Skip to main content

Bygger fremtidens logistikksenter

Pressemelding   •   jan 06, 2014 15:00 CET

Posten og Bring skal bygge Norges største logistikksenter på Alnabru i Oslo.
Investeringen på vel 1,5 milliarder kroner vil gi kundene et bedre og mer effektivt logistikktilbud. Samlokaliseringen gir betydelige miljøgevinster.Det nye logistikksenteret blir Norges største i sitt slag.

Når utbyggingen er ferdig i 2017 vil Posten og Bring samle sin pakke, gods og termovirksomhet på Alnabru.  I dag er pakketerminalen lokalisert på Alnabru, mens godsvirksomheten holder til på
Karihaugen og termovirksomheten på Skårer i Lørenskog. Disse enhetene skal samles på Alnabru og utgjøre det nye logistikksenteret. Samlokaliseringen vil gi kundene et effektivt logistikktilbud og styrker Postens konkurransekraft.

 – Logistikkundene ønsker å få løst sine behov på en enkel og kostnadseffektiv måte, uavhengig av om det er pakker, gods eller kjøle/frysevarer som skal fraktes. Med Alnabru-investeringen vil vi ytterligere forsterke vår posisjon som Nordens ledende logistikkonsern, sier konsernsjef
Dag Mejdell i Posten Norge. 

Miljøgevinster
Alnabru er logistikk-knutepunktet i Norge hvor biler og jernbane møtes og bidrar til et godt samspill. Mer av dagens godstransport kan overføres fra vei til jernbane.  Samlokaliseringen på Alnabru vil gi mindre distribusjonskjøring og tomkjøring mellom terminalene bortfaller.  Det gir betydelige fordeler i et miljø- og samfunnsperspektiv.  Beregninger viser at de totale CO2-utslippene fra veitrafikk i Oslo-regionen vil reduseres med 1-2 prosent ved at Posten og Bring samler logistikkvirksomheten på Alnabru i forhold til andre lokaliseringsalternativer. 

Det betyr ca 10.000 km mindre kjøring pr dag i Oslo-området sammenlignet med dagens situasjon.

  – Posten og Bring skal være ledende på miljø i vår bransje. Det nye logistikksenteret på Alnabru ligger nærme jernbanen og åpner for at mer av tungtrafikken kan flyttes fra vei til bane. Sammenslåingen av de tre enhetene fjerner også kjøring mellom terminalene. Det vil gi mindre kjøring, mindre forurensning, mindre trafikkstøy og mindre kø i Oslo-trafikken, sier Mejdell.

Tyngdepunkt
Posten-konsernet har i de siste ti årene kjøpt opp ulike logistikkvirksomheter for å bygge et nordisk post- og logistikkonsern. Alnabru-utbyggingen er et vesentlig bidrag for å videreutvikle markedets beste logistikktilbud.

Det nye logistikksenteret på Alnabru vil utgjøre selve tyngdepunktet i Posten og Brings fremtidige logistikknettverk, bestående av i alt 19 terminaler for pakker, gods og termo i Norge.

– I 2010 åpnet Posten verdens mest fremtidsrettede postterminal på Lørenskog. Hit kommer postselskap fra hele verden for å studere hva vi har gjort. Nå satser vi på samme måte innenfor logistikkområdet for å være det selskapet kundene vil velge også i fremtiden, sier Mejdell.

 Logistikksenteret skal stå ferdig i 2017.

 Fakta:

 • Posten og Brings nye logistikksenter på Alnabru vil bestå av en ny pakketerminal med et bruttoareal på 25 000 m2 og ny termoterminal med et bruttoareal på 5 000 m2. I tillegg vil dagens
  terminalbygning med et bruttoareal på 43 000 m2 bli rustet opp for å romme
  godsvirksomheten. Det samlede tomteområdet for terminalen er på rundt 114 000
  m2, i tillegg til grøntarealer.
 • De totale investeringene vil utgjøre vel 1,5 milliarder kroner til bygg, tomter og et moderne pakkeanlegg.
 • Totalt vil vel 1100 medarbeidere ha sin arbeidsplass på Alnabru – inkludert ca. 250 sjåfører.
 • Logistikksenteret på Alnabru skal stå klart i 2017, men allerede i 2016 vil termovirksomheten flyttes fra Skårer.
 • Et stort grøntanlegg vil etableres i tilknytning til det nye logistikksenteret for å bidra positiv til et grønt nærmiljø.

 

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk i Norden. Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring. Posten betjener privatkunder i det norske markedet og har ansvaret for daglig postdistribusjon og det landsdekkende salgsnettet med over 1400 salgssteder i Norge. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden og består av forretningsområder med ulik spisskompetanse.