Skip to main content

Trusler mot politikere - rapport fremlegges 17. januar

Pressemelding   •   jan 15, 2018 10:56 CET

RAPPORT: Onsdag 17. januar legges det frem resultater fra spørreundersøkelse blant norske politikere. Foto: Stortinget

Media inviteres til fremleggelse av resultater fra spørreundersøkelse om trusler mot norske stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer. Onsdag 17.januar fra 13.00 - 14.30, Politihøgskolen, Majorstua i Oslo. 

Det er ønskelig med påmelding fra media i forkant, grunnet tilrettelegging og praktisk gjennomføring. 

Send mail til info@phs.no - alternativt kontakt via PHS pressetelefon: 488 87 934

Her er bakgrunnen:

Topp-politikere er en utsatt yrkesgruppe, både når det gjelder hets og trakassering, men også for alvorlige trusler og vold. Med hovedansvar for å ivareta sikkerheten for myndighetspersoner, har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) behov for en systematisk kartlegging av omfang og type uønskede hendelser norske politikere har vært utsatt for.

Etter oppdrag fra PST har Politihøgskolen for andre gang gjennomført en spørreundersøkelse om stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmers opplevelser av trusler og trusselhendelser. Første gang var ved slutten av forrige stortingsperiode i 2013, og undersøkelsen er nå gjentatt ved slutten av siste stortingsperiode, våren 2017. Dette gir en unik mulighet til å utføre komparative analyser. De sentrale temaene som blir diskutert i rapporten omfatter politikernes utsatthet for ulike former for uønskede hendelser, ulike faktorer som har betydning for hvem som utsettes, politikernes oppfattelse av hvem som står bak hendelsene og hvilke konsekvenser dette får for privatlivet og politisk virksomhet.

Foredraget tar for seg de ulike temaene i rapporten og diskuterer funnene i lys av hva det betyr for demokratiet. For prosjektet stiller følgende:  
 
Tore Bjørgo, professor ved Universitetet i Oslo, leder for Senter for ekstremismeforskning (C-REX) og har en bistilling som professor ved Politihøgskolen. 

Emilie Silkoset, vitenskapelig assistent ved C-REX og har vært utplassert ved Politihøgskolen for dette prosjektet.

For fagpersoner og øvrige med særskilt interesse for tema, utenfor media, kan ønske om påmelding rettes til Politihøgskolens bibliotek, ved Sissel Kvalvik: siskva@phs.no

Kommunikasjonsenheten

Politihøgskolen

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy