Skip to main content

Godt resultat i et krevende marked

Pressemelding   •   feb 15, 2019 12:01 CET

Kundene til Oslo Pensjonsforsikring (OPF) fikk 2 prosent avkastning i 2018.

– Vi er fornøyd med at avkastningen på kundenes pensjonsmidler ble på 2 prosent i 2018, når vi tar høyde for stor uro og fall i aksjemarkedene. Strategien vår med stor spredning i ulike typer investeringer fungerer godt, sier administrerende direktør i OPF, Åmund T. Lunde..

Tallene kommer frem av resultatet for fjerde kvartal 2018.

Sprer risikoen
OPF forvalter 95 milliarder kroner. Kundene er Oslo kommune, Sporveien Oslo, Ruter-konsernet, Oslo Nye Teater, Oslo universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og helseforetak.

Lunde forklarer at for å sikre gode resultater over tid, er det viktig å spre risikoen i ulike typer investeringer.

– I OPF er om lag en tredjedel av investeringene våre plassert i aktivaklasser som over tid forventes å gi høy avkastning og dermed lave pensjonskostnader for kundene. Vi har oppnådd gode resultater fra å spre denne typen plasseringer på flere aktivaklasser enn bare aksjer.
Det var en stor fordel i 2018, sier Lunde.

Investeringer i eiendom, infrastruktur og private equity hadde over 10 prosent avkastning i 2018. Private equity er privat kapital som ikke er investert på børs.

OPF fikk også god meravkastning på sine internt forvaltede aksjer, men på grunn av de svake markedene ble aksjeavkastningen -8,3 prosent.

Svært solid
Tallene fra 2018 viser også at OPFs kapitaldekning fortsatt er svært høy. Kapitaldekningen ved utgangen av 2018 var 496 prosent. Inkludert overgangsregler var den på 522 prosent.

– Den høye soliditeten gjør at vi kan ha en stabil forvaltning gjennom markedssvingninger.
Med avkastning til kundene på 9,2 prosent fikk vi svært godt betalt i 2017, uten at urolighetene i 2018 ga oss tap, sier Lunde.

Den høye soliditeten innebærer at kundene får tilbakeført cirka 1,265 milliarder kroner til premiefond, mot 480 millioner kroner etter 2017.

Konsernresultat på 790 millioner
Konsernresultatet til OPF ble i 2018 på 790 millioner kroner i 2018, mot 1,166 milliarder kroner året før. Nedgangen skyldes lavere finansinntekter fra både forvaltning av ansvarlig kapital og skadeforsikringsvirksomheten. Resultatet i fjerde kvartal var 177 millioner kroner. 

– Resultatet er som forventet med tanke på at 2017 var et ekstraordinært godt år og at vi har redusert forsikringspremiene til kundene våre på to viktige områder innen skadeforsikring, 
sier Lunde.

Konsernresultatet tilsvarer en egenkapitalavkastning på 9,6 prosent.

Her er en oversikt over OPFs konsernresultat per forretningsområde:

Konsernet Oslo Pensjonsforsikring er eid av Oslo kommune og består av de to forsikringsselskapene Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS.

Oslo Pensjonsforsikring AS er blant Norges fem største livsforsikringsselskap og er nest størst innen offentlig tjenestepensjon. Kundene er Oslo kommune, en rekke aksjeselskap eid av kommunen (Sporveien, Ruter, Oslo Nye Teater m.m.), Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Oslo-området. Oslo Forsikring AS tilbyr forsikring av bygninger, kjøretøy og ansvar til kommunen, kommunale foretak og kommunens aksjeselskap.

Målet er å sikre Oslo kommune lavest mulig pensjons- og forsikringskostnader. Konsernet er blant de største ikke-statlige kapitalforvalterne i Norge og avkastningen på forvaltningen av pensjonsmidlene er høyest i bransjen over mange år. Driften er effektiv med gode og moderne selvbetjeningsløsninger både for bedriftskundene og personkundene.

Les mer om Oslo Pensjonsforsikring på www.opf.no

Besøk også vårt nyhetsrom på Mynewsdesk

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.