Skip to main content

Nytt post- og logistikksenter i Trondheim legges til Torgård

Nyhet   •   jun 16, 2014 14:00 CEST

Posten Norge har inngått avtale om å kjøpe tomt for bygging av et nytt post-og logistikksenter på Torgård sør for Trondheim sentrum.

Posten og Bring vil samle all sin post-og logistikkvirksomhet i Trondheim på Torgård. Totalt vil ca 470 medarbeidere få sin arbeidsplass der. Det nye logistikksenteret vil stå ferdig i løpet av 2016, og vil erstatte Postens terminal på Sluppen, samt Brings tre terminaler på Brattøra.

- Vi samler virksomheten i Trondheim for å øke konkurransekraften. Vi vil utnytte stordriftsfordeler og bli mer effektive med alt på ett sted, sier konserndirektør Elisabeth Gjølme i Posten Norge. Det nye post- og logistikksenteret vil bli det største i Norge for samproduksjon både av brev, pakker, gods og termo.

Følgende tjenesteområder vil bli samlet på det nye logistikksenteret:

  • Brevproduksjon
  • Pakke- og godsvirksomhet (innland og utland)
  • Termovirksomhet
  • Lagervirksomhet