Digitalradio Norge AS

1 år unna det digitale radioskiftet - Nordland først ut

Press Release   •   Jan 11, 2016 11:11 CET

I 2017 sluttføres et historisk radioskifte når de nasjonale FM nettene slukkes region for region. Nordland blir først i verden med rene heldigitale radiosignaler og i dag er det nøyaktig ett år til slukkingen starter.

Da Stortinget i april 2015 bestemte at det riksdekkende fm-sendinger skulle slukkes i 2017 var det med bakgrunn i at 99,5% av landets befolkning nå kan lytte til radio via DAB, at over 50% av befolkningen allerede velger digital radio daglig og at man på DAB allerede har et bedre radiotilbud med 24 riksdekkende radiokanaler.

Sluttføringen av det digitale radioskiftet nærmer seg med stormskritt. DAB nettene er nå fullt utbygd, kanalutvalget er mangedoblet og nær 60% av befolkningen har allerede DAB radio ett år før slukkingen av de gamle FM nettene starter, sier daglig leder i Digitalradio Norge, Ole Jørgen Torvmark.

Digital radio allerede mer utbredt i Nordland

Det er altså nordlendingene som er de aller første i Norge, og dermed også i verden, til å få heldigital distribusjon av radiosignaler. Og de er godt forberedt, for i Nordland har en større andel av befolkningen DAB radio og de hører mer på digital radio en befolkningen forøvrig.

- Skiftet til digitalradio gjennomføres ved en regionvis slukking av FM nettet i 2017. Først ut er Nordland, og det er gledelig å konstatere at nordlendingene er godt forberedt. Gjør man et uttrekk fra den landsdekkende undersøkelsen finner man at befolkningen i Nordland ligger over snittet av hvor mange som lytter til digital radio og har skaffet seg DAB radio. 63% av innbyggerne i Nordland har DAB radio, mens det tilsvarende tallet for hele befolkningen er 58%, sier Torvmark.

Men samtidig som det er mange som har skaffet seg en DAB radio er det mange som får behov for å erstatte eller oppgradere sine gamle FM radioer det kommende året.

- Man har jo ofte flere radioer. Og det finnes en rekke gode løsninger for ny radio eller oppgradering av de man allerede har enten det er til hjemmet, bilen, hytta eller på jobb. Vår oppgave fremover er å gi befolkningen god veiledning og informasjon, slik at alle norske radiolyttere får nyte godt av et enda bedre radiotilbud, sier Torvmark.


__


Bakgrunn

Norsk radio digitaliseres og gjennom 2017 sluttføres radioskiftet ved at de nasjonale FM-nettene i Norge slukkes region for region. Mer enn 3 millioner nordmenn hører radio hver eneste dag.

Norge er ett av mange land som legger om til digital radio. Digitaliseringen mangedobler det nasjonale kanaltilbudet og skaper mer mangfold på eteren.

DAB-nettene har nå like høy befolkningsdekning som de største FM-nettene. DAB-dekningen langs veinettet er høyere enn med FM. Alle tunneler med FM-sendinger erstattes med DAB før 2017.

På nettsiden www.radio.no finnes all informasjon om DAB og det digitale radioskiftet.

Digitalradio Norge AS skal sikre en smidig overgang fra analog til digital radio i Norge. Selskapet driver nettstedet radio.no og den norske radio-spilleren på internett. Itillegg er Digitalradio Norge innehaver av konsesjoner i riksdekkende og lokale DAB-nett. Selskapet er eiet av NRK og P4-gruppen.