Skip to main content

Utreder sjømatsenter på Oslo lufthavn

Pressemelding   •   nov 27, 2016 07:55 CET

Samferselsminister Ketil Solvik-Olsen og konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor presenterte planene for et sjømatsenter på Oslo Lufthavn for media denne uken. (Foto: Avinor Oslo lufthavn)

Avinor Oslo lufthavn utreder muligheten for nye områder for flyfrakt og bygging av nytt sjømatsenter på Norges hovedflyplass.

Avinor ønsker å gjøre nye områder tilgjengelig for transportører med aktiviteter direkte knyttet til flyfrakt. I samarbeid med de største eksportørene innen sjømatnæringen har Avinor også jobbet med en mulighetsstudie for å tilrettelegge for et 15 000 kvadratmeter stort og verdensledende sjømatsenter for flyfrakt, med industrialiserte fasiliteter som kan møte fremtidig vekst og legge til rette for handel og verdiskapning i havbruksnæringen. Dette vil være viktig for norsk eksportnæring og spille en svært viktig rolle for at Norge skal kunne nå eksportmålene for sjømatnæringen i fremtiden.

Ønsker fremtidsrettede fasiliteter

- Den nåværende direkte flykapasiteten ut fra Norge klarer ikke å dekke opp for den økte etterspørselen etter fersk sjømat til Asia og Nord-Amerika. Daglig eksporteres nesten 600 tonn norsk sjømat som flyfrakt ut i verden. Kun 30 prosent av dette går med fly ut fra Oslo Lufthavn, mens resten kjøres med lastebil ned til Europa for flyforbindelser til Asia og Nord Amerika. De største aktørene i norsk eksportnæring ønsker fremtidsrettede fasiliteter ved Oslo Lufthavn, som kan ivareta den fremtidige veksten, sikre topp kvalitet på produktet og legge enda bedre til rette for eksporten av norsk sjømat, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

- Vi ønsker derfor å legge til rette for eksportnæringen ved å invitere private aktører til å bygge og drive et toppmoderne sjømatsenter for sjømat, som vil gi Norge et stort konkurransemessig fortrinn sammenliknet med andre land og konkurrerende flyplasser, fortsetter han.

I dag er laks er det største enkeltstående flyfraktproduktet i Europa. Volumene Norge skaper er et vesentlig konkurransefortrinn i arbeidet for å tiltrekke nye interkontinentale flyruter i fremtiden.

Sjømat Norge: - viktig med ett knutepunkt

Sjømat Norge ønsker å forsterke Oslo Lufthavns rolle som nasjonalt knutepunkt for flyfrakt. Nærheten til de største distribusjonsnavene i Norge, og et stadig voksende interkontinentalt flytilbud, gjør at Norges hovedflyplass har de nødvendige forutsetningene for å kunne legge til rette for vekst og verdiskapning innen flyfrakt. Et høyteknologisk sjømatsenter vil sikre kvaliteten på sjømaten, med effektive myndighetsfunksjoner og kostnadseffektive løsninger.

- Sjømatnæringen har stor betydning for norsk økonomi og det er et stort potensiale for å øke verdiskapingen i de kommende årene. Nye og fremtidsrettede fasiliteter på Oslo Lufthavn for transport av fersk sjømat til Asia og Nord-Amerika vil gjøre norsk sjømatnæring enda mer konkurransedyktig, sier viseadministrerende direktør Trond Davidsen i NHO-foreningen Sjømat Norge.

Høyoppløselige illustrasjonsbilder til fri redaksjonell bruk, mot korrekt kreditering, kan lastes ned under.

-------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 46 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo Lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar