Skip to main content

Tags

Rapporter

Kvartalsrapport Posten Norge Q2-2019

Kvartalsrapport Posten Norge Q2-2019

Dokumenter   •   30-08-2019 08:32 CEST

Posten Norges omsetning i 1. halvår var på 11 843 millioner kroner, samme nivå som tilsvarende periode i 2018. Justert driftsresultat i 1. halvår ble 239 millioner kroner, en forbedring på 80 millioner kroner mot året før.

Undersøkelse om tjenester innenfor døren

Undersøkelse om tjenester innenfor døren

Dokumenter   •   14-08-2019 15:57 CEST

Sentio har gjennomført undersøkelse for Posten om nordmenns forhold til og forventninger om leveranser til hjemmet.

Presentasjon resultat 1. kvartal 2019

Presentasjon resultat 1. kvartal 2019

Dokumenter   •   16-05-2019 08:05 CEST

Kvartalsrapport 1. kvartal 2019

Kvartalsrapport 1. kvartal 2019

Dokumenter   •   16-05-2019 08:05 CEST

Kvartalsrapport 4. kvartal 2018

Kvartalsrapport 4. kvartal 2018

Dokumenter   •   18-02-2019 08:32 CET

Adresseendringer 2014

Adresseendringer 2014

Dokumenter   •   25-08-2015 07:40 CEST

Hvert år mottar Posten Norge over en halv million adresseendringer, og flest varsler flytting i august. Her er listen over endringer pr kommune i 2014.

Adresseendringer 2014 pr kommune

Adresseendringer 2014 pr kommune

Dokumenter   •   25-08-2015 07:40 CEST

Hvert år mottar Posten Norge over en halv million adresseendringer, og flest varsler flytting i august. Her er oversikten over antall adresseendringer pr kommune i 2014.

Posten Norge Kvartalsrapport Q2-2017

Posten Norge Kvartalsrapport Q2-2017

Dokumenter   •   25-08-2017 14:11 CEST

1700092-5 Henvendelse vedrørende transport-, post- og logistikkmarkedet
Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015

Dokumenter   •   28-05-2015 08:46 CEST

Svar på brev av 29.3.2017 angående logistikkvirksomheten i Posten Norge AS
Kvartalspresentasjon Q1 2015

Kvartalspresentasjon Q1 2015

Dokumenter   •   28-05-2015 08:43 CEST

Programmet for finalehelgen

Programmet for finalehelgen

Dokumenter   •   24-04-2015 20:25 CEST

Invitasjon til åpning av Wilse-utstilling

Invitasjon til åpning av Wilse-utstilling

Dokumenter   •   14-04-2015 11:00 CEST

Henvendelse om konkurranseforholdene i post- og logistikkmarkedet
Brings e-handelsrapport 2015

Brings e-handelsrapport 2015

Dokumenter   •   13-11-2015 16:40 CET

Bring og Virkes netthandelsstatistikk 2015
Postens høringssvar til ny postlov

Postens høringssvar til ny postlov

Dokumenter   •   26-01-2015 15:41 CET

Vi viser til brev fra Samferdselsdepartementet (SD) datert 22. oktober 2014 hvor departementet sender utkast til ny postlov og postforskrift på offentlig høring. Nærværende dokument inneholder høringsuttalelse fra Posten Norge AS (Posten).

Adresseendringer 2014

Adresseendringer 2014

Dokumenter   •   25-08-2015 09:32 CEST

Hvert år mottar Posten Norge over en halv million adresseendringer, og flest varsler flytting i august. Her er listen over endringer pr kommune i 2014.

Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2014

Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2014

Dokumenter   •   30-10-2014 10:06 CET