Skip to main content

Teknologisatsing skal gi bedre trafikksikkerhet

Pressemelding   •   apr 25, 2019 14:00 CEST

Blindsonekameraet gjør at sjåføren i lastebilen ser syklister som ellers ikke ville vært synlig. Foto: Aleksander Alnes

Lastebiler fra Posten og Bring får blindsonekameraer som kan hindre trafikkulykker.

Det har de siste årene vært flere alvorlige ulykker mellom lastebiler og syklister, blant annet fordi syklistene har kommet inn i sjåførenes blindsone. Syklistenes Landsforening tok derfor kontakt med Bring for å se på mulighetene for å redusere faren som kan oppstå.

Nå har Bring bestilt 12 nye lastebiler med blindsonekameraer som er fabrikkmontert.

- Vi er opptatt av å unngå alle typer for ulykker. Blindsonekameraer er ett av tiltakene for å oppnå det. I samarbeid med Syklistenes Landsforening vil vi også gjennomføre holdningskampanjer og informere på sosiale medier, forteller Hans-Øyvind Ryen, som er regiondirektør i Posten Norge.

Han legger til at det stadig kommer ny og forbedret teknologi også med hensyn til blindsonevarsling. Posten og Bring vil høste erfaringer med de nye blindsonekameraene og eventuelt bestille flere. I tillegg vil Posten Norge satse og investere ytterligere på teknologi for å skape bedre trafikksikkerhet.

Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening setter pris på satsingen til Posten og Bring.

- Sjåførene og transportselskapene har et ansvar her. Vi tror samarbeidet med Bring vil ha stor betydning for trafikksikkerheten, særlig fordi selskapet uttrykker ønske om trappe opp tiltakene etter hvert som de høster erfaring. Vi oppfordrer andre transportaktører til å følge etter. På samme måte oppfordrer vi selvsagt syklister til å søke et godt og trygt samspill med andre trafikanter, sier han.


 

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk, med Norden som hjemmemarked. Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring: Posten kjennetegner tilbudet til privatkunden, postkontornettet og den daglige postdistribusjonen til hele det norske folk. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden, og består av spesialister med spisskompetanse innenfor hvert sitt område.