Skip to main content

Media inviteres til Politiets samfunnsoppdrag

Pressemelding   •   jun 02, 2017 11:06 CEST

VEIEN VIDERE: Politi og samfunn i rask endring - blir samfunnsoppdraget varetatt? Arkivfoto: Politiforum

Politihøgskolens årlige forskningskonferanse har i år Politiets samfunnsoppdrag som tema - med mange innledere og underpunkter knyttet til hovedtemaet.

Konferansen arrangeres som vanlig hos Politihøgskolen på Majorstua i Oslo, datoene er torsdag 8. og fredag 9. juni. I forhåndsomtalen av konferansen heter det blant annet:

Politiet står i disse dager midt i implementeringen av en omfattende reform, og det samfunnet som politiet skal tjene endrer seg raskt som følge av globalisering, digitalisering og grenseoverskridende fenomener. I en situasjon der politi og samfunn endrer seg raskt er det viktig å stoppe opp og undersøke om samfunnsoppdraget blir ivaretatt.

Professor Frank Aarebrot innleder under tittelen: «Statens voldsmonopol – quo vadis?». Av øvrige innledninger kan nevnes «Politiets samfunnsoppdrag i et digitalisert samfunn» av professor Inger Marie Sunde, mens departementsråd Arne Røksund innleder om «Forsvarets bistand til politiet». Av de mer åpne inngangene er innledningen «Krig og fred og sånt», av politiadvokat og stipendiat Kai Ove Spurkland.

Media inviteres til å følge konferansen – om det er hele programmet eller deler av det. Politihøgskolen vil legge til rette for media på best mulig måte, og det vil selvsagt bli anledning til intervjuer med innledere og deltakere.

For å få til dette best mulig ber vi om at media varsler om de kommer – og melder seg på før torsdag 8. juni til:

info@phs.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til høgskolens pressevakt, telefon: 488 87 934.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy