Skip to main content

Politihøgskolen bør fortsatt være i Oslo

Nyhet   •   feb 17, 2017 14:01 CET

OVERRASKET: Rektor Nina Skarpenes er overrasket over initiativet om å flytte Politihøgskolen ut av Oslo. Foto: Sveinung Uddu Ystad

Justis- og beredskapsdepartementet skal utrede en mulig flytting av Politihøgskolen ut av Oslo. Dette er en del av Regjeringens plan om å flytte flere hundre statlige arbeidsplasser fra hovedstaden.

Det var på en pressekonferanse torsdag ettermiddag 16. februar at planene ble lagt frem.

- Vi er godt kjent med at Politihøgskolen er sterkt ønsket av mange regioner og kommuner i Norge, og vi må bare takke for den interessen og anerkjennelsen som ligger i dette. Vi har allerede tre studiesteder utenfor hovedstaden, i tillegg til vårt hovedkvarter i Oslo. Regjeringens initiativ kom svært overraskende.Det er viktig å understreke at det er snakk om en utredning, men vi tar signalene på alvor og melder oss på behandlingen av denne saken, sier rektor Nina Skarpenes.

Betydelig risiko
Hun vektlegger at det er knyttet en betydelig risiko til tanken om å flytte Politihøgskolen vekk fra hovedstaden.

- Politiutdanningen og høgskolen er bygget systematisk opp gjennom flere tiår, med Oslo som hovedsete. Det gjelder fag og forskning, hvor høgskolen nå er solid befestet og i god utvikling. Våre studenter er Norges mest fornøyde, det viser resultatene fra Studiebarometeret for tredje år på rad. Risikoen er stor ved å bryte en langvarig oppbygging – og starte på nytt, et helt annet sted. Det vil berøre mange ansatte, og skape usikkerhet. Det kan sette politiutdanningen og faglig utvikling av politiet tilbake – og det i en svært krevende tid for politietaten, hvor høgskolen er viktig for at reform og utvikling skal lykkes.

Nærheten til fagmiljøer
Også nærheten til sentrale samarbeidspartnere er et sentralt argument for høgskolens plassering.

- Nærheten til - og det betydelige faglige samarbeidet med - Norges største politidistrikt, Oslo pd er helt avgjørende. Det gjelder både fagutvikling og utdanning. Det samme gjelder nærheten til nasjonale bistandsressurser og særorgan, som Kripos, Økokrim og Politiets utlendingsenhet.Og selvsagt at PHS er tett på Politidirektoratet, PST, departement og flere sentrale myndighetsinstitusjoner, sier Skarpenes.

I spill på ny måte
Rektoren sier at det nå er en situasjon som gjør at Politihøgskolen er satt i spill på en helt ny måte.

- Vi har utredet forslag om en ny Politihøgskole i Oslo eller Osloområdet. Gjerne et nytt bygg med tilstrekkelig kapasitet, også med tanke på fremtidige behov. Politidirektoratet og departementet er godt kjent med dette. Nå er diskusjonen om vi skal flytte vekk fra hovedstaden, og det er noe helt annet. Vi skal være tett på den videre håndteringen av dette, understreker Nina Skarpenes

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy