Skip to main content

Svak nedgang i flytrafikken i 2015

Pressemelding   •   jan 13, 2016 08:51 CET

I sum reiste 50 023 416 passasjerer til eller fra en av Avinors 46 lufthavner i året som gikk. Dette er en nedgang på 0,2 prosent sammenlignet med fjoråret. På Oslo Lufthavn endte årstallet på 24 678 195, en økning på 1,7 prosent sammenliknet med 2014.

- Avinor antar at trafikktallene for 2016 vil være nokså like i år som i fjor, med mulighet for en liten økning. Dette avhenger selvsagt at den generelle markedssituasjonen, og vil også bli påvirket av en eventuell ny avgift. Nedgangen i oljesektoren fortsetter å påvirke flytrafikken på de lufthavner som har mye offshoretrafikk og oljerelatert reisevirksomhet, forteller konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

Utflating som forventet
- Norsk luftfart har ikke opplevd trafikknedgang siden 2009, den gang som konsekvens av finanskrisen. Vi har imidlertid vært klar over at den dels kraftige trafikkveksten vi har hatt de siste årene måtte flate ut på et tidspunkt, så vi er godt forberedt på dette, sier Falk-Petersen. Han legger til at kapasitetsøkende tiltak som utbyggingen ved blant annet Oslo Lufthavn, Bergen lufthavn Flesland og Stavanger lufthavn Sola, vil føre til en positiv trafikkutvikling, mest sannsynlig fra 2017.

Trafikknedgang på innlandsruter - utland fortsetter å øke
Trafikken på innland gikk i 2015 ned med 1 prosent, mens utlandstrafikken fortsatte å øke og steg med 1,5 prosent sammenlignet med året før.

- Når det gjelder utlandstrafikken ser vi en økning i passasjerer fra Storbritannia og USA. Det er økt interesse for Norge som destinasjon for fritidsreiser, forklarer Falk-Petersen.

Antall passasjerer som reiste med charter gikk ned med hele 11,8 prosent sammenlignet med 2014, og offshorerelatert trafikk hadde en nedgang på 11,7 prosent.

Økning på Oslo Lufthavn, nedgang i Bergen, Trondheim og Stavanger
Totalt reiste nær 25 millioner passasjerer (24 678 195) over Oslo Lufthavn i 2015. Dette er en økning på 1,7 prosent. Utland øker mest med 3,1 prosent, mens innland øker med 0,1 prosent.

Til og fra Bergen lufthavn Flesland reiste drøyt 6 millioner passasjerer i 2015 (6 020 866), dette er en nedgang på 3,2 prosent.

Total 4,3 millioner passasjerer (4 352 721) reiste til eller fra Trondheim lufthavn i 2015. Dette er en nedgang på 1,4 prosent.

4,5 millioner passasjerer (4 501 368) reiste over Stavanger lufthavn i 2015. Dette er en nedgang på 4,7 prosent.

Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner på en sikker og effektiv måte. 3000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer tårn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på lufthavnene.

Oslo Lufthavn AS er et heleid datterselskap av Avinor. Selskapet eier og driver Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn, som er et viktig kommunikasjonsknutepunkt i Norge med ca. 24 millioner reisende og mer enn 235 000 flybevegelser per år. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar