Skip to main content

Endringer i banktilbud gjennom Posten

Pressemelding   •   apr 26, 2019 08:28 CEST

Posten har kunnet tilby banktjenester siden 1950. Fra neste år kan det bli slutt på det. FOTO: Posten

DNB avvikler avtalen om å levere banktjenester gjennom Posten.

Postens bankavtale med DNB som utløper 31.12.2019 har vært til ordinær reforhandling. Gjennom ett år har partene jobbet for å finne en ny, god løsning. DNB har ønsket å få med resten av det norske bankfellesskapet på Post i Butikk-løsningen uten at dette har ført frem. I mangel av en felles bank-løsning har DNB valgt å la avtalen med Posten utløpe.

Samarbeider om overgangsløsning

Helt siden 1950 har Posten hatt banktjenester gjennom sitt ekspedisjonsnett. Dagens avtale med DNB ble inngått i 2013.

- Vi synes det er synd at det ikke har vært mulig å få til en ny avtale om banktjenester i postnettet. Våre kunder har i alle år utført en rekke banktjenester i Postens unike og landsdekkende nettverk av postkontor og Post i Butikk. Vi vil sammen med DNB jobbe for å finne gode overgangsløsninger, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

DNB og Posten er opptatt av at det skal være tilstrekkelig med tid til å hjelpe både kunder og ansatte over på den nye løsningen når den er klar. DNB og Posten tar sikte på at endelig avslutning av avtalen vil skje i løpet av 2020.

Banktjenester i landpostnettet

Posten har i dag plikt til å tilby grunnleggende banktjenester gjennom landposttjenesten. DNB har også sagt opp denne avtalen.

- Vi tar denne forpliktelsen svært alvorlig og vil i samarbeid med myndighetene jobbe for å finne en videre løsning for banktjenester gjennom landpostnettet, sier Eckhoff.


Historiske fakta:

  • I 1950 ble Norges Postsparebank etablert som Postverkets system for kontobasert betalingsformidling
  • I 1999 ble Postbanken fusjonert med DnB ASA. Samtidig ble det inngått samarbeidsavtale med Posten Norge. Posten har senere inngått nye avtaler med DNB etter konkurranseutsetting av tilbudet i 2005 og senest i 2013 (dagens avtale)
  • I 2002 vedtok Stortinget en lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS' ekspedisjonsnett
  • Fra 2012 ble Postens bankplikt begrenses til å omfatte landpostnettet – ved en lovendring
  • I 2019 tilbyr Posten banktjenester gjennom 1450 landpostruter, 1314 Post i Butikk og 30 postkontor

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk, med Norden som hjemmemarked. Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring: Posten kjennetegner tilbudet til privatkunden, postkontornettet og den daglige postdistribusjonen til hele det norske folk. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden, og består av spesialister med spisskompetanse innenfor hvert sitt område.