Skip to main content

Vil prioritere ansettelser i 2017

Nyhet   •   feb 02, 2017 13:07 CET

HÅP OM BEDRING: Tallene er lavere enn målsetningen, men Politidirektoratet vil prioritere å ansette flere nyutdannede studenter. FOTO: Sturlason.

Litt over halvparten av studentene som gikk ut fra Politihøgskolen i 2016 er i jobb i etaten ved årsskiftet. Dette er langt svakere tall enn for tidligere årskull. Men Politidirektoratet forventer at etterslepet tas igjen i 2017.

Politidirektoratet har offentliggjort jobbtallene for nyutdannet politi, og bemanningssituasjonen i politiet. Målepunktet er 4. kvartal 2016, altså ved årsskiftet.

Drøyt 51 prosent av studentene som har fullført med vitnemål fra fjoråret er lønnsmottakere i politiet. 17 prosent har fått fast jobb.

- Dette tallet er lavere enn målsetningen. I 2017 vil etaten prioritere å ansatte flere studenter slik at vi kan ta igjen dette etterslepet, kommenterer HR-direktør i Politidirektoratet, Karin Aslaksen.

Bryter utviklingen
I tidligere år har andelen nyutdannede i jobb økt jevnt og trutt, og ett år etter at politistudentene var ferdig har 95 – 96 prosent av kullene vært i jobb i etaten – og de fleste i fast jobb.

Til sammenligning:

  • Ved årsskiftet, i 4. kvartal 2015, var 91 prosent av årskullet i jobb
  • Ved årsskiftet, i 4. kvartal 2014, var 88 prosent av årskullet i jobb

De tallene som kommer nå er et brudd med denne utviklingen.

- Når vi nå ser at dette har stoppet opp i 2016 er det selvsagt bekymringsfullt. Vi noterer oss prioriteringene fra direktoratet, og håper og tror at dette innebærer at nyutdannet politi kommer raskere i jobb, sier assisterende rektor Tor Tanke Holm.

Også bemanningsveksten i politiet avtok noe i løpet av 2016, etter å ha økt betydelig over flere år.

Her er oversikten pr 31.12 - 2016 - for nyutdannede med vitnemål og jobb, årskull for årskull fra 2013.

Dette var året hvor det første store kullet på ca 700 studenter gikk ut av Politihøgskolen.

  • 2013-kullet: 95,2 prosent i jobb, 97,8 prosent av disse har fast stilling.
  • 2014-kullet: 97,2 i jobb, 91,8 prosent av disse har fast stilling.
  • 2015-kullet: 91,0 prosent i jobb, 69,5 prosent av disse har fast stilling.
  • 2016-kullet: 51,6 prosent i jobb, 17,4 prosent av disse har fast stilling.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy