JOIN good forces

1 av 13 kvinner dør i forbindelse med svangerskap og fødsler i Nord Kivu, DR Kongo

Pressemelding   •   jun 20, 2013 12:22 CEST

NORAD bevilget nylig 18 millioner kroner til JOIN good forces helsearbeid blant kvinner og barn i Nord Kivu, DR Kongo.

DR Kongo er blant de land i verden som det er farligst å leve i som kvinne. I den urolige østlige delen av DRC er dødelighet i forbindelse med svangerskap og fødsler opp i 1 av 13. I tillegg viser tall fra FN at det i de samme områdene er 50 % sjanse for en kvinne å bli krigsvoldtatt i løpet av livet. Skremmende tall fra en land med store humanitære utfordringer.

Kvinner og barns helse er et satsningsområde innen norsk bistand. Med 18 millioner kroner gjøres det nå et betydelig løft for å bedre helsesituasjonen i Nord Kivu. 25 helsestasjoner vil med dette rustes opp med egne fødselsrom, helsepersonell på stasjonene får opplæring ved Kyeshero Hospital og 2 mobile enheter blir operative i distriktene. Samlet vil dette redde mange tusen liv hvert år.

JOIN good forces har gjennom 20 år arbeidet for å hjelpe krigsvoldtatte kvinner og er i dag blant de største norske aktørene i Nord Kivu. I 2012 åpnet organisasjonen et spesialsykehus til 54 millioner kroner med 300 senger for voldtatte kvinner. Dette skjedde samtidig som geriljahæren M23 inntok Goma. Krigshandlingene medførte at store flyktninggrupper kom i bevegelse i området. JOIN mottok raskt over 7 millioner kroner i støtte fra NORAD til et omfattende hjelpearbeid blant internflyktningene. NORAD utvidet denne uken med ytterligere 1,2 millioner kroner til dette nødhjelpsarbeidet.

Utfordrende, nødvendig og sterkt lokalt forankret er kjennetegnene på JOIN good forces. Våre feltarbeidere går ofte inn i farlige områder som er vanskelig tilgjengelige. De krysser veisperringer og krigssoner for å oppsøke ofre for vold og krig. Alle steder bringer de hjelp, håp, mot og tro på en bedre fremtid. www.joingoodforces.no