Skip to main content

Nye studenter møter utdanning i rask endring

Blogginnlegg   •   aug 21, 2017 11:21 CEST

STADIG FLERE KVINNER: Antallet kvinner som tas opp ved Politihøgskolen har økt de senere årene. Andelen er rekordhøy ved årets opptak, med over 51 % i Oslo – og 46 % for hele årets kull. Foto: Kåre Magnar Hansen

Nå har vi tatt i mot fremtidens politi. 720 unge mennesker – som har valgt Politihøgskolen fremfor all annen utdanning. 720 spente studenter. Den yngste er 19 år – den eldste 40. I Oslo er for første gang over 51 % jenter – av hele kullet er 46 % jenter, også det er rekord. Det er gledelig.

Hva møter så disse studentene?

De møter en krevende profesjonsutdanning. En utdanning som både skal forberede for politiyrket og oppgavene slik de er i dag, men som også skal forberede oppgaver som vi i dag ikke helt kjenner til.

Minst to tanker i hodet

Politifaget er i endring. Slik samfunnet og kriminalitetsbildet er i endring. Vi får nye kriminalitetsformer og må bekjempe disse på en annen måte enn tidligere. Vi må utvikle nye forebyggingsstrategier for å møte nye ungdomskull som har andre erfaringer enn dagens ungdom. Det nytter ikke å bare bruke virkemidler fra 90-tallet for å møte dagens ungdom – det vil bare virke fremmedgjørende. Innpakning og metoder blir fort gammeldagse. Vi må benytte dagens virkemidler for å nå frem, og for å nå de mål vi har satt. Enten det er for vår undervisning eller det er for politiarbeidet. Vi må benytte teknologi på en annen måte enn i dag, og styrke digital læring. 

For at studentene våre skal bli så godt forberedt som mulig, må vi som høgskole evne å ha to tanker i hodet på en gang, – to typer mål. Studentene skal være operative fra den dagen de står med vitnemålet i hånda, og de skal være i stand til å være sjef i sitt eget læringsarbeid.

Vi må tenne en faglig nysgjerrighet i løpet av de tre årene de er studenter på PHS, slik at de har lyst til å lære mer, bidra i utviklingen av politifaget – også etter endt bachelorgrad.

Styrket forskning og utvikling

På PHS utvikler vi politifaget videre. Vår Forsknings- og utviklingsportefølje (FoU) har vokst betydelig de siste årene.

Vi forsker på operasjonssentralers bruk av kunnskap, bevæpning, vinningskriminalitet, og politiets oppgaver i det digitaliserte samfunn for å nevne noe. Stadig flere prosjekter er eksternt finansiert, både fra EU og fra Norges Forskningsråd. For å få mer fokus på forsking, har vi etablert forskningsgrupper der alle med FoU-ressurs til forsking skal delta. Forskningsgruppene er tematisk organisert, for å stimulere til samarbeid mellom fagpersoner som interesserer seg for det samme.

Videre har vi satt i gang et forskningslederprogram for lederne av disse gruppene og for alle studielederne. For på den måten å løfte frem forskningens betydning for utviklingen av politifaget.

Det kommer stadig nye publikasjoner, artikler og fagbøker. Følg med på bibliotekets nettsider – der blir du godt oppdatert om de siste publikasjonene.

Ny ramme for raskere endring

I vår startet vi arbeidet med å utvikle ny rammeplan for bachelorutdanningene. Det er behov for en oppdatering. Videre er det behov for å utarbeide en rammeplan som fanger opp hurtigere endringer og ny kunnskap, når samfunnsendringene krever en annen faglig vektlegging enn for fem år siden. Arbeidsgruppen skal legge frem sitt utkast i begynnelsen av april. Dette er et viktig faglig arbeid – som jeg ser frem til å følge.

På PHS møter fremtidens politi et politifag i utvikling. Vår oppgave er å stimulere lærelysten – slik at studentene fortsetter å lære, og bidrar til fagutvikling også etter endt utdanning.

Nina Skarpenes

Rektor

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy