avslører klasseskiller.

Ungdom av foreldre med lav utdannelse dropper frokost i større grad enn de som har foreldre med høyere utdannelse.

Det er et av funnene i den nye store undersøkelsen om ungdoms spisevaner på skolen, som Opinion har utført på oppdrag for Opplysningskontorene i landbruket og Norges sjømatråd.

Tirsdag 28. august klokken 09:00 legges undersøkelsen fram. Til stede på lanseringen er blant andre eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Som et resultat av undersøkelsen, vil Opplysningskontorene i landbruket og Norges sjømatråd sette i gang tiltak og kampanjer for å få flere ungdommer til å spise nok og riktig mat i løpet av skoledagen, samt å redusere sosiale ulikheter.

­– En av fire ungdommer dropper frokost i løpet av uka, de får med seg altfor lite mat på skolen, og når de kjøper mat selv er det ofte usunt. Det er på tide at vi tar grep, og vi er nødt til å snakke med ­–og ikke til ungdommen, sier prosjektleder for Sunn Ungdomsmat, Silje Thoresen Tandberg.

Undersøkelsen med hovedfunn blir utlevert på pressemøtet

Agenda:

Kl. 09:00 Velkommen og introduksjon ved prosjektleder Silje Thoresen Tandberg

Kl. 09:05 Presentasjon av hovedfunn fra landsomfattende undersøkelse om ungdoms spisevaner v/ Ida Berg Hauge, direktør Opplysningskontoret for Meieriprodukter, på vegne av prosjektet Sunn ungdomsmat.

Kl.09:25 Kommentar ved eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

Kl. 09:30 Elever fra Ruseløkka forteller om sine kostvaner og hvordan de på skolen har fokus på bedre kosthold. De ønsker enda bedre tilrettelegging i skolehverdagen, for å unngå at elevene kjøper godteri til lunsj.

Kl. 10:40 NorgesGruppen ved Aina Marie Lien forteller om sitt engasjement for å gjøre det enklere å velge sunnere

Kl. 10:50 Helsedirektoratet ved seniorrådgiver Eva Rustad de Brisis forteller om sin skolematkampanje

Eldre og folkehelseminister Åse Michaelsen, samt andre talspersoner og elever er tilgjengelig for intervjuer i etterkant av presentasjonen.

Arrangør: Opplysningskontoret for frukt og grønt, Opplysningskontoret for Meieriprodukter, Opplysningskontoret for egg og kjøtt, Opplysningskontoret for brød og korn og Norges sjømatråd

Andre bidragsytere: Helsedirektoratet, Norgesgruppen, elever og lærer ved Ruseløkka ungdomsskole i Oslo.

Prosjektet er finansiert av Gjensidigestiftelsen.

Registrering

Påmelding til arrangement