Skip to main content

​Skal sikre tilstrekkelig regulering av parkeringsområder på Oslo lufthavn

Nyhet   •   jan 16, 2017 22:39 CET

Oslo Lufthavn AS fikk i april 2013 vedtatt ny områdeplan, godkjent av Miljøverndepartementet, etter en lang forutgående prosess med begge vertskommunene og Fylkesmannen. Siden områdene allerede var opparbeidet til parkering og de var beskrevet i tidligere planer, var det Oslo lufthavns oppfatning at områdeplanen ga tilstrekkelig regulering av parkeringsområdene.

Avinor Oslo lufthavn mottok i november en e-post fra Ullensaker kommune om at vi ikke lenger hadde en godkjenning for drift av områdene P4, P5 og P6. Dispensasjon for drift av disse utløp i 2012.

Avinor jobber nå for å avklare det videre løpet for regulering av områdene. I desember ble det avholdt forhåndskonferanse med kommunen, hvor partene ble enige om at Avinor søker om fritak fra generelt krav om detaljregulering for de gjeldene områdene. Dialogen med Ullensaker kommune er god.

- Vi kan ikke annet enn å beklage at vi ikke har hatt alt i orden her, og er nå opptatt av å ha en god prosess med kommunen for å få de formelle rammene på plass, sier kommersiell direktør ved Oslo lufthavn, Torgeir Kjos Sørensen.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar