Norsk Ved

1,5 milliarder kWh vedenergi til “kråkene”!

Pressemelding   •   feb 04, 2011 14:02 CET

Vannmagasinene er på et historisk lavmål. Myndighetene oppfordrer til å redusere strømforbruket. Samtidig har norske vedprodusenter igjen sørget for å produsere så mye ved at strømnettet vårt forhåpentligvis også denne vinteren kan berges gjennom de verste kuldeperiodene. Men, ca 1,5 milliarder kWh av vedenergien går rett i pipa og ut til “kråkene”. Årsak: Utskiftningen av gamle, ressurssløsende ovner skjer alt for tregt.

I fyringssesongen 2009/2010 var vedforbruket i Norge i flg Statistisk Sentralbyrå på hele 7,32 milliarder kWh. Dette er ca 11 ganger årsproduksjonen i Alta kraftverk ( 655 millioner kWh).   I løpet av våren og sommeren 2010 økte medlemmer av Norsk Ved produksjon og salg av ved med hele 25 %. Klimavennlig bioenergi som nå kommer godt med under kuldeperiodene. Men alt for mye ved blir brent i gamle ovner, og disse utnytter energien i veden svært dårlig. SSB forutsetter i sine beregninger at en ny, rentbrennende ovn i gjennomsnitt utnytter 75 % av vedenergien. I en gammel ovn er utnyttingsgraden kun 40 % i gjennomsnitt.

Bruttoenergien, dvs den innfyrte vedenenergien, i fyringssesongen 2009/2010 var altså hele 7,32 milliarder kWh. Men forbrukerne fikk dessverre ikke optimalt varmeutbytte av denne enorme energimengden i hus og hytter. Med rentbrennende ovner hadde de fått en økt varmemengde på hele 1,5 milliarder kWh.

-Det er ressurssløsing at så mye av den klimavennlige vedenergien som lages av vedprodusentene ikke kommer forbrukerne til gode, sier fagsjef Øyvind Stranna Larsen i Norsk Ved.

-Med full utskiftning av de gamle vedovnene og 75 % utnytting av vedenergien i nye ovner kunne forbrukerne nå i denne vanskelige energisituasjonen disponert hele 1,5 milliarder kWH mer varme til en langt lavere kostnad pr kWh enn med bruk av elektrisitet, sier han.

Like før jul i fjor uttalte nemlig seniorrådgiver i Enova, Frode Olav Gjerstad til TV 2:

Det å bruke strømmen fornuftig er det viktigste rådet. Det er også smart å ha et alternativ, for eksempel en vedkilde. Det er vesentlig lavere pris for ved enn for strøm, sier Gjerstad .

-En tilføring av 1,5 milliarder kWH ny vedenergi  utgjør ca 2,3 ganger årsproduksjonen i Alta kraftverk, sier fagsjef Stranna Larsen.

–En så stor tilført varmemengde ville i tillegg til å forbedre forbrukernes økonomi også betydd mye for avlastning av elektrisitetsproduksjon og overføringslinjer, sier han. Men det finnes i dag ingen statlige tilskudd til vedovner. Dette virker helt klart forsinkende på utskiftningen av de gamle ovnene. Norsk Ved har i mange år argumentert for å inkludere vedovner i statlige støttetiltak for å produsere mer klimavennlig biovarme, sier Stranna Larsen.

-Foreløpig har vi ikke sett resultater av dette. I dagens vanskelige energisituasjon er det direkte tragisk at vi fremdeles har så mange, gamle ressurssløsende vedovner i bruk, uttaler han.

Bildetekst: Nye, moderne vedovner utnytter vedenergien svært godt, og er samtidig dekorative interiørelementer.

 

 

Kontaktperson(er):

Fagsjef - Øyvind Stranna Larsen Telefon:32 76 70 22 Mobil:480 96 833 E-post:strannalarsen@gmail.com