Skip to main content

Vi ser frem til ny offentlig tjenestepensjon i 2020

Nyhet   •   apr 11, 2019 13:56 CEST

Arbeids- og sosialdepartementet har nå lagt frem et endelig lovforslag til ny offentlig tjenestepensjon. Lovforslaget skal vedtas i Stortinget før sommeren, og vil gjelde fra 1. januar 2020. Tilsammen vil cirka 30 000 personer få nye pensjonsrettigheter hos oss.

Lovforslaget følger opp avtalen som ble inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor.

Med ny offentlig tjenestepensjon vil siste del av pensjonsreformen være fullført, og offentlig tjenestepensjon vil være tilpasset den nye alderspensjonen i folketrygden.

Hovedpunkter i avtalen:

  • Det vil bli lettere å veksle mellom stillinger i privat og offentlig sektor.
  • Det vil lønne seg å jobbe lengre, pensjonen vil øke jo lengre man jobber.
  • Det vil bli enklere å kombinere lønn og pensjon, og man kan jobbe så mye man vil ved siden av alderspensjon og AFP uten å tape pensjon.

Ny offentlig tjenestepensjon vil gjelde alle som er født i 1963 eller senere. De som er født før dette, vil forholde seg til dagens regler.

De nye pensjonsrettighetene vil i hovedsak gjelde alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP). Begge pensjonstypene vil endre seg mye fra dagens offentlige tjenestepensjon. Blant annet blir det nye regler for uttak av pensjon, og pensjonsopptjeningen blir helt annerledes.

Pensjonsopptjeningen i ny offentlig tjenestepensjon vil ta utgangspunkt i en pensjonsbeholdning, omtrent som ny alderspensjon i folketrygden (NAV). Basert på månedlige overføringer fra arbeidsgiver, vil man gradvis opparbeide seg en pensjonsbeholding. Dette er en stor endring fra dagens offentlige tjenestepensjon, som er basert på et sluttlønnsprinsipp der pensjonen beregnes som en prosent av den inntekten man har når man går av med pensjon.

Brukervennlige løsninger
Som følge av at ny offentlig tjenestepensjon bygger på en helt annen pensjonsmodell enn tidligere, vil det bli en stor jobb å legge virksomheten vår til rette for det nye produktet, særlig i forhold til IT-systemer og forsikringstekniske forhold. Siden sommeren 2018 har vi hatt et stort utviklingsteam på plass, og som nå er på god vei med å utvikle brukervennlige løsninger til bedriftskundene våre, privatkundene våre, og egne medarbeidere.

På sikt vil offentlig tjenestepensjon bli forenklet med de nye reglene, men i en overgangsfase vil det være et komplekst regelverk med mange overgangsordninger og ulike valgmuligheter. Målet vårt er å kommunisere de nye reglene på en enkel og forståelig måte. Alle som berøres skal få relevant og skreddersydd informasjon. Medlemmene våre skal forstå hva de nye pensjonsrettighetene betyr for dem, slik at de skal kunne ta gode og informerte valg for fremtiden sin.

Ofte stilte spørsmål på nettsiden vår
På opf.no/nyoffentligtjenestepensjon finner du svar på de vanligste spørsmålene vi får om ny offentlig tjenestepensjon. Her svarer vi på alt fra når de nye reglene vil gjelde fra til hvordan ny alderspensjon og ny AFP blir og hva som skjer med pensjon som er oppspart før 1. januar 2020.

Informasjonen oppdateres fortløpende, så vi anbefaler deg å følge med etter hvert som flere avklaringer kommer på plass. Vi gleder oss stort til å komme i mål med det nye produktet fra 1. januar 2020. Det er en krevende og spennende prosess som involverer alle som jobber i OPF.

Her er oversikt over de viktigste milepælene for ny offentlig tjenestepensjon:  


Her finner du lovforslaget til Arbeids- og sosialdepartementet: 

Prop. 87 L (2018–2019)                

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.