Skip to main content

Falsens tipp tipp tipp oldebarn kommer fra Kina og spiser sushi

Nyhet   •   mai 12, 2014 10:00 CEST

Grunnlovens far kom fra Christiana og spiste kalvestek og blodpudding. Hans tipp tipp tipp oldebarn kommer fra Kina og elsker sushi.

Christian Magnus Falsen ledet arbeidet med å skape en ny grunnlov på Eidsvoll i 1814, og er den sentrale personen i Oscar Wergelands ikoniske maleri “Eidsvold 1814”, som henger i Stortingssalen. Maleriet og Falsen er motiv på et av de fire frimerkene Posten 16. mai gir ut i forbindelsen med 200 års-jubileet.

Stolte etterkommere
Det er etterkommeren Harald Falsen og hans datter Josefine stolte over. For tipp tipp oldebarnet Harald har historien om Christian Magnus Falsen og det som skjedde på Eidsvoll vært en del av livet. Det blir det ganske sikkert også for Josefine på 11, som kom til Norge fra Kina da hun var knapt 1,5 år.

- Jeg har vært på Eidsvoll og andre steder hvor jeg har hørt om Christian Magnus – og så kan jeg hele stamtavlen fra ham til meg, sier Josefine, og ramser opp: Christian Magnus, Georg Benjamin Hagbart, Georg Benjamin, Georg Enevold, Harald, Josefine.

Plakat med frimerket
Harald og Josefine var tilstede da Postens grunnlovsfrimerker nylig ble lansert. For 11-åringen som går på Tåsen skole i Oslo var høydepunktet at hun fikk med seg en stor plakat av frimerket hjem.

- Vi vet at Christian Magnus Falsen ble kalt av Grunnlovens far, og hele familien er stolte over at vi er i slekt med en mann som har en så viktig del av Norges historie. Christian Magnus Falsen var så heldig at han fikk studere jus i København, og hadde derfor en utdannelse som ga mulighet til å utarbeide Grunnloven. Jeg har hørt at det var 130 grunnlover under arbeid på den tiden. Christian Magnus studerte mange av dem. Jeg har ofte tenkt at det må ha vært litt av en jobb – google var ikke akkurat oppfunnet på den tiden. Grunnloven har gitt  familien mulighet til å bli kjent med resten av slekten. I vår hadde vi et seminar med 225 deltakere fra slekta, hvor de fikk vite mer om historien, forteller Harald Fansen.

Kransenedleggelse
17. mai skal han og Josefine som vanlig være med på kransenedleggelse ved Christian Magnus Falsens gravsted på Gamlebyen gravlund i Oslo. Hva den historiske dagen ellers skal inneholde, er ikke helt klart, men kanskje blir det livretten sushi på Josefine?

En ting er iallfall sikkert: Justin Bieber og andre popidoler her ingen sjanser til å få henge på veggen på Josefines jenterom. For der har plakaten med frimerket av forfaren Christian Magnus fått hedersplassen.

Grunnlovsfrimerkene
Posten gir ut fire frimerker i forbindelse med at det i 2014 er 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov. Der fire frimerkene er:

  • «Eidsvold 1814», maleri av Oscar Wergeland (utsnitt).
  • Prins Christian Frederik. I bakgrunnen Grunnloven av 4. november 1814.
  • En av Stortingsløvene. I bakgrunnen et 17. mai-tog.
  • Mann- og kvinnehånd som former et hjerte.

Enzo Finger har designet frimerkene og Sverre Morken er gravør.

Frimerkene er i salg 16. mai.