Skip to main content

Store gevinster til OPFs kunder

Pressemelding   •   apr 13, 2018 12:05 CEST

Den høye avkastningen til Oslo kommunes pensjonsleverandør, Oslo Pensjonsforsikring (OPF), har gitt kommunen 150 millioner kroner mer å rutte med i 2018.

Oslo Pensjonsforsikring leverer pensjon til Oslo kommune, Sporveien Oslo, Ruter, Oslo Universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og statlige helseforetak.

– Gode resultater har direkte virkning for våre kunders evne til å gi innbyggere og brukere gode tjenester, sier administrerende direktør i OPF, Åmund T. Lunde. Når pensjons­midlene til OPFs kunder vokser, reduseres pensjonskostnadene i regnskapene deres.

Det gode resultatet kommer frem av OPFs konsernresultat for 2017. I løpet av de siste fem årene, har den gjennomsnittlige avkastningen på kundenes pensjonsmidler vært på 7,2 prosent per år. Det er, ifølge Lunde, 1,2 prosentenheter høyere enn hos deres beste konkurrent.

– Tilsvarende regnestykker kunne vi laget for våre andre kunder. De har alle fått store gevinster som følge av den høye avkastingen vi har hatt de siste fem årene, sier Lunde. 

– 1,2 prosent i årlig meravkastning tilsvarer 2,8 milliarder kroner i høyere finansinntekter bare for Oslo kommune i denne perioden. Med den rentesatsen kommunen bruker i sine regnskaper, betyr det at kommunens kostnader reduseres med 153 millioner kroner - i 2018 og hvert eneste år fremover - på grunn av resultatene som er skapt i OPFs forvaltning de siste fem årene,
avslutter Lunde.

Hvis du vil lese mer om hvordan OPF jobber i forhold til langsiktig forvaltning og plassering av kundenes pensjonsmidler, kan du lese mer her: www.opf.no/kapitalforvalting

Konsernet Oslo Pensjonsforsikring er eid av Oslo kommune og består av de to forsikringsselskapene Oslo Pensjonsforsikring AS og Oslo Forsikring AS.

Oslo Pensjonsforsikring AS er blant Norges fem største livsforsikringsselskap og er nest størst innen offentlig tjenestepensjon. Kundene er Oslo kommune, en rekke aksjeselskap eid av kommunen (Sporveien, Ruter m.m.), Oslo universitetssykehus og andre helseforetak i Oslo-området. Oslo Forsikring AS tilbyr forsikring av bygninger, kjøretøy og ansvar til kommunen, kommunale foretak og kommunens aksjeselskap.

Målet er å sikre Oslo kommune lavest mulig pensjons- og forsikringskostnader. Konsernet er blant de største ikke-statlige kapitalforvalterne i Norge og avkastningen på forvaltningen av pensjonsmidlene er høyest i bransjen over mange år. Driften er effektiv med gode og moderne selvbetjeningsløsninger både for bedriftskundene og personkundene.

Les mer om Oslo Pensjonsforsikring på www.opf.no

Besøk også vårt nyhetsrom på Mynewsdesk

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.