Skip to main content

Vitas - norsk SME i celebert selskap

Pressemelding   •   jan 12, 2017 07:30 CET

Anita Krohn-Traaseth, Innovasjon Norge, fikk testet sine vitaminverdier ved Vitas’ stand på Cutting Edge-festivalen i Forskningsparken. Fra v. Thomas Gundersen, Anita Krohn Traaseth og Anders Dahlgren. (FOTO: Martin Øgaard)

Stolt, glad og helt nøyaktig!

- Sammen med universitetene i Cambridge, Oxford og Max Planck Institutt i Berlin skal vi bidra til bedre innsikt i menneskehjernens helse gjennom livet, sier Thomas Gundersen, daglig leder i biotek-selskapet Vitas i Forskningsparken i Oslo. Resultatene kan potensielt gi svar på hvilke stoffer og livsstilsfaktorer som gir økt risiko eller beskyttelse for sykdommer som Alzheimer. - Å få delta i studien som eneste SME tar vi som en anerkjennelse av vår unike kompetanse og det nøyaktige arbeidet vi gjør, sier en stolt daglig leder.

Det norske biotekselskapet Vitas er i godt selskap når de skal bidra i forskningsprosjektet Lifebrain: Healthy minds from 0-100 years, som nylig ble tildelt 10 mill euro til forskning på bl.a. Alzheimer. Pengene kommer gjennom EU-programmet Horizon 2020, og tildeles Vitas og flere akademiske partnere (totalt antall partnere er 14) over en periode på 5 år. Studien ledes av forskningssenteret Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. 

Alzheimerstudie starter nå i januar 2017

- Lifebrain er et stort prosjekt som skal identifisere faktorer som påvirker hjernen, sier Thomas. Forskningsprosjektet vil studere kognitive endringer og mental helse på ulike stadier i livet, og resultatene kan potensielt gi svar på hvilke stoffer og livsstilsfaktorer som gir økt risiko eller beskyttelse for sykdommer som Alzheimer.

- Vitas er veldig stolte av å få lov til å delta i studien, og derved bidra til økt kunnskap om hjernesykdommer og til sist bedre liv for enkeltmennesker, sier Thomas. Vitas skal utvikle nye metoder og levere analyser av biomarkører med sin DBS(Dried Blod Spot) –teknologi; Vitas er den eneste SME-aktøren i prosjektet. Mer enn 6000 individer skal undersøkes for mer enn 100 ulike biomarkører. Kanskje finner man biomarkører som er risikofaktorer eller virker beskyttende for utvikling av Alzheimer, Parkinsons sykdom, demens, eller om det er spesielle markører som henger sammen med hukommelse, ADHD eller lærevansker hos barn. - Vår leveranse er testene og effektiv analyse av blodprøvene.

- Vi tar dette som en anerkjennelse av vår unike kompetanse og det nøyaktige arbeidet vi gjør, sier Thomas, som har doktorgrad fra Universitetet i Oslo.

Vitas – Analytical Services

Vitas er et norsk GMP-sertifisert analyseselskap som har vokst sakte og sikkert i Forskningsparken siden 1994. Selskapet har i dag 18 ansatte, hvorav mange med forskerkompetanse, og de driver egen forskning i tillegg til den kommersielle virksomheten. Selskapet har en rekke kjente norske og utenlandske biotek- og legemiddelselskaper på kundelisten, og har de siste fem årene vært partnere i flere store forskningsprosjekter finansiert av EU.

De analyserer og leverer 10 000 prøvesvar hver måned

- Hver dag ankommer 500 konvolutter med blodprøver fra hele verden hit til lokalene våre i Gaustadbekkdalen, sier Thomas. Vi har kunder i USA, Canada, hele Europa og India. Vi leverer testene våre via partnere rundt om i verden, og prøvesvarene analyseres i vårt høyteknologiske laboratorium.

Stort marked for individuell helsetesting

Thomas og Vitas opplever stor etterspørsel etter sine helsetester. 
- Folk ønsker mer informasjon om egen helse, og vi kan levere prøvesvar uten at du må innom legekontoret. Blodprøvene tar du hjemme ved å stikke deg i fingeren og sende tilbake en bloddråpe på filterpapir i konvolutten. Noen dager etterpå er svarene klare og på vei tilbake til deg via internett. Innsikt i egen kropp og helse kan motivere til å ta kontroll over egen helse og kosthold, sier Thomas. 
- Tid, pris og tilgjengelighet er deler av vår oppskrift. Vi er fremtidsoptimister!

Om Lifebrain: Healthy minds from 0-100 years

Blant deltakerne i studien er Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin, universitetene i Cambridge, Amsterdam og Geneva med flere, Folkehelseinstituttet, Oslo og Vitas. 
Les om studien på Om Lifebrain på UiO, samfunnsvitenskapelig institutts nettside (english) og Jubel for storbevilgning om Lifebrain på UiOs nettside 

Om Forskningsparken i Oslo
Forskningsparken er et innovativt miljø i Gaustadbekkdalen, nær Universitetet i Oslo, Universitetssykehuset og flere forskningsinstitutter. Miljøet huser flere spennende biotekselskaper som Vaccibody, Kappa Bioscience og Vitas. Forskningsparken har gjennom 30 år blitt utviklet til et bygg på 57.000 kvm med kontorer, laboratorier, konferansesenter og P-hus. Byggene eies av ulike eiendomskonsortier, og hele Forskningsparken driftes av selskapet Oslotech AS.

Om Oslotech AS
Oslotech har 30 års erfaring i å bistå gründere. Oslotech drifter Forskningsparken, og står bak en rekke initiativ som setter nyskaping og entreprenørskap på dagsordenen.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar